Ігор Жданов, міністр

Заклик до бойкоту Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Росії

14 – 22 жовтня 2017 року Російська Федерація проводитиме Всесвітній фестиваль молоді і студентів, до участі в якому запрошено молодь із різних країн світу.

У програмі заходу заплановано відвідування іноземними делегатами тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації території України – м. Севастополя (Україна) та м. Сімферополя (Автономна Республіка Крим, Україна). Більше того, в офіційних повідомленнях організаторів фестивалю ці українські міста зазначаються як частини регіонів Росії.

Декларовані цілі Всесвітнього фестивалю молоді і студентів щодо збереження цінностей миру і демократичних принципів різко відрізняються від дій організаторів цього заходу і є виявом свідомої зневаги до ключових засад міжнародного права, передусім щодо суверенітету і територіальної цілісності незалежної держави, а також схваленням злочинної політики країни-агресора.

Запланований у рамках заходу перетин кордону анексованої Російською Федерацією частини території України є грубим порушенням державного суверенітету України, законодавства України, загальновизнаних норм міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Резолюцій Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року та «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, Бакинської Декларації та Резолюцій Парламентської Асамблеї ОБСЄ, а також інших багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" в’їзд іноземців на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через відповідні контрольні пункти. Порушення зазначеного порядку тягне за собою відповідальність, передбачену http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10">Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.

Ураховуючи зазначене, закликаємо вас утриматися від участі у вказаних заходах на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та Всесвітньому фестивалі молоді і студентів на території країни-агресора, організатори якого грубо ігнорують державний суверенітет України, загальновизнані норми міжнародного права і законодавство України.

Просимо вас розповсюдити серед ваших іноземних й українських партнерів звернення із закликом утриматися від участі у заходах на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та Всесвітньому фестивалі молоді і студентів на території країни-агресора, організатори якого грубо ігнорують державний суверенітет України, загальновизнані норми міжнародного права і законодавство України.
У додатках - звернення на українській та англійській мовах.

Офіційна позиція Міністерства молоді та спорту:
 http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/31544">http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/31544.

https://www.facebook.com/notes/національно-патріотичне-виховання/appeal-to-the-civil-society-institutions-of-foreign-countries/550659251725042/">Appeal to the civil society institutions of foreign countries

On October 14-22, 2017 the Russian Federation will hold the World Festival of Youth and Students, and young people from around the world are invited to participate in it.

The schedule of festival events includes a visit to temporarily occupied territories – the cities of Simferopol and Sevastopol - by foreign delegates. Moreover, organizers of the festival list these Ukrainian cities as parts of Russian regions.

Declared goals of the World Festival of Youth and Students to preserve the value ​​of peace and democratic principles stand in sharp contrast to the activities of the organizers of this event and manifest conscious disregard of key principles of international law, specifically sovereignty and territorial integrity of an independent state and approval of criminal policies of the aggressor country.

Crossing the border of the part of Ukrainian territory which was annexed by the Russian Federation is one of the scheduled activities, and it represents a gross violation of sovereignty of Ukraine, laws of Ukraine, fundamental principles of international law, including the UN Charter, United Nations General Assembly Resolutions 68/262 "Territorial integrity of https://l.facebook.com/l.php?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine&h=ATN5lNeO4ds5P899PFGJ1Z6qhhd2KYZan-hSG4nGoE5rVilige-KINKkOoB-ZnNGTYPif1THrCoMFpaCBY2OWpWusTIbsgYV-BWF0CZfEJMxfIkOTIseDySEMOePyobp2c3lC0_kdGY&s=1">Ukraine", adopted on March 27, 2014 and A/RES/71/205 "Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol”, adopted on December 19, 2016, the Baku Declaration, the resolutions of the OSCE Parliamentary Assembly and other multilateral international agreements where Ukraine and Russia act as parties.

According to Article 10 of the Law of Ukraine “On Securing the Rights and Freedoms of Citizens and the Legal Regime on the Temporarily Occupied Territory of Ukraine”, entry of foreigners to the temporarily occupied territory and exit from it is allowed only with the special permission via entry-exit control points. Breach of the above mentioned procedure entails responsibility stipulated by the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine.

In view of the above mentioned information, we urge you to refrain from participation in the above-mentioned events on the Ukrainian territory temporarily occupied by the Russian Federation and World Youth Festival in the aggressor country that is organized by individuals that grossly disregard the state sovereignty of Ukraine, fundamental principles of international law and laws of Ukraine.

Від редакції:

Редакція підтримує бойкот Всесвітнього фестивалю молоді, що має пройти у Росії. Аргументація докладно наведена у заяві, додати нічого.

На світлині: Ігор Жданов, міністр.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка