Друк
Розділ: Освіта

НіжинПро Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Інформаційний лист державним установам, громадським організаціям, національно-культурним товариствам українців, фізичним і юридичним особам

Ректорат Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя інформує Вас про те, що Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою НДУ ім. М. Гоголя був створений постановою Кабінету міністрів України від 22 червня 1999 р. №1100 за ініціативи його першого директора, доктора філологічних наук, професора Астаф’єва Олександра Григоровича, з метою поліпшення роботи з українською діаспорою.

Відповідно до Положення про Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 417 від 13 грудня 1999 р., Центр сприяє реалізації державної політики щодо підтримки української діаспори, надає їй практичну допомогу в гуманітарній сфері, співпрацює в освітній, науковій і культурній галузях із вченими, діячами культури, громадськістю, освітніми, науковими установами, фондами, товариствами української діаспори (п. 1.5.); Центр, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з Державним комітетом України у справах національностей та міграції як координатор реалізації державної політики щодо української діаспори, з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами та установами інших держав (п. 1.6); Центр використовує наукову, матеріально-технічну і навчально-виробничу базу університету (п. 1.3); Центр має фірмові бланки з емблемою (п. 1.7).

Основні напрямки діяльності Центру:

·               Сприяння створенню, на основі міжнародних домовленостей, у місцях компактного проживання українців за кордоном  культурно-інформаційних центрів, надання їм організаційної, методичної та іншої допомоги.

·               Налагодження співпраці в галузі науки і освіти з українськими науковими центрами за кордоном.

·               Створення та реалізація спільних наукових, освітніх, культурних проектів і програм з відповідними українськими інституціями за кордоном.

·               Вивчення освітніх потреб українців, які проживають за кордоном, організація та координація підготовки на базі університету вчителів української мови та літератури, історії України, українського народознавства, інших шкільних предметів для роботи в навчальних закладах української діаспори.

·               Організація на базі університету факультативів, шкіл українознавства, заочних українознавчих курсів, залучення до них учнів і студентів українського походження, які проживають за кордоном, розробка відповідних навчальних програм, навчальних та навчально-методичних посібників, рекомендацій тощо. Забезпечення  стажування та педагогічної практики студентів (слухачів) з числа представників діаспори в школах та інших закладах освіти України.

·               Організація підготовки підручників та навчальних посібників з української мови та літератури, історії України, педагогіки, історії національної культури, усної народної творчості, народознавства та ін. для учнів та студентів з діаспори, які навчатимуться в Україні, а також відповідної навчально-методичної літератури для навчальних закладів української діаспори.

·               Спільна видавнича діяльність: видання наукових праць, підручників, посібників, матеріалів спільних наукових конференцій та семінарів українознавчої тематики, довідників, словників, буклетів, каталогів.

·               Організація за участю вчених університету та діаспори актуальних наукових досліджень з сучасної українознавчої проблематики.

·               Організація за участю вчених України і зарубіжжя симпозіумів, конференцій, науково-практичних семінарів.

·               Створення на основі сучасних технологій банку даних про українські етнічні групи за кордоном.

·               Організація в Україні та за кордоном спільних культурно-мистецьких фестивалів, днів української культури та мистецтва, конкурсів, виставок.

·               Сприяння поверненню в Україну культурних цінностей, архівів діячів літератури і культури української діаспори.

·               Організація випуску періодичних видань, інформаційного бюлетеня Центру.

·               Співпраця з Національною Академією Наук України, Академією педагогічних наук, Інститутом досліджень діаспори, Музеєм української діаспори в Києві, іншими науковими установами, закладами освіти і культури, які досліджують історію української діаспори.

Фінансово-господарська діяльність Центру:

·               Діяльність Центру базується на засадах бюджетного і позабюджетного фінансування. Додатковим джерелом фінансування діяльності Центру можуть бути добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, не заборонених чинним законодавством.

·               Майно Центру є державною власністю і закріплюється за університетом на правах оперативного управління.

·               Плани та програми діяльності Центру затверджуються ректором університету за погодженням з Міністерством освіти України.

·               Єдиний кошторис витрат та штатний розпис Центру затверджується Міністерством освіти України за поданням ректора університету.

Управління Центром:

·               Загальне керівництво Центром і контроль за його діяльністю здійснюється ректором університету.

·               Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду ректором університету згідно з чинним законодавством. Працівники Центру приймаються на роботу ректором університету.

Реорганізація та ліквідація Центру:

·               Реорганізація Центру і його ліквідація здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Міністерством освіти України та ректором університету. При ліквідації Центру все його майно переходить у власність університету.

Після того, як проф. Астаф’єв О.Г. перейшов на роботу до Національного університету імені Т.Шевченка (м. Київ), директором Центру в травні 2001 року було призначено доц. Пономаревського Станіслав Борисович. Пропрацювавши на цій посаді до листопада 2006 року, Пономаревський С.Б. у зв’язку з переходом на посаду доцента кафедри світової літератури та історії культури звільнився за власним бажанням.

Наказом ректора від 13 грудня 2006 року директором Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою було призначено доцента Сидоренко Валентина Олександрівна, яка протягом багатьох років співпрацювала з грецькою діаспорою в Україні. Всі працівники Центру професійно виконують покладені на них обов’язки.

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою як структурний підрозділ державної установи – Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя – повною мірою продовжує виконання попередніх проектів і домовленостей за угодами в усіх заявлених у Положенні сферах (науково-освітній, видавничій, культурній тощо), які юридично не можуть бути «перебрані» жодною фізичною особою чи громадською організацією.

Центр продовжує випускати газету «Український дім» і журнал «Наш український дім» (реєстраційні свідоцтва серії ЧГ №352-24ПР і №352-23Р), засновником яких виступає Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя і які друкувалися та розповсюджувалися за кошти університету протягом всього часу свого існування.

Протягом 2005 і 2006 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Центром гуманітарної співпраці з українською діаспорою проведено І і ІІ конференції під назвою «Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ». Третя міжнародна конференція з традиційними назвою та секціями, запланована Ніжинським державним університетом і Центром та проведена 30-31 травня 2007 року, оскільки була заявлена ще у 2006 році (№23-24 газети Центру «Український дім»). Запрошення на цю конференцію були розіслані заздалегідь, її проведення погоджено з Посольством Канади в Україні, Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», Міністерством освіти і науки України (як усі конференції, організовані університетом).

За матеріалами конференції, як і в попередні роки, вийде збірник.

Центр відкритий до співпраці з усіма зацікавленими особами, організаціями, установами, національно-культурними товариствами.

Ректор університету                                                                            проф. Бойко О.Д.

Проректор з міжнародних зв’язків                                           проф. Мельничук О.В.

Директор Центру гуманітарної

співпраці з українською діаспорою                                          доц. Сидоренко В.О.

Центр співпраці з діаспорою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

На світлинах: Старий герб міста Ніжина. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя