Друк
Розділ: Посольство України в РФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Олег ДеминДо уваги керівників українських громадських об’єднань РФ про прийом кандидатів від діаспори на І курс вищих навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік

Шановні співвітчизники! Міністерством освіти і науки України (МОН) виділено 50 державних стипендій російським громадянам українського походження для прийому на І курс вищих навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік.

Державні стипендії не надаються громадянам України, які проживають в іноземних державах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

Водночас МОН України звертає увагу на введення у 2008 році змін до правил вступу до ВНЗ України, а саме необхідності проходження зовнішнього незалежного тестування. Громадяни України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, з метою вступу до ВНЗ мають змогу пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань у додаткову сесію, яка проходитиме в період з 26 червня до 4 липня.

Реєстрація учасників додаткової сесії тестування буде здійснюватися в регіональних центрах оцінювання якості освіти у травні 2008 року. Для реєстрації необхідно пред'явити паспорт або, за його відсутності, свідоцтво про народження.

Для вступників загальноосвітніх навчальних закладів, які не вивчали (не атестовані) українську мову, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не є обов'язковим.

Всю необхідну інформацію щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання можна отримати за телефоном гарячої лінії: (044) 503-37-95.

Представники української діаспори, кандидати на навчання у вищих навчальних закладах України за рахунок державних стипендій повинні мати повну загальну середню освіту, відмінні та добрі оцінки з усіх навчальних дисциплін, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" кандидати зараховуються на повний курс навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Вказаний рівень навчання є завершеним і закінчується видачею диплома. Після отримання ступеню "Бакалавр" студенти з числа іноземних громадян українського походження можуть продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Спеціаліст", "Магістр" за результатами вступних випробувань на умовах загального конкурсу. Якщо вони не зараховані за конкурсом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, вони можуть продовжити навчання за зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями на договірних засадах з оплатою вартості навчання, як і для громадян України.

Кожний кандидат, який отримав державну стипендію на навчання, прибуває до вищих навчальних закладів України у терміни з 25 серпня до 1 вересня і подає безпосередньо до навчального закладу оригінали таких документів:

а) анкету встановленого зразка (додається);

б) документ про повну загальну середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) медичний сертифікат, що підтверджує відсутність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);

г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений  офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до від'їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім ноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е)  копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 60(40 мм.

Зазначені в пунктах б), г), е) документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

Кандидати на навчання зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до направлень Міністерства освіти і науки України.

Студенти, зараховані на навчання, забезпечуються гуртожитком. Розмір стипендії, оплати за проживання у гуртожитку і медичної страховки визначається у порядку, встановленому для українських студентів або умов, визначених відповідним міжнародним договором.

Іноземним громадянам, зарахованим на навчання на підготовчі факультети (відділення) вищих навчальних закладів України стипендія не сплачується.

Транспортні витрати до місця навчання і в зворотному  напрямку  здійснюються за власні кошти.

Звертаємо Вашу увагу, що при виділенні державних стипендій іноземним громадянам українського походження перевага надаватиметься таким напрямам підготовки як "педагогічна освіта", "мистецтво", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація", "соціально-політичні науки".

Враховуючи викладене, просимо інформувати Посольство до 25 березня 2008 року щодо кандидатур на навчання в Україні із зазначенням бажаних спеціальностей (тел. 629-92-88, факс: 629-46-81, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Усі інші документи (заповнені анкети кандидатів із зазначенням  спеціальності, копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки, свідоцтво про народження або інший документ, який підтверджує українське етнічне походження або походження з України, а  також копії документа про повну загальну середню освіту з оцінками (балами) або довідку про навчання у випускному класі загальноосвітньої середньої школи з оцінками за півріччя, завірену директором  школи) необхідно подати безпосередньо до Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України до 01 травня 2008 року.

Додаток: анкета, на 1 аркуші.

Посол Олег ДЬОМІН

А н к е т а

1. Країна (громадянство),

(копія паспорта додається)

2. Прізвище, ім'я, по батькові іноземного громадянина, який направляється на навчання до вищого навчального закладу України

3. Стать

4. Число, місяць і рік народження

5. Місце народження

6. Адреса, місце проживання, телефон

7. Рівень володіння українською мовою

8. Освіта (назва навчальних закладів,

 їх місцезнаходження,  дата вступу, дата

закінчення, який документ отримав)

9. Оцінки (бали) з основних предметів

(копія документа про освіту додається)

10. Чи навчалися раніше у вищих

 навчальних закладах (в яких, коли)

11.Назва обраної спеціальності

Підпис   Дата

05 березня 2008 р. №6111/36-830-712 

На світлині: Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Олег Дьомін.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.