Орден «Золотого тріумфального сокола»
Орден «Золотого тріумфального сокола»

«Асамблея ділових кіл України» визнала губернатора Московської області Бориса Громова кавалером ордена «Золотого тріумфального сокола»

У Будинку Уряду Московської області Російської Федерації відбулася церемонія підписання угоди про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Урядом Московської області та Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Документ підписали губернатор Московської області Борис Володимирович Громов та голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Степанович Ядуха.

Вітаючи делегацію Хмельницької області в Підмосков`ї, губернатор Московської області Борис Громов відзначив, що Росію та Україну пов`язують тісні дружні та ділові контакти, які ніколи не розірвати. За словами губернатора, Україна є одним з найбільших поруч з провідними європейськими державами економічним партнером Московської області, і це співробітництво охоплює всі сфери економіки. За дев`ять місяців 2010 року товарообіг між Підмосков`ям та Україною склав 1,16 мільярдів доларів США, що в 1,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. « І більшу роль в цьому відіграла продукція підприємств Хмельницької області, чий внесок у загальний товарообіг склав 27%», - підкреслив Борис Громов.

За його словами, підписуючи угоду про співробітництво, у Підмосков`я та Хмельницької області відкриваються нові перспективи співпраці і подальшого підвищення товарообігу. Це стосується і торгово-економічних відносин, і науково-технічної та будівельної галузі, і взаємодії в агропромисловому секторі з впровадження сучасних технологій обробки сільськогосподарської продукції, і співпраці в будівельній галузі із зведення складських комплексів, і розробки та впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій. Користуючись нагодою, Борис Громов запросив представників ділових кіл Хмельницької області взяти участь у щорічній виставці, яка пройде в жовтні цього року у виставковому комплексі «Крокус-експо». Запропонував Борис Громов, який є президентом Міжнародної асоціації «Споріднені міста», ширше розвивати і братерські зв`язки між муніципальними утвореннями Підмосков`я та містами Хмельницької області. Він зазначив, що стимулом до утворення нових міст – побратимів можуть стати дружні та ділові відносини, які склалися у Дмитрівського району та міського округу Домодєдово з містом Кам`янець- Подільський та Шепетівським районом Хмельницької області.

Борис Громов повідомив, що конкретним наповненням підписаної угоди стане спільна програма, де по пунктах будуть розписані основні моменти співпраці в усіх сферах. Програма буде розрахована на 2-3 роки. Її розробкою займатиметься створена спільна робоча група.

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха щиросердно подякував Борису Громову та членів Уряду Московської області за теплий прийом на підмосковній землі. « Ми завжди відчуваємо Ваші теплі відносини до України», - відзначив Василь Ядуха. Він розповів про потенціал Хмельницької області, яка займає провідне місце в країні по виробництву котлів, цементу, масла, цукрового піску тощо. «Всього в Хмельницькій області працює понад півтори тисячі підприємств, на яких трудиться 20% населення», - повідомив він. Один з найбільших і найважливіших об`єктів, які знаходяться в регіоні, - Хмельницька атомна електростанція, два блоки котрої працюють. « Це наша надія, і майбутнє нашої промисловості ми пов`язуємо з будівництвом третього та четвертого блоків. Сподіваюся, що ця робота буде виконана підприємствами та фірмами Московської області», - особливо підкреслив Василь Ядуха.

За словами Василя Степановича, Хмельницька область готова запропонувати Підмосков'ю також співпрацювати у сфері поставок сільськогосподарської продукції, взяти участь у розвитку курорту Сатанова, де містяться потужні запаси лікувальних мінеральних вод, за складом близьких до знаменитої трускавецької «Нафтусі». « Щиро сподіваюся, що наша співпраця буде плідною та взаємовигідною», - підкреслив Василь Ядуха.

Крім того, він відзначив великі заслуги Бориса Громова перед українським народом у справі допомоги воїнам-інтернаціоналістам, велику роботу, проведену очолюваним ним Міжнародним союзом «Бойове братство без кордонів» в Україні. Від імені президії міжнародної громадської організації «Асамблея ділових кіл України» він урочисто вручив губернатору Московської області, Герою Радянського Союзу і кавалеру ордена Ярослава Мудрого України генерал-полковнику Борису Громову орден «Золотого тріумфального сокола», іменну лицарську шаблю та іменний диплом.

http://www.adm.km.ua/index.php?subaction=showfull&id=1296220860&archive=&start_from=&ucat=5& 

Переговори делегацій Хмельниччиною та Підмосков’я
Переговори делегацій Хмельниччиною та Підмосков’я
Підписання угоди про співробітництво
Підписання угоди про співробітництво
Будемо дружити регіонами!
Будемо дружити регіонами!

На світлинах: Орден «Золотого тріумфального сокола». Переговори делегацій Хмельниччиною та Підмосков’я. Підписання угоди про співробітництво. Будемо дружити регіонами!

Борис Громов стал кавалером Ордена золотого триумфального сокола

27 января 2011 года в Доме Правительства Московской области состоялась церемония подписания соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Московской области и Хмельницкой областной государственной администрацией Украины. Документ подписали губернатор Московской области Борис Громов и председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий Ядуха.

На церемонии присутствовали первый заместитель председателя Правительства Московской области Игорь Пархоменко, заместители председателя правительства области Роман Агапов и Петр Кацыв, члены Правительства Московской области, руководители Дмитровского района и городского округа Домодедова, члены кабинета министров Хмельницкой областной государственной администрации, депутаты облсовета, руководители крупных предприятий Хмельницкой области.

Приветствуя делегацию Хмельницкой области в Подмосковье, губернатор Московской области Борис Громов отметил, что Россию и Украину связывают самые тесные дружеские и деловые контакты, которые никогда не разрушить. По словам губернатора, Украина является одним из крупнейших наряду с ведущими европейскими государствами экономическим партнером Московской области, и сотрудничество это охватывает все сферы экономики. За девять месяцев 2010 года товарооборот между Подмосковьем и Украиной составил 1,16 миллиардов долларов США, что в 1,7 раза выше аналогичного периода 2009 года. «И большую роль в этом сыграла продукция предприятий Хмельницкой области, чей удельный вес в общем товарообороте составил 27%», - подчеркнул Борис Громов.

По его словам, подписывая соглашение о сотрудничестве, у Подмосковья и Хмельницкой области открываются новые хорошие перспективы сотрудничества и дальнейшего повышения товарооборота. Это касается и торгово-экономических отношений, и научно-технической и строительной отрасли, и взаимодействия в агропромышленном секторе по внедрению современных технологий обработки сельскохозяйственной продукции, и сотрудничества в строительной отрасли по возведению складских комплексов, и разработки и внедрения в производство энергосберегающих технологий. «И наши организации, и предприятия и фирмы Хмельницкой области нужно шире привлекать к участию в международных ярмарках и выставках как на территории Подмосковья, так и в Украине», - предложил губернатор. И, пользуясь случаем, он пригласил представителей деловых кругов Хмельницкой области принять участие в ежегодной выставке «Подмосковье», которая пройдет в октябре этого года в выставочном комплексе «Крокус-экспо».

Предложил Борис Громов, являющийся президентом Международной ассоциации «Породненные города», шире развивать и побратимские связи между муниципальными образованиями Подмосковья и городами Хмельницкой области. Он сообщил, что на сегодняшний день между городами Московской области и городами Киевской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областей и республики Крым заключено уже свыше 50 соглашений о побратимстве.

Хорошим стимулом к образованию новых городов-побратимов могут служить и дружеские и деловые отношения, сложившиеся сейчас у Дмитровского района и городского округа Домодедово - с городом Каменец-Подольский и Щепетовским районом Хмельницкой области.

Борис Громов сообщил, что конкретным наполнением подписанного соглашения станет совместная программа, где по пунктам будут расписаны основные моменты сотрудничества во всех сферах. Программа будет рассчитана на 2-3 года. Разработкой программы займется созданная совместная рабочая группа. От Правительства Московской области по поручению губернатора ее возглавит заместитель председателя правительства – министр транспорта Правительства Московской области Пётр Кацыв (ред. – уроженец г. Славута Хмельницкой области).

«Сегодня мы открываем новую страницу в наших отношениях на благо наших областей, и надеюсь, что ваш визит, несомненно, послужит укреплению российско-украинских отношений», - подытожил Борис Громов.

В свою очередь председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий Ядуха сердечно поблагодарил Бориса Громова и членов Правительства Московской области за теплый прием на подмосковной земле. «Мы всегда чувствуем Ваше теплое отношение к Украине», - отметил Василий Ядуха. Он рассказал о потенциале Хмельницкой области, занимающей ведущее место в стране по производству котлов, цемента, масла, сахарного песка и т. д. «Всего в Хмельницкой области работает более полутора тысяч предприятий, где трудится 20% населения», - сообщил он. Один из крупнейших и важнейших объектов, расположенных в регионе, - Хмельницкая атомная электростанция, два блока которой работают.

«Это наша надежда, и будущее нашей промышленности мы связываем со строительством третьего и четвёртого блоков, надеюсь, что эта работа будет выполнена предприятиями и фирмами Московской области», - особо подчеркнул Василий Ядуха.

Хмельницкая область готова предложить Подмосковью также сотрудничать в сфере поставок сельскохозяйственной продукции, принять участие в развитии курорта Сатанова, где содержатся мощные запасы лечебных минеральных вод, по составу близких к знаменитой трускавецкой «Нафтусе». «Искренне надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», - подчеркнул Василий Ядуха.

Кроме того, он отметил большие заслуги Бориса Громова перед украинским народом в деле помощи воинам-интернационалистам, большую работу, проводимую возглавляемым им Международным союзом «Боевое братство без границ» в Украине. От имени президиума международной общественной организации «Ассамблея деловых кругов Украины» он торжественно вручил губернатору Московской области Борису Громову Орден золотого триумфального сокола, именную рыцарскую саблю и именной диплом.

Татьяна ПОРЕТ, Фото – Вячеслав КИСЕЛЁВ.

Пресс-служба губернатора Московской области

http://www.mosoblpress.ru/40/18426

Хмельницкий губернатор заключил соглашение с Подмосковьем

Хмельницкая областная государственная администрация и Правительство Московской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соглашение подписали председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА и губернатор Московской области Борис ГРОМОВ в здании правительства Московского региона.

В.ЯДУХА рассказал о потенциале Хмельницкой области, занимающей ведущее место в стране по производству котлов, цемента, масла, сахарного песка и т. д. «Всего в Хмельницкой области работает более полутора тысяч предприятий, где трудится 20% населения», - сообщил он.

Один из крупнейших и важнейших объектов, расположенных в регионе - Хмельницкая атомная электростанция, два блока которой работают, добавил В.ЯДУХА.

«Это наша надежда, и будущее нашей промышленности мы связываем со строительством третьего и четвертого блоков, надеюсь, что эта работа будет выполнена предприятиями и фирмами Московской области», - подчеркнул он.

По словам губернатора, Хмельницкая область готова предложить Подмосковью также сотрудничать в сфере поставок сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, он пригласил россиян принять участие в развитии курорта Сатанов, где есть мощные запасы лечебных минеральных вод, по составу близких к знаменитой трускавецкой «Нафтусе».

В.ЯДУХА также отметил, что в области реализуется открытая инвестиционная политика, а органы власти «обеспечивают основу для плодотворного сотрудничества».

«Искренне надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», - подчеркнул он.

Также В.ЯДУХА отметил большие заслуги Б.ГРОМОВА перед украинским народом в деле помощи воинам-интернационалистам, большую работу, проводимую возглавляемым им Международным союзом «Боевое братство без границ» в Украине.

В свою очередь, Б.ГРОМОВ отметил, что Украина является одним из крупнейших наряду с ведущими европейскими государствами, экономическим партнером Московской области, и это сотрудничество охватывает все сферы экономики. По его информации, за девять месяцев 2010 года товарооборот между Подмосковьем и Украиной составил 1,16 млрд. долл., что в 1,7 раза выше аналогичного периода 2009 года. «И большую роль в этом сыграла продукция предприятий Хмельницкой области, чей удельный вес в общем товарообороте составил 27%», - подчеркнул Б.ГРОМОВ.

По его словам, подписывая соглашение о сотрудничестве, для Подмосковья и Хмельницкой области открываются новые хорошие перспективы сотрудничества и дальнейшего повышения товарооборота. Он отметил, что это касается торгово-экономических отношений, научно-технической и строительной отрасли, и взаимодействия в агропромышленном секторе по внедрению современных технологий обработки сельскохозяйственной продукции, сотрудничества в строительной отрасли по возведению складских комплексов, разработки и внедрения в производство энергосберегающих технологий.

«Организации, предприятия и фирмы Хмельницкой области нужно шире привлекать к участию в международных ярмарках и выставках, как на территории Подмосковья, так и в Украине», - сказал губернатор Московской области.

Он пригласил представителей деловых кругов Хмельницкой области принять участие в ежегодной выставке «Подмосковье», которая пройдет в октябре этого года в выставочном комплексе «Крокус-экспо».

«Сегодня мы открываем новую страницу в наших отношениях на благо наших областей, и надеюсь, что ваш визит, несомненно, послужит укреплению российско-украинских отношений», - подытожил Б.ГРОМОВ.

http://www.unian.net/rus/news/news-418305.html 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка