Друк
Розділ: Світовий Конгрес Українців
Тоталітарний сталінський режим прирік на смерть мільйони наших побратимів
Тоталітарний сталінський режим прирік на смерть мільйони наших побратимів

Пресове повідомлення

У суботу, 23 листопада 2013 р., світове співтовариство віддасть шану невинним жертвам Голодомору - геноциду українського народу 1932-33 рр.

80 років тому тоталітарний сталінський режим, щоб упокорити український народ та не допустити визвольної боротьби за незалежність України, прирік на голодну смерть мільйони наших побратимів. "Найголовніше тепер Україна… Якщо ми тепер не візьмемось за виправлення ситуації в Україні, Україну можемо втратити…," - так у 1932 р. писав Сталін до секретаря Комуністичної партії Лазаря Кагановича.

Попри довголітні намагання комуністичної влади, а також нинішні спроби окремих сил дезінформувати та вбити в людській пам'яті жахливі спогади про Голодомор, - сьогодні світ знає про справжні причини цього геноциду.

Архівні документи, дослідження українських та зарубіжних учених, а також спогади очевидців стали підставою для визнання Голодомору геноцидом українського народу 16 державами.

Ми повинні зробити все, щоб майбутні покоління засвоїли ці трагічні сторінки нашої історії та щоб Голодомор-геноцид 1932-33 рр. був якнайширше визнаний у світі.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає всі свої складові організації наполегливо продовжувати інформування про Голодомор та зокрема сприяти впровадженню цієї теми до навчальних та науково-дослідних програм країн свого проживання.

У суботу, 23 листопада 2013 р., в Міжнародний день пам'яті жертв Голодомору, СКУ закликає:

світову спільноту долучитися до пам'ятних заходів, що пройдуть в Україні у зв'язку з 80літтям Голодомору;

всі українські церкви і громадські організації провести скорботні панахиди та інші заходи, залучивши до участі як широку українську спільноту, так і представників владних структур, неурядових організацій і місцевих жителів та

все міжнародне співтовариство:

вшанувати жертви Голодомору хвилиною мовчання о 19:32 за місцевим часом;

запалити в помешканнях свічки пам'яті та

взяти участь у місцевих відзначеннях та пам'ятних службах.

Вічна пам'ять жертвам Голодомору-геноциду українського народу.

Україна пам'ятає - світ визнає!

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об'єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв'язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова організація, у 2003 р. СКУ був визнаний як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом Економічною та соціальною радою Організації Об'єднаних Націй.

MEDIA RELEASE

Remembering the victims of the Holodomor

On Saturday, 23 November 2013, the international community will pay tribute to the innocent victims of the Holodomor, the 1932-33 genocide of the Ukrainian nation.

Eighty years ago, in an attempt to silence the Ukrainian nation and quell its aspirations for independence, Stalin's totalitarian regime sentenced millions of our people to death by starvation. "Ukraine is now of the utmost importance ... If we do not deal with the situation in Ukraine, we can lose Ukraine forever ...", wrote Joseph Stalin in 1932 to the Secretary of the Communist Party, Lazar Kaganovich.

Despite the decades-long efforts by communist authorities, and attempts by other contemporary forces to disinform and erase from human memory the horrific experiences of the Holodomor, the world today knows the facts about this genocide.

Archival documents, scholarly research and testimonies by survivors have contributed to the recognition of the Holodomor as a genocide of the Ukrainian nation by 16 countries.

We must ensure that future generations continue to remember these tragic pages of our history and that the Holodomor-Genocide of 1932-33 be widely recognized in the world.

The Ukrainian World Congress (UWC) calls upon its member organizations to continue raising awareness of the Holodomor and to work, specifically, toward inclusion of this topic in educational and scholarly programs in their countries of residence.

On Saturday, 23 November 2013, International Holodomor Memorial Day, the UWC calls upon:

the international community to participate in commemorative initiatives scheduled in Ukraineto mark the 80th anniversary of the Holodomor;

all Ukrainian churches and community organizations to organize memorial services and commemorative initiatives, including the participation of not only the broader Ukrainian community, but representatives of government, non-governmental organizations and local residents;

the international community to:

remember the victims of the Holodomor with a moment of silence at 19:32 local time;

light candles of remembrance in homes;

participate in local commemorative events and memorial services.

May our memory of the victims of the Holodomor-Genocide remain eternal.

Ukraine remembers - the World acknowledges!

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 33 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967 as a non-profit corporation, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

Передрук: Сайт СКУ http://www.ukrainianworldcongress.org/block.php/block_id/39

Вшанування жертв Голодомору в Києві
Вшанування жертв Голодомору в Києві
СКУ закликає світову спільноту долучитися до пам'ятних заходів, що пройдуть в Україні у зв'язку з 80 літтям Голодомору
СКУ закликає світову спільноту долучитися до пам'ятних заходів, що пройдуть в Україні у зв'язку з 80 літтям Голодомору

На світлинах: Тоталітарний сталінський режим прирік на смерть мільйони наших побратимів. Вшанування жертв Голодомору в Києві. СКУ закликає світову спільноту долучитися до пам'ятних заходів, що пройдуть в Україні у зв'язку з 80 літтям Голодомору.