І. ПЛЕНАРНІ СЕСІЇ КОНҐРЕСУ СКУ

1. Наради Конґресу СКУ відкриває уступаючий Президент СКУ.

2. Конґрес СКУ має почесну і ділову президію.

3. До почесної Президії Конґресу СКУ входять:

а) присутні Ієрархи Українських Церков і представники Українських Протестантських Віросповідних Централь;

б) запрошені Президією Секретаріату СКУ особи, українці та неукраїнці.

4. Щоб проводити і керувати нарадами Конґресу, на пропозицію уступаючої Президії СКУ, Конґрес обирає ділову президію, яка складається з предсідника Конґресу, його 6-ти заступників і 3-х секретарів.

5. Секретарі Конґресу СКУ списують протоколи сесій Конґресу. Вони узгіднюють свої записки й матеріяли, щоб виготовити кінцевий протокол Конґресу, який опісля підписують разом з предсідником Конґресу і його заступниками.

6. Делеґати, що зголошуються до слова, подають своє ім'я та прізвище і характер, в якому вони виступають на Конґресі СКУ.

7. Ділова президія приймає письмові привітання і заяви, одержані в часі пленарної сесії Конґресу.

ІІ. ДЕЛЕГАТИ І УЧАСНИКИ КОНҐРЕСУ СКУ

8. Повноправними учасниками-делегатами на Конґресі СКУ є ті особи, які згідно із статутом СКУ - стаття V, 7, точки: а), б) ,в), г) - є умандатованими делеґатами на Конґрес СКУ.

9. Особи, які не є делегатами на Конґрес СКУ, а належать до організацій, що за статутом СКУ членами СКУ, можуть бути учасниками нарад Конґресу СКУ як члени-гості.

10. Президія СКУ може запросити чи допустити до участи в нарадах Конґресу СКУ українців чи неукраїнців в характері гостей.

ІІІ. КОМІСІЇ

11. В рамках Конґресу діють комісії: верифікаційна, номінаційна, статутова, резолюційна і фінансова. Конґрес може покликати до життя також і інші комісії.

12. Верифікаційна комісія СКУ має право й обов'язок провірити мандати делегатів і запрошення учасників Конґресу СКУ та, після перевірки, видати кожному з них відповідні виказки.

13. Номінаційна Комісія, згідно із статутом СКУ, пред'являє Конґресові до схвалення складу керивних органів СКУ.

14. Резолюційна комісія Конґресу опрацьовує і виготовляє загальні конґресові резолюції та переглядає передані до схвалення на Конґресі СКУ проєкти резолюцій різних світових конґресів, з'їздів, конференцій і зустрічей, які відбулися в рамках Конґресу СКУ. Резолюційна Комісія може поставити внесок включити ці проєкти резолюцій у резолюції Конґресу СКУ або передати їх до розгляду керивним органам СКУ з такими передумовами:

а) якщо в цих з'їздах, конференціях, зустрічах тощо брали участь делегати організацій, що є членами СКУ;

б) якщо ці резолюції своїм змістом відповідають основним принципам СКУ.

Після узгіднення Резолійна комісія передає ці резолюції пленарній сесії

Конґресу до прийняття.

15. Статутова Комісія пред'являє пленарній сесії Конґресу СКУ до схвалення проєкт змін і доповнень до статуту та проєкт правильника нарад Конґресу СКУ.

16. Голови Конґресових комісій або їх секретарі звітують пленарній сесії Конґресу про виконану працю своїх комісій.

17. Конґрес СКУ, на пропозицію уступаючої Президії СКУ, обирає голів і членів конґресових комісій.

Уступаюча Президія Секретаріяту СКУ повинна взяти до уваги побажання центральних репрезентацій усіх країн та виконану працю передконґресових комісій при сформуванні особового складу конґресових комісій.

18. В нарадах конґресових комісій можуть брати участь крім членів комісій також делегати на Конґрес і учасники-гості Конґресу з дорадчим голосом.

ІУ. УХВАЛИ КОНҐРЕСУ СКУ

19.а) Всі проєкти і пропозиції, зголошені конґресовими комісіями або уступаючою президією СКУ, Конґрес приймає звичайною більшістю голосів присутніх делегатів. Якщо якісь проєкти чи пропозиції не одержать на Конґресі звичайної більшости голосів, тоді дані справи повертаються до відповідної комісії до поновного розгляду.

б) Проєкти і пропозиції поодиноких делегатів на Конґрес, Ділова Президія Конґресу спрямовує до відповідної конґресової комісії.

в) Всі порядкові формальні пропозиції щодо ведення нарад Конґресу полагоджує Президія Конґресу.

г) Президія Конґресу в полагоджуванні всіх справ послуговується процедурою поданої в "Robert's Rules of Order".

У. Загальні Постанови

19. Цей Правильник схвалив VIII Конґрес СКУ на своїй останній пленарній сесії дня 18-го листопада 2003 року на пропозицію Президії Секретаріяту СКУ, і він (правильник) обов'язує до часу його зміни на черговому Конґресі СКУ.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка