Друк
Розділ: Світовий Конгрес Українців

А. ПРИВІТАЛЬНІ

VIII Світовий Конґрес Українців (СКУ) вітає:

 1. проводи українських Церков і об'єднань та закликає їх і вірних всіх конфесій в дусі екуменізму виявити взаємну толерантність, взаємопошану і любов;
 2. український народ в Україні та в діяспорі з дванадцятою річницею проголошення державної незалежності, за яку віддали життя мільйони найкращих синів і дочок України;
 3. Президента, Уряд, Верховну Раду України , а також Українські Збройні Сили які є запорукою незалежності України;
 4. організації-члени СКУ, Українську Всесвітню Координаційну Раду - громадський форум, громадські структури в Україні і в діяспорі та бажає їм плідної діяльності в єдності світового українства;
 5. Президентів, Уряди та Парляментаріїв усіх країн, де живуть українці і бажає їм успіхів у праці на добро своїх громадян, в тому числі і громадян українського походження, які живуть в тих країнах;
 6. Шкільну Раду при Українському Конґресовому Комітеті Америки з нагоди 50 ліття діяльності, редколегію "Українського історика" і президію Українського Історичного Товариства з нагоди 40-ліття українського наукового часопису та дирекцію східно-европейських досліджень ім. В.К. Липинського з нагоди 40-ліття його наукової діяльності.

Б. ДЕКЛЯРАТИВНІ

VІІІ Конґрес СКУ:

1. схилає голови перед жертвами найбільшої трагедії нашого народу Великого Голодомору-Ґеноциду 1932-33, підтримує рішення Верховної Ради про встановлення меморіялу жертвам Голодомору на площі Січневого Повстання (Арсенальна Площа), звертається до парляментів держав світу, щоб вони прийняли резолюцію, визнаючи Голодомор 1932-33 років в Україні, як акт ґеноциду, та висловлює свій гострий протест щодо заяви Посла Російської Федерації Віктора Чорномирдіна, що Москва не збирається вибачатися перед українським народом за Голодомор 1932-33 років;

2. засуджує сучасний стан русифікації, який в більшості реґіонів України досягає стану етноциду, особливо в таких сферах, як шкільництво, телебачення та радіомовлення;

3. підтримує постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року "Про заходи щодо виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань соціяльно-економічного розвитку м. Севастополя.";

4. висловлює рішучий протест проти насильних дій прихильників Московського Патріярхату, які перебувають в храмах Київського Патріярхату в Ногінську біля Москви і які недавно насильно захопили Свято-Михайлівську Церкву на території міста Києва;

5. обговоривши проєкт "Концепції національної політики щодо закордонного українства," схвалює саму концепцію, як надзвичайно важливий для світового українства документ і підтримує необхідність прийняття Закону України "Про концепцію національної політики щодо закордонного українства". Реалізація концепції забезпечить ефективну співпрацю України з закордонними українцями, їхню участь у творенні української держави, захист тимчасових трудових іміґрантів, стане об'єктивним важелем світового українства та сприятиме покращанню зовнішньо-політичного іміджу України.

В. ДО ПРЕЗИДЕНТА, УРЯДУ І ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

VІІІ Конґрес СКУ доручає новообраним керівним органам та радам і комісіям СКУ впливати на Президента, Уряд і Верховну Раду України:

1. визнати вояків ОУН - УПА та всі інші формації, які боролися за незалежність України її воюючою стороною з відповідними пільгами;

2. залишити Бабин Яр, як пам'ятне місце-меморіял жертв українського і єврейського народів під час ІІ Світової війни;

3. належним чином на державному рівні у 2004 році, відзначити 125-річчя з дня народження Симона Петлюри та гідно увічнити його пам'ять;

4. припинити практику відбирання музеїв та приміщень без надання повноцінної заміни та зберегти у повному обсязі Музейний Фонд України і розширити обсяг реставрації пам'ятників і музеїв;

5. надати державну підтримку, передбачену Конституцією та законодавством України, Міжнародному Благодійному Фонду "Діти України" та іншим громадським благодійним організаціям в Україні та забезпечити їх матеріяльно-технічною базою;

6. усунути всю колишню дотепер існуючу символіку комуністичного режиму: пам'ятники, назви доріг і міст і т.п.;

7. підтримувати демократичні процеси в Україні, зокрема відносно президентських виборів у 2004 році, щоб Україна надалі продовжувала свій шлях затвердження демократичної форми правління; рівночасно забезпечити здійснення Конституційного права громадян України, які під час виборів перебувають за межами України. Єдиною підставою участи у виборах в Україні повинен бути паспорт громадянина України;

8. створити при закордонних представництвах України, в країнах, де компактно проживає українська діяспора, центри підтримки української освіти й культури;

9. забезпечити українське шкільництво зокрема в країнах бувшого СРСР відповідними українськими підручниками;

10. зобов'язати консулів України в різних країнах світу тримати контакти з прийомними дітьми з України;

11. допомогти зупинити торгівлю українцями за кордоном, яку ведуть мафіозні структури в Україні;

12. поставити вимоги до повернення вкрадених мистецьких скарбів, вивезених з України та заборонити вивіз цінностей з України сьогодні;

13. подбати, щоб школи та вищі навчальні заклади в Україні включили в щорічну навчальну програму вивчення Голодомору-Ґеноциду України.

14. не допустити зменшення україномовних шкіл у східних реґіонах України;

15. забезпечити вживання української мови в засобах масової інформації;

16. сприяти українському книговидавництву;

17. противитися тенденції збереження російської мови, як мови викладання та спілкування у вищих навчальних закладах України;

18. постійно використовувати українську мову в органах влади, армії та побуті;

19. збільшити кількість годин української мови й літератури в середніх школах.

20. опрацювати стратегію міґраційних угод між Україною та країнами Европейського Союзу, США, Канади та Австралії у сфері працевлаштування, пенсійних платежів, постійної міґрації, посідання майна тощо;

21. звернути увагу на покращання стану здоров'я громадян України, а особливо дітей та людей похилого віку;

22. зберігати гідність і вартість людини, запобігати абортам, сприяти матерям медичною допомогою при народженні дітей і підтримувати їх у батьківських обов'язках;

23. звертати увагу на економічний стан країни, особливо на брак праці для молодшого покоління, їхній виїзд на заробітки, розбиття родин і нелегальне втягування молодих жінок в проституцію;

24. допомагати суспільству боротися з алкоголізмом, наркоманією, СНІДом та з іншими соціяльними проблемами;

25. оцінити великий вклад добровольців, які своєю працею звільняють державний бюджет від додаткових коштів в соціяльно-допомоговому секторі;

26. зрозуміти потреби доброчинних організацій, краще з ними співпрацювати та уможливити їм доступ до урядових фондів на покриття коштів цих програм;

27. звільнити від оподаткування всю поступаючу гуманітарну допомогу на митницях, спростити процедуру митного оформлення гуманітарної допомоги

та створити повноважний орган, який координував би цю допомогу в Україні.

Г. ДО КЕРІВНИХ ОРГАНІВ, РАД І КОМІСІЙ СКУ

VІІІ Конґрес СКУ доручає новообраним керівним органам та радам і комісіям СКУ:

1. звернутися до Верховної Ради Росії з вимогою виплатити компенсації всім ув'язненим українцям, які були примусово вивезені з України на працю в Росію;

2. надавати постійну допомогу організаціям в Україні, котрі займаються національним вихованням;

3. сприяти, щоб міжнародний табір "Артек" став світовим центром розвитку української мови й культури;

4. впливати, щоби школи України і західної діяспори звернули особливу увагу на формування взаємних зв'язків з українськими школами в східній діяспорі для того, щоб допомогти їхньому розвитку і самобутності;

5. подбати про поширення діяльности Комісії Людських і Громадянських Прав СКУ через збільшення її бюджету та уможливити цій та іншим Комісіям, в міру потреби затруднити платного екзекутивного директора.

6. з огляду на стан української родини, продовжити Рік української родини, проголошений Блаженнішим Патріярхом Української Католицької Церкви Любомиром Гузарем, на цілу декаду;

7. у співпраці з Об'єднанням Українців у Польщі, Комісією Людських та Громадянських Прав СКУ та Світовою Федерацією Лемківських Об'єднань звернутись до Уряду Польщі, Ради Европи і Організації Безпеки і Співпраці в Европі, щоб створити окрему Комісію для розгляду наслідків Акції "Вісла" та домагатися від Польського Сейму та Уряду України засудження цієї акції та ліквідації її наслідків, а також надати українським вигнанцям з Лемківщини та Холмщини статус депортованих та повернути їхнє майно;

8. стати на захист збереження гідності української жінки, берегині української родини, яка перебуває за кордоном України у пошуках хліба й кращої долі для своїх дітей;

9. активно працювати над включенням жінок у склад своїх провідних органів, рад та комісій; в усіх своїх складових організаціях пропонувати ідею рівности жінок і чоловіків та слідкувати за збереженням повних прав жінки, щоб не допускати ніякої дискримінації відносно жінки, звертати увагу на дотримання прийнятих конвенцій тими державами, де перебувають українці;

10. провести розгляд економічної ситуації в Україні та активно підтримувати заходи з метою зменшення бідності, запропоновані та затверджені Об'єднаними Націями у 2000 році;

11. слідкувати за державними структурами у виконанні їх плянів щодо зменшення бідності в країнах перебування українців;

12. створити при СКУ та Українських Крайових Центральних Репрезентаціях комісію сусідських стосунків з новими еміґрантами чи новоприбулими, котра надавала б послуги новоприбулим землякам на нових територіях;

13. закликати науковців України та діяспори спільно готовити підручники з історії України й літератури для середніх освітніх шкіл і других навчальних закладів;

14. створити світовий оргкомітет українських підприємців і скликати світовий форум українських підприємців для вироблення узгодженої спільної програми співпраці та державної економічної діяльності;

15. підготувати кожного року перелік важливих дат, які треба відзначити;

16. удосконалити інтернетну сторінку СКУ;

17. створити при СКУ та Українських Крайових Центральних Репрезентаціях комітети по підготовці відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка та підготувати звернення до Генеральної Асамблеї ООН про оголошення 2014 року "Роком Шевченка та України" і завчасно підготувати всі матеріяли до Секретаріяту ООН;

18. організаційно допомагати доброчинним організаціям в Україні, щоб вони стали менш залежними від гуманітарної допомоги з діяспори;

19. проводити семінари та навчання для добровольців суспільної служби, щоб підсилити їхнє знання про суспільну працю;

20. допомагати в організації суспільних служб при українських громадах в країнах нового поселення та в інших країнах, надавати гуманітарну допомогу для українців в тих країнах, де є потреба;

21. співпрацювати з українськими громадськими та харитативними організаціями діяспори в координації допомoгових акцій та заохочувати їх звітувати Світовій Раді Суспільної Служби СКУ про свою діяльність;

22. досліджувати справи, які виринають в країнах нового поселення громадян з України та, як член неурядових організацій при Організації Об'єднаних Націй, захищати права українців;

23. провести заходи для створення малих спортивних товариств для координації праці та інформації, щоби встановити контакт зі спортивними структурами України та активно допомагати в організації Олімпіяд на основі дії діяспорних спортивних товариств та їх об'єднань;

24. бути центром комунікації між молодечими та студентськими організаціями, які є членами СКУ;

25. бути центром для сприяння контактів і співпраці між молодечими й студентськими організаціями в діяспорі та в Україні;

 1. вивчати можливості спільного написання підручників, повернення в Україну архівів з Заходу і держав колишнього СРСР, належного їх опрацювання та зберігання в Україні та відповідного доступу до їх виконання в наукових колах;
 1. протягом 2003-2004 року провести заходи щодо об'єктивного наукового висвітлення історії Голодомору 1932-33 років та Переяславської Ради 1654 року;
 2. по можливості оформити стипендійний фонд "Євшензілля" для східної діяспори з метою повернення на історичну Батьківщину;
 1. впливати на наукові установи та навчальні заклади України продовжити роботу, спрямовану на подальше зміцнення взаємодії у розвитку української науки про суспільствознавство (проведення наукових конґресів, конференцій, симпозіумів, спільні наукові та науково-популярні видання);
 2. по можливості поглибити зв'язки з Українським Вільним Університетом та з українцями в державах колишнього СРСР (поза Україною), зокрема з Культурним Центром України в Москві.