Український огляд (Москва)

Автор Книги Битія Українського Народу Микола КостомаровУкраїнські скрижалі: Книга Битія Українського Народу»

Опублікувавши в №5-6 славнозвісний "Разговор Великороссии с Малороссией", наш часопис продовжує під рубрикою "Українські скрижалі" знайомити читачів з найяскравішими документами української політичної думки. На черзі - "Вивід прав України" Пилипа Орлика, найбільш промовисті сторінки з літопису Самійла Величка, "Історії Русов", праць Михайла Грушевського, Івана Франка та інші важливі тексти, в яких формулювалася українська державотворча ідея.

Россия - УкраинаУкраїнські скрижалі: вибрані сторінки журналу «Український огляд - Украинское обозрение»

Під цією рубрикою журнал має намір друкувати документальні свідчення української державницької думки — від найдавніших часів до наших днів. Поміж таких текстів далекої минувшини сьогодні привертає особливу увагу гостро публіцистичний віршований діалог  — «Разговор Великороссии с Малороссией», в якому цікаво і, як нам видається, навіть повчально для сучасних політиків потрактовуються непрості й тоді питання українсько-російських взаємин. Авторство цього своєрідного трактату «геополітичного трактату» — яскравого твору української національно-державницької думки 18-го століття належить перекладачеві Генеральної Військової Канцелярії тодішньої гетьманської  України зі столицею в Глухові Семенові Дівовичу, вихованцю Київської Академії та Петербурзького університет. «Разговор...», що його  патріотично налаштований автор «сочинил в честь, славу и защищение всей Малороссии» написано якраз на початку царювання Катерини II, коли керівні українські кола мали поважні підстави побоюватися нового курсу імперської політики — замість сприятливої для України політики цариці Єлисавети і Петра III.

Віталій Крикуненко

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка