Друк
Розділ: УВКР

Про затвердження концепції і порядку денного IV Всесвітнього Форуму українців 

Рішення позачергових Зборів Президії УВКР 21 листопада 2005 року щодо організації та проведення IV Всесвітнього форуму українців 

Всесвітній форум українців є вищим статутним органом Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) і традиційно збирається раз на чотири роки, починаючи з 1992 р. Заснована на І Форумі, УВКР стала авторитетною координуючою організацією, що діє на ниві консолідації світового українства, розвитку комунікацій, інформаційного обміну між українськими громадами по всьому світі, збереження національної ідентичності українців за кордоном, захист їх прав та інтересів.

На позачергових Зборах Президії, в яких брали участь Голови українських товариств із 9 країн (Угорщина, Канада, Польща, Латвія, Вірменія, Білорусь, Придністров’я, Росія, Узбекистан), а також представники урядових структур (Міністр культури та туризму І.Д. Ліховий, заступник Міністра закордонних справ В.О. Наливайченко, Голова Комітету Верховної Ради по справах закордонного українства І.І. Осташ, помічник заступника Голови Секретаріату Президента України М.П. Дудик, начальник відділу з питань закордонного українця Держкомнацміграції), розглядалися причини зриву Форуму, його чергового перенесення на наступний рік. Членами Президії УВКР були затверджені Ухвали: “Про перенесення і проведення IV Всесвітнього форуму українців” (19-23 серпня 2006 року), “Про концепцію та порядок денний Форуму”, “ Про основні засади підготовки до Форуму”.

У прес-конференції, присвяченій рішенням позачергових Зборів Президії УВКР, взяли участь: Михайло Горинь, Голова УВКР, Микола Плав’юк, Голова ОУН, Віктор Педенко, генеральний секретар СКУ (Світовий Конгрес Українців), Ярослава Хортяні, Голова ЄКУ (Європейський Конгрес Українців), Борис Кожин, Голова Всеукраїнського об’єднання “Конгрес громадянського суспільства України” (м. Севастополь), Ігор Осташ, Голова Комітету Верховної Ради по справах закордонного українства.

УХВАЛА

позачергових зборів Президії УВКР “Про затвердження концепції і порядку денного IV Всесвітнього Форуму українців” 

19 листопада 2005 р. м. Київ

Обговоривши запропоновані Секретаріатом УВКР концепцію і порядок денний IV Всесвітнього Форуму українців, Президія УВКР ухвалила:

1. Прийняти за основу концепцію і порядок денний IV Всесвітнього Форуму українців із висловленими зауваженнями, змінами та доповненнями.

2. Доручити Проводу УВКР та Секретаріату УВКР доопрацювати запропоновану концепцію і порядок денний IV Всесвітнього Форуму українців з урахуванням висловлених зауважень, змін та доповнень.

3. Подати прийняту і доопрацьовану Проводом УВКР концепцію і порядок денний в Оргкомітет з підготовки і проведення Форуму.

УХВАЛА 

позачергових зборів Президії УВКР “Про основні засади підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців” 19 листопада 2005 р  м. Київ

Узгодивши запропоновані учасниками Зборів принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців, Президія УВКР ухвалила:

1. Прийняти за основу запропоновані принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців із висловленими зауваженнями, змінами та доповненнями.

2. Доручити Проводу УВКР та Секретаріату УВКР доопрацювати запропоновані принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців з урахуванням висловлених зауважень, змін та доповнень.

3. Подати прийняті і доопрацьовані Проводом УВКР принципи, порядок та план підготовки до IV Всесвітнього Форуму українців в Оргкомітет з підготовки і проведення Форуму.

4.Створити на базі Секретаріату УВКР виконавчу дирекцію з організації і проведення Форуму.

5. Звернутися до уряду України з проханням забезпечити належну фінансову й організаційну підтримку виконавчій дирекції з організації і проведення Форуму.

6. Звернутися до Оргкомітету та відповідних урядових структур з проханням призначити Українську Всесвітню Координаційну Раду розпорядником коштів, виділених на організацію і проведення Форуму.

Концепція IV Всесвітнього форуму українців 21-23 серпня 2006 р. у м. Києві

Ідея: 

Єднання українців, що мешкають в Україні і діаспори – неодмінний спосіб загальнонаціональної консолідації, зміцнення позицій української нації і держави у світовому співтоваристві.

В єдності світового українства – запорука успішної інтеграції України в глобальне середовище і збереження та збагачення національної самобутності українців.

Забезпечення загальнонаціональної солідарності – пріоритет стратегії, тактики і практики Української держави і громадських вітчизняних та зарубіжних українських організацій.

Мета: 

 Об’єднання  зусиль держави та громадських вітчизняних і зарубіжних українських організацій для захисту прав і свобод зарубіжних українців у країнах їх проживання і праці на засадах міжнародного і національного права.

 Розвиток існуючих та пошук нових форм і механізмів зміцнення зв’язків між українськими громадами зарубіжжя та між ними і материковою Україною.

 Утвердження і розвиток взаємодії між усіма поколіннями і “хвилями” української діаспори.

 Підвищення ролі зарубіжного українства у вирішенні міжнародних завдань України, зокрема у процесах євро- та атлантичної інтеграції, а також на підставі двосторонніх міждержавних угод.

 Залучення української громадськості до процесу формування позитивного іміджу України в європейському і світовому економічному, науковому, світовому, культурному, інформаційному просторі.

 Розширення сегменту української мови, культури, науки, інформації у світових інформаційних мережах.

 Збереження і примноження українських національних цінностей в Україні і в українській діаспорі.

Завдання: 

 Ознайомлення світового українства зі стратегіями, програмами, планами дій української влади щодо розбудови української державності, розвитку в Україні демократії, громадянського суспільства, економіки, культури.

 Ознайомлення населення України, чинної влади, політичних сил, промислово-підприємницьких кіл та українського третього сектору зі станом, досягненнями, проблемами, потребами, можливостями і планами української діаспори.

 Обговорення шляхів і можливостей прискорення інтеграції України в європейське і світове співтовариство.

 Сприяння розробці і впровадженню Національної концепції державної політики щодо закордонного українства та її економічного, інституційного, організаційного та інформаційного забезпечення.

 Ініціювання розробки і та участь у реалізації Національної програми “Світове українство” на період до 2010 р.

 Сприяння розробці і впровадженню Національної концепції державної політики щодо громадян України, які перебувають за кордоном та її економічного, інституційного, організаційного та інформаційного забезпечення.

 Ініціювання розробки і впровадження Національної програми “Новітня міграційна хвиля з України” на період до 2010 р.

 Обмін досвідом роботи зарубіжних українських організацій.

 Активізація участі молоді в діяльності вітчизняних і зарубіжних українських організацій.

 Посилення підтримки українського жіночого руху в Україні й за кордоном.

 Сприяння розвитку зарубіжних українських засобів масової інформації.

 Удосконалення науково-інформаційного забезпечення світового українського руху.

УХВАЛА 

позачергових зборів Президії УВКР

Про перенесення і проведення

IV Всесвітнього форуму українців

19 листопада 2005 року                                                                             м. Київ 

У зв’язку зі зміною в Україні політичного режиму, труднощами становлення владної команди і пов’язаною з цим неготовністю державних органів та всесвітніх громадських організацій до проведення 19-23 серпня, 20-21 листопада 2005 року IV Всесвітнього форуму українців, Президія УВКР ухвалила:

1.       Перенести проведення IV Всесвітнього форуму українців напередодні святкування 15-ї річниці Незалежності України.

2.       Провести IV Всесвітній форум українців 19-23 серпня 2006 року.

3.       Звернутися до Президента України В. Ющенка, Голови Верховної Ради України В. Литвина, Прем’єр-міністра України Ю. Єханурова з проханням провести перше засідання Оргкомітету IV Всесвітнього форуму українців до кінця 2005 року.

Програма Форуму

21 серпня 2006 р. 

Урочисте відкриття Форуму (Палац “Україна”)

 

 

Вступне слово:

 

Голова Оргкомітету Форуму

 

 

 

Виступи:

 

Президент України В. Ющенко

 

Віце-прем’єр-міністр України В. Кириленко

 

Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради М. Горинь

 

Президент Світового Конгресу Українців А. Лозинський

 

Голова Європейського Конгресу Українців Я. Хортяні

 

Міністр закордонних справ України Б. Тарасюк

 

Голова координаційної ради українців Росії В. Дума

 

Міністр культури і туризму України І. Ліховий

 

Віце-президент НАН України І. Курас

 

Голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій М. Шкамбара

 

Голова Комітету з питань прав людини, національних менших і міжнаціональних відносин Верховної Ради України Г. Удовенко

 

Голова Союзу Українок Грузії О. Метревелі

 

Голова Товариства зв’язків з українцями за кордоном І. Драч

 

Голова Асоціації “Українці Казахстану” М. Парипса

 

Голова Товариства “Просвіта” П.Мовчан

 

Голова Об’єднання українців у Польщі М. Кертичак

 

Президент Національної асоціації україністів Г. Скрипник

 

Заключний гала-концерт всесвітнього конкурсу

мистецьких колективів українського закордоння

22 серпня 2006 р.

Звітно-виборче засідання УВКР

 

 

Перша частина звітно-виборчого засідання

 

 

 

Звіт Голови УВКР про роботу організації протягом 2001-2006 рр. (М. Горинь)

 

Звіт голови контрольно-ревізійної комісії (голова контрольно-ревізійної комісії)

 

Обговорення звіту Голови УВКР (делегати Форуму)

 

Вибори нового складу Президії УВКР (делегати Форуму)

 

Вибори Голови УВКР (делегати Форуму)

 

Вибори нового складу контрольно-ревізійної комісії УВКР (делегати Форуму)

 

 

 

Відкриття і робота тематичних виставок

 

 

Трипільська культура – злет світової цивілізації

 

Козацька Україна – легенда і правда європейської історії

 

Український голодомор – трагедія світового масштабу

 

Українська діаспора – український внесок у світову цивілізацію

 

Український народний костюм: прадавня і сучасна естетика

 

Україномовна книга – основа української духовності

 

Помаранчева революція – український прорив у нову епоху

 

23 серпня 2006 р. 

 

 

Друга частина звітно-виборчого засідання

 

 

 

Доповідь про “Програму і план дій світового українства на період до V Всесвітнього форуму українців”

 

Обговорення і затвердження “Програми і плану дій світового українства на період до

V Всесвітнього форуму українців”

 

 

 

Обговорення і затвердження Положення про Премію УВКР

 

Обговорення і затвердження Положення про нагороди УВКР

 

 

 

Обговорення і прийняття підсумкових документів IV Всесвітнього форуму українців:

 

 

 

 

 

Звернення до світового українства

 

 

 

 

 

Звернення до Верховної Ради України, Президента України і Кабінету міністрів України

 

 

 

 

 

Звернення до політичних сил та громадських організацій України

 

 

 

 

 

Пропозиції до “Національної концепції державної політики щодо закордонного українства”

 

 

 

 

 

Пропозиції до “Національної концепції державної політики щодо громадян України, які перебувають за кордоном”

 

 

 

 

 

Пропозиції до проекту Національної програми “Світове українство” на період до 2010 року

 

 

 

 

 

Урочисте закриття Форуму за участю Президента України

 

Список учасників позачергових Зборів Президії УВКР

(19 листопада 2005 року) 

Члени Президії: 

 1. Михайло Горинь (Голова УВКР).
 2. Валерій Семененко (Співголова Об’єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії “Українці Росії”, керівник Українського національного освітнього центру).
 3. Микола Сергієнко (Голова Об’єднання українців Кубані). 
 4. Аркадій Шелест (Голова Об'єднання українців Саратовської обл.). 
 5. Стефан Паняк (Голова Уральської асоціації українців) (голос). 
 6. Валентина Логвин (Голова Центру української культури "Січ", Республіка Білорусь).
 7. Василь Проценко (Голова Спілки українців Придністров'я ім.Олександра Бута). 
 8. Михайло Парипса (Голова Асоціації українців Казахстану, АУК) (голос). 
 9. Тарас Чернега (Голова Товариства української культури "Ватра", Республіка Казахстан) (голос). 
 10. Романія Явір (Голова Товариства "Федерація українців Вірменії"). 
 11. Валентина Такаєва (Голова Українського культурного центру "Батьківщина", Узбекистан).
 12. Віктор Педенко (Генеральний секретар Світового конгресу українців).
 13. Ярослава Хортяні (Голова Європейського конгресу Українців, Голова Товариства української культури в Угорщині). 
 14. Мирон Кертичак (Голова Об'єднання українців у Польщі). 
 15. Іван Наливайко (Голова українського культурно-просвітнього товариства “Дніпро” в Латвії).
 16. Микола Плав’юк (Голова ОУН). 
 17. Анатолій Погрібний (Голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім.Г.Ващенка, заступник голови Спілки письменників України).
 18. Ганна Скрипник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Рильського).
 19. Ярослав Яцків (Академік, Голова Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України). 
 20. Максим Розумний. (Начальник відділу інституту стратегічних досліджень). 
 21. Петро Кононенко (Директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство").
 22. Борис Кожин (Віце-адмірал, Голова Всеукраїнського об’єднання “Конгрес громадянського суспільства України”).
 23. Микола Дробноход. 
 24. Віра Коник (Голова Конгресу українців Естонії). 
 25. Юрій Кононенко (Керівник прес-служби Федеральної національно-культурної автономії “Українці Росії”, Об’єднання українців Росії та Бібліотеки української літератури в Москві).

Гості: 

 1. Ліховий Ігор Дмитрович (Міністр культури та туризму України). 
 2. Компанієць Юрій Іванович (начальник відділу з питань культури етносів України та української діаспори при Міністерстві культури та туризму України). 
 3. Дудик Максим Петрович (помічник заступника Голови Секретаріату Президента України). 
 4. Наливайченко Валентин Олександрович (заступник міністра закордонних справ України). 
 5. Баран Ярослав Володимирович (заступник начальника управління з питань закордонного українства при МЗС). 
 6. Марущинець Василь Іванович (Управління з питань закордонного українства при МЗС) 
 7. Карбачинський Олександр Іванович (начальник відділу з питань закордонного українця Держкомнацміграції). 
 8. Осташ Ігор Іванович (Голова Комітету Верховної Ради по справах закордонного українства). 
 9. Ігор Пустовий (Голова Секретаріату Товариства “Україна – Світ”). 
 10. Ірина Ключковська (Центр співпраці з діаспорою, Львів). 
 11. Станіслав Пономаревський (Центр співпраці з діаспорою, Ніжин, Чернігівська обл.).
 12. Остап Скрипник (Екзекутивний директор Конгресу Українців Канади, КУК). 
 13. Орися Сушко (Голова Управи Конгресу Українців Канади, КУК). 
 14. Вікторія Губська (УККА).
 15. Віктор Бондарчук (Голова Спілки українців в Німеччині “Нова громада”).
 16. Надія Стірська (заступник головного редактора газети “Самостійна Україна”).
 17. Аліса Коханова.

Петро Богуцький.