Друк
Розділ: УВКР
Академік Тарас Дудко (Москва)

Українці світу визначили основні пріоритети розвитку української державності

У рамках VI Всесвітнього Форуму Українців, що відбувся у місті Київ напередодні 25-річчя Незалежності України, його учасники спільно напрацювали актуальні рекомендації для подальшого розвитку України й українства у всьому світі. Зокрема, йшлося про державне будівництво. Роботу секції, де обговорювався саме цей напрямок, модерували Тарас Дудко (Москва) та Віктор Генералюк (Україна). Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з Резолюцією секції державного будівництва, а також з Програмою діяльності державних інститутів України, закордонних українських громад і громадських організацій України, що була ухвалена учасниками Форуму.

Резолюція секції державного будівництва VI Всесвітнього Форуму Українців

Процес становлення, удосконалення і розвитку державності визначається як державне будівництво.

У широкому розумінні державне будівництво містить у собі управлінську діяльність законодавчої, виконавчої, судової гілок влади, Президента України, прокуратури, а також інших конституційних органів влади.

У вужчому розумінні державне будівництво розуміють як систему правових норм, що регулюють організацію й діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування. Саме в такому контексті учасникам секції було запропоновано подавати пропозиції.

Як результат роботи секції з державного будівництва було запропоновано наступні пропозиції.

У законодавчій сфері необхідно:

1. Прийняти Закон України про державний статус української мови;

2. Прийняти Закон України про мови національних меншин, в якому не було б штучного виділення якоїсь однієї мови з-поміж інших;

3. Прийняти закон України про вибори на пропорційній основі з відкритими списками, а також новий Виборчий кодекс.

4. Законодавчо прийняти рішення про проведення Референдуму про вступ у НАТО;

5. Прийняти Закон України, який дозволяв би українцям володіти зброєю;

6. Доопрацювати Закон про статус закордонних українців, щоб посвідчення  закордонного українця давало право на постійне проживання в Україні та бути резидентом України, у перспективі –  спрощене набуття громадянства України;

7. Прийняти законопроект про  громадське розслідування;

Президенту України та Кабінету Міністрів України:

1. Створити Центральний орган в Уряді, який був би уповноважений займатися проблемами діаспори;

2. Збільшити бюджети, які виділяє держава на виконання  заходів УВКР щодо зміцнення національної самоідентифікації українців діаспори (і не лише діаспори), на підтримання зв’язків. Суми, які виділяють на ці потреби, необхідно збільшити в сотні, а то й тисячі разів;

3. Розробити державні програми співпраці із закордонними українцями (програми повернення співвітчизників, молодіжні програми, програми підтримки розвитку бізнесу тощо);

4. Передбачити різке зростання кількості стипендій для навчання не іноземців, а закордонних українців у вищих навчальних закладах за рахунок коштів державного бюджету України.

5. Започаткувати антиасиміляційну програму, яка стимулювала б «прив’язку» молодих українців (віком 15-25 років), народжених у діаспорі, до їхньої історичної Батьківщини.

6. Активніше використовувати  вміння та досвід закордонних українців у державному управлінні;

7. Розробити механізми контролю громади над державними службовцями;

8. Тестувати державних службовців на предмет володіння знаннями щодо принципів відкритості влади і громади;

9. Створити центри комунікації між владою та громадами;

10. Створити інститут присяжних перекладачів та експертів (Мінюст);

11. Спростити надання громадянства закордонним українцям;

12. Розробити стратегію співпраці із закордонним українством  як державотворчого фактору, поєднуючи капітал вмінь та знань на синергетичній основі;

13. Визнати напрям роботи із закордонним українством  як стратегічний, який не залежить від змін політичної ситуації.

У сфері міжнародних відносин необхідно:

1. Скасувати безвізовий режим з Російською Федерацією та ввести візи; 

У сфері національної безпеки та оборони необхідно:

1. Ввести воєнний стан на території ОРДЛО;

2. Повністю ізолювати окуповані території;

3. Побудувати, відновити підприємства закритого ядерного циклу;

4. Організувати переробку ядерних відходів в Україні;

5. Продовжувати заходи, спрямовані на утворення Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні;

6. Докласти на державному рівні усіх можливих зусиль щодо обмеження (заборони) поїздок українців до РФ;

7. Реально оцінювати серйозну загрозу діяльності російської церкви, особливо її структур в Україні;

8. Повернути у державну власність  усі три Лаври;

9. Створити трирівневу систему оборони: армія, місцеві загони територіальної оборони та резервісти;

10. Проводити перевірку людей, які повертаються з РФ в Україну на предмет схильності до сепаратизму;

У сфері державної служби необхідно:

1. Провести атестацію державних службовців на предмет володіння державною мовою;

2. Створити бар’єр щодо недопущення на державну службу людей, які не володіють державною мовою; 

У сфері культури та туризму необхідно:

1. Всіляко популяризувати Україну туристичну, особливо в діаспорі серед молодих українців;

2. Звернутися до організацій національних меншин з пропозицією спілкуватися українською мовою;

 У сфері інформаційної політики необхідно:

1. Міністерству інформаційної політики додати функцію експорту інформаційного впливу назовні, і не лише іноземними мовами, але й українською;

2. Продовжити процес введення українських телеканалів в кабельні мережі країн, куди українці виїжджають з метою туризму, а також у країнах українських діаспор.

Джерело:http://www.uvkr.org/news/9819

Ухвала VI Всесвітнього Форуму Українців

Програма діяльності державних інститутів України, закордонних українських громад і громадських організацій України

Преамбула

Проголошення Акту Незалежності України 24 серпня 1991 року є найважливішою подією в історії українського народу в двадцятому столітті. Символічно,що шостий Всесвітній Форум українців відбувається напередодні 25-річчя цієї події і має нагоду підвести підсумки розвитку українства за вказаний період та накреслити перспективи нашого подальшого поступу.

Переломною подією в розвитку України у двадцять першому столітті стала Революція гідності 2013-2014 років, яка докорінно змінила менталітет і світобачення українців в Україні та поза нею сущих, а також сприйняття держави Україна світовою спільнотою. Революція Гідності високо піднесла планку стандартів управління для  всіх органів державної влади і поставила перед ними нові завдання, більшість яких залишаються досі невиконаними.

Російська агресія в Криму та на Сході України поставила під загрозу саме існування нашої держави, але зусиллями як силових органів так і добровольчого і волонтерського рухів, усього громадянського суспільства в Україні та діаспорі становище стабілізувалось. Але неоголошена так звана «гібридна» війна триває, забираючи людські життя, матеріальні, фінансові ресурси в держави.

До війни долучились успадкована від попереднього уряду криза в економіці, збідніння населення, високий рівень корупції та інші негативні явища, що заважають поступу нашої держави. Дорожна карта реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції не пройдена.

У цих умовах  перед світовим українством з новою силою постає завдання збереження своєї національно-культурної ідентичності як власне на території України, так і в тих країнах, де українці проживають у першому, другому, третьому, а подекуди і в четвертому поколіннях, та на своїх автохтонних землях, які тепер перебувають у складі сусідніх держав.

Основна відповідальність за збереження української нації, національно-культурної ідентичності світового українства, зокрема материкової частини, лежить на Українській Державі. Саме тому ми, делегати й учасники V1 Всесвітнього Форуму Українців.

– усвідомлюючи провідну роль інститутів державної влади в подальшому розвитку української нації і світового українства;

– відчуваючи власну відповідальність перед світовим українством за подальшу долю нашого народу;

– розуміючи  виклики сучасного глобалізованого світу та загрози, пов’язані з російською агресією проти України;

– покладаючи за мету процвітання і благополуччя України та мовно, духовно й ментально об’єднаного світового українства,

ЗАКЛИКАЄМО

Президента України:

Використати увесь свій авторитет і можливості як глави української держави для:

1. Належного і всебічного забезпечення в Україні верховенства права, покращення умов для реалізації всіх прав і свобод людини і громадянина, подальшого розвитку української нації, її історичної свідомості та національної гідності, проведення потрібних для існування держави реформ в усіх сферах суспільного життя.

2. Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України відповідно до європейських стандартів, норм національного та міжнародного права, а також відродження духовних цінностей Українського народу, захисту та примноження його культурної спадщини, розвитку національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво тощо). 

3. Задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, підтримання з ними сталих зв’язків, надання їм можливості брати участь у вирішенні важливих питань українського державного будівництва.

4. Успішного проведення в Україні всебічних реформ, зокрема в економічній та соціальній сферах, які мають на меті подолання наслідків економічної кризи і прискорення економічного зростання в країні, зміцнення її конкурентоспроможності на міжнародній арені, забезпечення гідних умов життя українських громадян, цілеспрямовану боротьбу з корупцією, модернізацію системи державної служби з урахуванням європейського досвіду, належного виконання вимог українського законодавства щодо доступу громадян до інформації, відкритості та прозорості у підготовці та прийнятті державних рішень, забезпечення справедливого і доступного судочинства, дотримання міжнародних стандартів незалежності суддів.

5. Забезпечення рівноправного і взаємовигідного співробітництва України з усіма державами світу, зміцнюючи при цьому незалежність і суверенітет України, особливо в економічній та інформаційній сферах,  уникаючи залежності від окремих держав чи міжнародних структур.

6. Забезпечення реформування та розвитку української системи вищої освіти і науки відповідно до кращих європейських зразків, наполегливого інтегрування її до європейського та світового освітнього і наукового просторів, визнання українських дипломів у Європі та світі.

7. Докладання всіх зусиль для утвердження європейських стандартів у всіх сферах життя, забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний і правовий простір із метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, набуття в майбутньому членства в Європейському Союзі та НАТО, максимального полегшення візового режиму для українських громадян та запровадження в перспективі безвізового режиму поїздок громадян України.

8. Законодавчого ініціювання і наповнення реальними змістом Закону України “Про статус закордонного українця”.

Уряд України:

1. Створити центральний орган державної влади – Комітет у справах закордонного українства (надалі Комітет), який реалізовуватиме державну політику України щодо закордонних українців.

2. Із залученням громадських організацій закордонних українців розробити і затвердити Державну програму підтримки і співпраці із закордонним українством на 2016-2020 роки.

3. Вжити заходів, зокрема шляхом прийняття необхідних нормативних документів, спрямованих на вирішення проблем, з якими найчастіше стикаються громадяни України, що проживають за кордоном. Зокрема щодо:

- ініціювання укладення з країнами, де постійно перебуває значна кількість українців-мігрантів, двосторонніх угод про соціальне забезпечення, трудову діяльність та регулювання міграційних потоків, удосконалення мережі та організації роботи пунктів пропуску, призначених для міжнародного автомобільного сполучення.

4. Вирішити низку нагальних питань в інтересах не лише збереження українства за кордоном, а й забезпечення високого іміджу Української держави. Зокрема:

– Внести до бюджету статтю на видання європейськими мовами корпусу найвидатніших творів української філософської думки та художньої літератури. З цією метою створити редакційну колегію з представників інститутів Національної Академії Наук.

– Заснувати Міжнародну премію імені Івана Франка, рангу нагороди Нобеля, для особистостей світової слави, що підвищили і зміцнили авторитет і значення Української Державності в історії людства, здійснили видатні відкриття в науці й культурі, мають пошану в державному і суспільному житті своїх країн.

–   Встановити пам’ятники Данте в Києві, Іванові Франку — в Римі.

–   Заснувати загальноєвропейську двомовну (українсько-англійську) інтернет-газету  “Україна”.

–  Поширити знаковий досвід Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою при Львівському університеті “Політехніка” (директор Ірина Ключковська) на діяльність університетів у Харкові.

–  Розробити державну програму підтримки та розвитку українського шкільництва у зарубіжжі шляхом створення концепції, програми, навчально-методичного забезпечення та реалізації програми з урахуванням специфіки країни проживання.

–   Забезпечити відповідну нормативно-правову, інституційну, фінансову, інформаційну базу як основу для втілення програми співпраці зі світовим українством у галузі української освіти за кордоном.

–  Розробити концепцію співпраці НАН України і НТШ.

5. У рамках Державної програми підтримки і співпраці із закордонним українством вирішити питання щодо:

– фінансування викладачів україністики у Римському, Міланському та Болонському університетах, в Лісабонському університеті, в Паризькому Східному Інституті;

– створення Українських наукових інститутів зразка Інституту Сервантеса (Іспанія), Інституту Гете (Німеччина), залучивши до них наукові сили української діаспори;

– фінансової підтримки діяльності НТШ у Сарселі (Франція), УВУ в Мюнхені (Німеччина) згідно з поданим кошторисом;

– розробки програми популяризації української літературної та мистецької спадщини в зарубіжних країнах з тим, щоб пам’ятні місця, пов’язані з життям і діяльністю уславлених українських учених, мислителів, письменників, художників, артистів пропагувалися в ЗМІ, діставали певну підтримку від України;

– відкриття в Афінах, Римі, Мадриді, Лісабоні кореспондентських пунктів, які вчасно мали б реагувати на антиукраїнські виступи закордонної преси, подавали б щотижневі інформації в теле- і радіоканалах України про життя українських громад зарубіжжя;

– відновлення в повному обсязі діяльності радіостанції, яка вела б широкомасштабне мовлення мовами народів світу;

– розробити програму соціально-економічної та культурно-освітньої підтримки громадян біженців з Криму та Донбасу.

Верховну Раду України:

1. Внести зміни до чинного законодавства, які б забезпечили представникам українських громадян, що постійно проживають за кордоном, можливість бути обраним до вищого законодавчого органу України.

2. Створити окремий підкомітет із питань закордонного українства у Верховній Раді України.

3. Внести зміни до Пенсійного законодавства з метою врегулювання питання виплати пенсій громадянам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон до країн, з якими не укладено міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення.

4. Забезпечити приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Громадські організації в Україні та закордонні українські громади:

Громадські організації в Україні і за її межами були, є і будуть важливим чинником розвитку громадянського суспільства. VІ Всесвітній Форум українців закликає кожного українця активно включатися в громадське життя. Понад столітній досвід життя українців поза межами Батьківщини показує, що тільки організовані громади здатні домагатися успіху навіть у неймовірно складних умовах, як це було після Першої та Другої світових воєн. Наші співвітчизники, користуючись авторитетом власних громад, здобулися на значні успіхи у країнах свого нового проживання, вони змогли не тільки забезпечити своїм громадам належний цивілізований розвиток, а й зберегти свою національно-культурну ідентичність, зберегти для Незалежної України скарби літературно-мистецького та історичного життя.

Враховуючи досвід, нагромаджений світовим українством, та нові історичні реалії, які з’явилися внаслідок постання Української держави, рекомендуємо:

–  Українським громадським організаціям та організаціям, що об’єднують українців за межами Батьківщини, вжити всіх заходів щодо збереження етнічної та національно-культурної української ідентичності з метою подальшої консолідації у світовому масштабі української нації, зміцнення й розвитку Української Держави.

–  Постійно дбати про залучення нового членства до своїх організацій з метою утворення авторитетних, стабільних, впливових громадських інституцій, що сприятимуть розвитку і утвердженню українців в Україні і в країнах їхнього проживання за кордоном.

Новообране керівництво УВКР:

1. Зміцнити співпрацю з представниками державної влади в Україні і в країнах поселення, що має забезпечити реальне здійснення українцями своїх національно-культурних прав.

2. Здійснювати громадський контроль над державними органами, які мають забезпечувати виконання Державної програми співпраці із закордонним українством.

3. Здійснювати громадський контроль над державними органами, які зобов’язані забезпечити дотримання національних і культурних прав, зокрема статусу вживання державної мови та розширення медіа-простору, розвитку української культури, традицій.

4. Забезпечити координацію зусиль, спрямованих на успішне співробітництво між українськими спільнотами світу і громадськими організаціями України задля збереження і розвитку світового українства як нерозривної цілісної спільноти.

5. Скласти спільний план заходів, який відповідав би потребам України і світового українства. Особливу увагу слід приділити розвитку зв’язків із  закордонними українцями –  підприємцями, які хочуть налагодити співпрацю з Україною.

6. Сприяти формуванню у світової спільноти позитивного сприйняття образу сучасної України.

7. Українській частині Президії УВКР заснувати свої представництва в усіх обласних центрах.

8. Резолюції тематичних секцій VІ Всесвітнього Форуму українців повинні бути схвалені делегатами і додані до цієї ухвали.

Прийнято делегатами VІ Всесвітнього Форуму українців

21 серпня 2016 р. м. Київ.

Джерело: http://www.uvkr.org/news/9792

Додаткова інформація:

http://www.president.gov.ua/news/all?date-from=26-08-2015&date-to=26-08-2016&page=4

http://www.president.gov.ua/news/prezident-yednist-ukrayini-ta-konsolidaciya-ukrayinciv-ye-go-37907

 

На світлинах: Академік Тарас Дудко (Москва). Виступає Тарас Дудко. Робота секції державного будівництва. Президент України Петро Порошенко виступає перед діаспорою.