Друк
Розділ: УВКР
Ольга Кобець, заступник Голови УВКР

Під час VІ Всесвітнього Форуму Українців визначено пріоритети діяльності в освітній, виховній та молодіжній сферах

Пропонуємо читачам «Кобзи» ознайомитися з резолюціями Секції освіти і виховання та Секції молодіжної політики, учасники яких напрацювали конкретні пропозиції та рекомендації у зазначених напрямках.

РЕЗОЛЮЦІЯ СЕКЦІЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ VІ ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

Координатори: Ольга Кобець, заступник Голови УВКР (Україна), Марія Зінько, Українська Центральна Репрезентація  (Аргентина)

Освіта і виховання підростаючого покоління – одна з найважливіших сфер для збереження української ідентичності як в Україні, так і в діаспорі. VІ Всесвітній Форум Українців відзначає, що Президія УВКР постійно працювала над  виконанням Ухвали V Всесвітнього Форуму Українців в частині, що стосувалася поліпшення системи освіти як в Україні, так і в діаспорі. Зокрема, постійно підтримувався зв’язок з Міністерством освіти і науки України, що дало змогу розробити і запровадити План співпраці із закордонним українством на 2012-2015 рр., згідно з яким було здійснено ряд важливих заходів. Розроблено новий План заходів МОН України щодо підтримки і розвитку українського шкільництва за кордоном на 2016-2020 рр., який, сподіваємося, стане справжнім проривом у  якісному поліпшенні освітянської справи за кордоном.

Поліпшилася, зокрема, співпраця із освітянами української діаспори в країнах їх поселення, чому сприяла діяльність Міжнародної української школи, Українського інституту народознавства, Інституту модернізації змісту освіти, Університету менеджменту освіти МОН України, Міжнародного інституту освіти, культури і співпраці з діаспорою та інших освітніх установ. 2015 року Міністерством освіти і науки України спільно з УВКР започатковано і вже проведено два Міжнародних конкурси на кращого вчителя української мови за кордоном.

Однак, усе це далеко не вичерпує можливостей України у поліпшенні освітянської справи в країнах поселення українських громад та в Україні.

Заслухавши і обговоривши стан освіти і виховання підростаючого покоління в українській діаспорі, Секція освіти і виховання VІ Всесвітнього Форуму українців пропонує:

Кабінетові Міністрів України:

Виконати Закон України про статус закордонних українців, який передбачає створення Центрального виконавчого органу співпраці із закордонним українством.

Міністерству закордонних справ України:

Розробити нову Державну програму співпраці із закордонним українством, яка передбачала б виділення коштів на здійснення програм українських громад за кордоном у ділянці виховання підростаючого покоління.

Міністерству освіти і науки України:

- Розробити і затвердити нормативну базу для сертифікації рівня знань української мови для вивчення її за кордоном України. Створити відповідні центри сертифікації рівня знань української мови в країнах найбільшого поселення українців.

- Сприяти розширенню співпраці Міжнародної української школи з українськими громадами за кордоном з тим, щоб створити всі потрібні умови для дітей закордонних українців, які виявили бажання здобути вищу освіту в Україні. Забезпечити в повному обсязі навчання закордонних українців, згідно із Конституцією України.

- Створити українське навчальне телебачення на основі сучасних TV-технологій дистанційної освіти за участю фахівців Науково-дослідного інституту інформаційних технологій  та засобів навчання НАПН України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

- На Всеукраїнському навчальному порталі створити сторінку для закордонного вчителя української мови і літератури.

- Сприяти діяльності Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою у частині навчально-методичного забезпечення шкіл українського закордоння, розробки освітнього порталу “Крок до України”, проведення літніх шкіл українознавства та підвищення кваліфікації закордонних вчителів освітніх закладів, проведення конференції “Українська мова в світі”.

- Розробити програму підвищення кваліфікації вчителів закордонних освітніх закладів з усіх предметів, які викладаються українською мовою.

- Забезпечити підручниками та методичними посібниками усі українські школи в діаспорі.

- Реалізувати новий План заходів Міністерства освіти і науки України щодо підтримки й розвитку українського шкільництва за кордоном на 2016-2020 роки й довести його до відома всіх громадян України.

- Оприлюднити на сайті Міністерства освіти і науки України результати виконання Закону України “Про очищення влади” в освітніх закладах.

- Повернути в навчальні програми шкіл та вищих навчальних закладів України предмети духовного-морального спрямування (історія релігій, релігійна етика, історія релігійних вчень тощо). Вважати недоречним викладання та пропагування в навчальних закладах курсів, що стосуються питань гендерної ідентичності.

- Оскільки мета навчання української мови дітей закордонних українців – збереження їхньої національної ідентичності, створити єдині, незалежно від країни перебування, інтегровані українськомовні підручники для 1—9 класів, у яких би поєднувалося практичне вивчення української мови із засвоєнням  відомостей з української літератури, історії, географії, етнографії, культури, мистецтва, музики, забезпечивши такі підручники озвученням в Інтернеті.

- Щоб підняти престиж української мови серед учнів України і забезпечити їхню повноцінну мовну грамотність, упродовж усього шкільного дня, включаючи перерви, в навчальних та навчально-виховних закладах з українською мовою навчання забезпечити послідовне дотримання всіма працівниками закладу українськомовного режиму; викладання окремих предметів іншою мовою категорично заборонити.

- З метою мовного розвитку дітей як бази для розвитку їхнього мислення збільшити час на вивчення української мови й літератури на одну тижневу годину в 5-9 класах усіх типів загальноосвітньої школи України.

- У всіх вищих нефілологічних і професійно-технічних навчальних закладах України, починаючи з 2016/17 навчального року, українську мову вивчати протягом не менше двох перших семестрів, надаючи перевагу практичному володінню нею.

- У всіх вищих і професійно-технічних навчальних закладах України, починаючи з 2016/17 навчального року, повністю перейти на викладання всіх предметів українською мовою, іноземні мови вивчати на основі української  мови; викладачів, які не можуть або не хочуть виконувати цієї вимоги, вважати професійно непридатними.

- Відновити викладання народознавства в початкових класах та історії України на всіх напрямках підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах України, що має бути основою підготовки патріотичних фахівців.

Українським громадам за кордоном:

- Звернути увагу на рівень патріотичного  та морально-духовного виховання дітей і молоді в українських суботніх та недільних школах. Постійно дбати про збільшення учнів в українських школах.

- Брати активнішу участь у Міжнародних конкурсах на кращого вчителя української мови за кордоном, які проводить Міністерство освіти і науки України спільно з Українською Всесвітньою Координаційною Радою.

Прийнято делегатами VІ Всесвітнього Форуму Українців.

21 серпня 2016 р.

Джерело:http://www.uvkr.org/news/9883

РЕЗОЛЮЦІЯ СЕКЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ VІ ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

Модератори: Олександр ЗахарченкоМирослав Гочак.

Проаналізувавши стан сучасної молодіжної політики в Україні, дбаючи про розширення зв’язків діаспорної молоді з Україною, пропонуємо:

Урядові  України:

1. Запровадити щорічні стипендії Уряду для 100 представників української молоді діаспори для навчання в українських університетах (передусім з українознавчих предметів).

2. Запровадити урядові стипендії для молодіжних обмінів між молоддю України та молоддю діаспори зі щорічним охопленням не менше 100 осіб.

3. Розробити і запустити урядовий сайт із можливістю дистанційно подати документи для отримання статусу “Закордонний українець” (із максимальним спрощенням процедур). 

Президентові України:

1. Видати Указ Президента України про щорічне проведення Форуму української молоді діаспори в Україні для системної консолідації української молоді. 

Громадським організаціям:

Розробити електронну мапу українських осель для молоді в діаспорі, а також сайт, який збиратиме інформацію про таборові зміни та умови участі в них.

Резолюція прийнята делегатами VІ Всесвітнього Форуму Українців

21 серпня 2016 р.

м. Київ.

Джерело:http://www.uvkr.org/news/9846

Додаткова інформація:

https://ok.ru/video/65841570603095-0

https://www.youtube.com/watch?v=URqEJVQkLvg

На світлинах: Ольга Кобець, заступник Голови УВКР. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич спілкується з делегатами Форуму. Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська та Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Виступає Мирослав Гочак, президент Світового Конгресу Українських Молодіжних Організацій (СКУМО), модератор Секції молодіжної політики. Мирослав Гочак (другий зліва) з учасниками Форуму української молоді діаспори у Вінниці, серпень 2016 року.