Друк
Розділ: УВКР
Володимир Василенко, доктор юридичних наук

За результатами роботи Правничої секції та Секції гуманітарної політики, VI Всесвітній Форум Українців прийняв резолюції, спрямовані на захист національних інтересів України у відповідних сферах

РЕЗОЛЮЦІЯ ПРАВНИЧОЇ СЕКЦІЇ VI ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

Координатори: Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор (Україна), Роксолана Лозинська, делегат від Українського Конгресового Комітету Америки.

I. Констатуючи, що влада України належним чином не використовує національне законодавство і норми міжнародного права для юридичного захисту національних інтересів України в умовах тривалої збройної агресії Росії проти України, Правнича секція вважає, що Всесвітній Форум Українців має вимагати:

1) від Президента України:

а)  введення воєнного стану;

б) створення в системі виконавчої влади координаційного органу для підготовки консолідованої претензії України, як держави, що зазнала збройної агресії, до Російської Федерації, що вчинила збройну агресію проти України;

в) забезпечення формального предявлення згаданої претензії  Російській Федерації по дипломатичних каналах та поширення її як офіційного документу Організації Об’єднаних Націй.

2) від Верховної Ради України:

ухвалення Закону України «Про правовий статус тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України».

3) від Генеральної Прокуратури України, Служби Безпеки України, Міністерства Оборони України та Служби зовнішньої розвідки України:

об’єднання зусиль, спрямованих на  юридичне оформлення доказів, що свідчать про вчинення Збройними Силами Російської Федерації воєнних злочинів та злочинів проти людяності з метою їх передачі до Міжнародного кримінального суду.

II. Констатуючи, що влада України не вживає ефективних заходів щодо протидії русифікації України та забезпечення належного функціонування української мови як державної, що є одним з найважливіших компонентів національної безпеки, Правнича секція вважає, що Всесвітній Форум Українців  має вимагати:

1) від Голови Верховної Ради України та Президента України:

підписання  ухваленого у лютому 2014 р. Закону України «Про скасування Закону України «Про засади державної мовної політики»;

2) від Голови Конституційного Суду України:

негайного започаткування слухань у справі за поданням 57 народних депутатів України щодо неконституційності Закону України «Про засади держаної мовної політики»;

3) від Верховної Ради України:

ухвалення Закону України «Про українську мову як державну», який би забезпечував використання української мови у всіх сферах публічного життя на всій території України і регламентував би посилення відповідальності фізичних та юридичних осіб за порушення положень цього Закону.

III. Констатуючи, що в Україні існує і конституційно закріплена свобода виборів, але практично відсутнє право конкретного громадянина на свободу вибору через суттєві недоліки виборчого законодавства, Правнича секція вважає, що Всесвітній Форум Українців має вимагати від Верховної Ради України ухвалення нового Виборчого кодексу з урахуванням досвіду європейських країн та запровадити відкриті списки і можливість відкликання депутатського мандату.

 IV. Констатуючи незадовільне виконання Закону України «Про статус закордонного українця», Правнича секція вважає, що Всесвітній Форум Українців має вимагати від Міністерства закордонних справ України та УВКР об’єднати зусилля та спрямувати їх на ефективну реалізацію прав закордонних українців відповідно до Конституції України.

 V.  Констатуючи невиконання багатьох пунктів Резолюцій 5-го Всесвітнього Форуму Українців, Правнича секція вважає, що VІ Всесвітній Форум Українців має запропонувати УВКР внести зміни до чинного Статуту або ухвалити новий Статут, який би передбачав дієві механізми реалізації рішень і резолюцій всесвітніх форумів, які є найвищим органом УВКР.

Прийнято делегатами VІ Всесвітнього Форуму Українців

21 серпня 2016 р.

м. Київ

Джерело: http://www.uvkr.org/news/9934

РЕЗОЛЮЦІЯ СЕКЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ VІ ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

Координатор: Володимир Сергійчук, академік АПН України, доктор історичних наук

Проаналізувавши сучасну ситуацію в  гуманітарній сфері України, учасники Секції гуманітарної політики пропонують:

       Кабінетові міністрів України:

1. Розробити і затвердити Концепцію гуманітарної політики України. Гуманітарна політика має формуватися на засадах української національної ідеї.

2. Розробити державну програму збереження українства на основі розвитку інституту української сім’ї та громади із забезпеченням сталого демографічного розвитку суспільства.

3.  Розробити державну програму розвитку українського села, як основи збереження ідентичності української нації.

4. При відновленні юрисдикції України на окупованих територіях провести черговий перепис населення.

5. Розробити державну програму повернення українців в Україну з врахуванням пільгових кредитів на придбання житла і соціального забезпечення.

6. Звернутися до Верховної Ради України із законодавчою ініціативою внесення  до нового паспорта громадянина України інформації про національність.

7. Розробити програму збереження, вшанування і захисту історико-культурної й архівної спадщини за кордоном.

8. Створити в Києві Пантеон української слави, куди перенести із-за кордону останки видатних українських діячів.

9. Відновити викладання народознавства в початкових класах та історії України  на всіх напрямках підготовки бакалаврів у ВНЗ, що має бути основою підготовки патріотичних фахівців.

10. Розробити програму донесення правди української історії та про видатні історичні постаті українського народу через заснування та підтримку центрів українознавства при провідних університетах світу.

11. Доповнити Закон про статус закордонного українця реальним наповненням про спрощення набуття громадянства в Україні, навчання у вишах Україні на бюджетній основі за посвідкою про закордонного українця та ін.

12. У пунктах міжнародного перетину державного кордону України  організувати окрему “зелену” смугу для громадян України.

Верховній Раді України:

13. Внести зміни до виборчого законодавства щодо збільшення виборчих дільниць за кордоном, які би забезпечили голосування в повному обсязі і надання права закордонним українцям бути обраними до ВРУ.

14. Прийняти окремий Закон про відповідальність державних осіб за антиукраїнську діяльність під виглядом політичної, на кшталт звернення 148 депутатів ВРУ до польського сейму щодо визнання трагічних подій на Волині 1943 року геноцидом поляків.

Прийнято делегатами  УІ Всесвітнього  Форуму Українців

21 серпня 2016 р.

Джерело: http://www.uvkr.org/news/9836

 

На світлинах: Володимир Василенко, доктор юридичних наук.Член Українського Конгресового Комітету Америки Роксолана Лозинська виступає на Майдані у Нью-Йорку на підтримку київського Євромайдану, 2013 рік. Зліва направо Голова УВКР Михайло Ратушний, Роксолана Лозинська, академік Тарас Дудко (Москва).