Дослідження

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546 «Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004—2010 роки» у жовтні 2005 року в місті Києві заплановано проведення Міжнародного конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і в світі», метою якого є визначення шляхів і засобів утвердження української мови як державної на засадах Конституції України та як консолідуючого чинника світового українства.

Новосибірським державним педагогічним університетом започатковано нову серію публікацій про традиційну культуру українських переселенців до Сибіру

Нову серію публікацій „Очерки традиционной культуры украинских переселенцев Сибири ХІХ – первой трети ХХ века (по материалам Новосибирской области)” започатковано Новосибірським державним педагогічним університетом. Як вважають автори дослідження, Олена Фурсова та Лілія Васеха, вивчення особливостей етнічного, культурно-побутового розвитку етнографічних груп українців, що вже понад сто років мешкають на сибірських землях й відірвані від основної маси етносу, має стати одним із актуальних напрямків досліджень російської етнографічної науки.

Исторический опыт самоуправления украинцев на Дальнем Востоке

Как известно, в 1996 г. в России был принят Федеральный закон "О национально-культурной автономии", создающий правовые условия взаимодействия государства и общества для защиты национальных интересов граждан России. Но попытки практической реализации права на национально-культурную автономию встретились с рядом серьезных проблем и одна из них заключается в том, что граждане и в том числе многие активисты национально-культурных объединений смутно представляют себе ее смысл и содержание. В связи с этим полезно было бы обратиться к историческому опыту реализации идеи национально-культурной автономии и, в частности, опыту, наработанному здесь, на Дальнем Востоке.

У 1990-і роки в російських регіональних університетах виникли нові факультети. У Воронезькому державному університеті був створений факультет міжнародних відносин. Незважаючи на молодість факультету вже є перші успіхи і результати. Проведення двох міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених співробітництву України і Росії, свідчать про динамічний розвиток регіональних (українських) досліджень на факультеті міжнародних відносин. Ці конференції важливі тим, що в число досліджуваних проблем повертається українська тематика.

Анатолій МАРТИНЮК,

директор Центру "Українознавство"

Товариства Знання України

Епохальною подією в новітній історії України, безперечно, є Українська революція на початку 90-х років XX століття, основні віхи якої: Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 року), Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) та майже одностайне його схвалення на Всеукраїнському референдумі (1 грудня 1991 року). Цей яскравий спалах політичної активності укра-їнської нації став можливим тому, що в цей буремний час народ і влада були єдині у своєму прагненні облаштовувати своє життя у власній державі. Результатом новітньої Української революції став вихід України з радянської імперії і поява на політичній арені світу незалежної Української держави та її визнання міжнародним співтовариством.

Анатолій БУЛДА,

професор Національного педагогічного

університету імені М. П. Драгоманова

 

Термін "українська діаспора" ввійшов у ряд з іншими поняттями, які широко вживаються в лексиці політичних діячів, у наукових дослі-дженнях, у публіцистиці. Це поняття використовується, як правило, для визначення людей українського походження, які внаслідок склад-них і суперечливих процесів покинули рідну землю і проживають за її межами. Так, наприклад, у Російській Федерації проживає одна з най-численніших громад - українська. За останні десятиріччя термін "українська діаспора" став загальноприйнятим і широковживаним.

Геннадій ЄФІМЕНКО,

канд. іст. н., ст. н. сп.

Інституту історії України НАН України

 

У цій розвідці автор не ставить за мету проаналізувати перебіг ліквідації національно-культурного життя української діаспори в Росії в 1930-ті роки - цьому питанню вже приділялося багато уваги. Звернемо увагу на причини, що зумовили таке ставлення до українців Росії, а їх не можна зрозуміти без невеликого екскурсу в історію здійснюваної більшовиками з 1923 року політики коренізації. Також варто звернути увагу, наскільки політика сталінського керівництва стосовно українців РСФРР відповідала загальноприйнятим настановам у на-ціональному питанні, чим були викликані існуючі розбіжності в підходах.

Поки що майже зовсім не вивчено феномен існування офіційної регіональної української преси в РРФСР у 1926-1933 роках.

История появления первых украинцев на самарской земле восходит к XVII веку, однако, по преданию, на месте будущего города Самары в 1357 году побывал сын черниговского боярина Феодора Бяконта митрополит Алексий.

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка