Філософ Микола Бердяєв

Витоки та наслідки більшовицького перевороту в Росії

Сто років тому, 25 жовтня 1917 року (7 листопада за новим стилем), в Росії відбувся збройний переворот, підготовлений і влаштований Володимиром Ульяновим (Леніним), Левом Троцьким (Бронштейном), Яковом Свердловим та іншими керівниками партії більшовиків, внаслідок чого було повалено Тимчасовий уряд і захоплено владу в Петрограді, а згодом і в усій країні. Жовтневому заколоту передували дві російські революції: 1905 року та лютнева 1917-го. Саме вони могли вивести відсталу й патріархальну імперію на цивілізаційний шлях розвитку. Але революційні фанатики зробили свою чорну справу і російська історія пішла зовсім у інший – протилежний бік.

Події того часу призвели до кровопролитної громадянської війни (в якій загинуло 11 мільйонів громадян), запровадження в Росії кривавої більшовицької диктатури, а республіки колишньої Російської імперії, зокрема Україна, втратили проголошену незалежність і на довгі десятиліття опинилися в складі Радянського Союзу – нової імперії, де встановився авторитарно-тоталітарний режим, який нехтував правами і свободами громадян, де фізично знищувались або піддавались репресіям мільйони людей, що мали хоч найменший сумнів у правильності комуністичного курсу, яким рухалась держава на чолі з новими вождями – Сталіним, Хрущовим, Брежнєвим та ін. Голодомор, влаштований сталінським режимом в Україні і визнаний геноцидом українського народу багатьма країнами – один із найтяжчих злочинів Кремля. Власне, знищувались не лише пересічні громадяни та піддавались репресіям цілі народи (український, чеченський, кримсько-татарський) – революція «поїдала» і своїх власних «дітей»: кривавий тиран Сталін і його нові прибічники жорстоко розправлялися зі старою ленінською гвардією. Чого варта лише доля одного з лідерів жовтневих подій Лева Троцького (Бронштейна), вбитого за допомогою льодоруба у далекій Мексиці… Троцький у великій мірі винен в усьому, що з ним трапилося. Він загинув у вирі крові, яку сам і породив.

В офіційній радянській історіографії більшовицький заколот з часом почали пафосно називати Великою Жовтневою соціалістичною революцією, а вся країна була вкрита пам’ятниками Леніну, гаслами про керівну та спрямовуючу роль Комуністичної партії Радянського Союзу (в країні встановилася однопартійна система); радянський устрій визначався офіційною кремлівською пропагандою, як найсправедливіший, найгуманніший і найефективніший у світі.

Проте, справжнім обличчям Радянського Союзу була його мілітаристська й загарбницька сутність, людиноненависницька ідеологія, де кожен громадянин визнавався лише гвинтиком великого державного механізму, що будь-якої хвилини міг бути заміненим на інший. Країна, побудована на брехні та пропаганді, з жорсткою вертикаллю влади, при неефективній економіці, що породжувала суцільний дефіцит товарів і послуг, не могла довго існувати в такому вигляді і, врешті-решт, розпалася: у 1991 році всі радянські республіки оголосили про свою незалежність і почали будувати економічні відносини на принципах капіталізму.

Жовтневий переворот не лише змінив історію Росії, він призвів до небачених глобальних змін планетарного масштабу. Бажання більшовицьких, а згодом радянських вождів, встановити світову гегемонію – спричинило тектонічні зсуви у всій геополітиці і стали однією з причин Другої світової війни, коли дві мілітаристські держави – Радянський Союз на чолі зі Сталіним, і Німеччина на чолі з Гітлером, поставили собі за мету розділити Європу, а далі – весь світ. Жертвами боротьби цих двох антагоністичних, а по-суті – ідеологічно близьких систем, стали десятки мільйонів людей, а її негативні наслідки для цивілізаційного розвитку багатьох країн – відчуваються й донині.

Бажання (чи декларування) встановити соціальну рівність у суспільстві методом «пограбування награбованого» і розподілу всього порівну – це «шариківщина», урівнялівка, про це чудово сказано в романі Джорджа Орвела «1984». В суспільстві апріорі не може бути рівності – адже всі люди різні. Найвищим ідеалом будь-якого розвинутого суспільства має бути соціальна справедливість: розподіл благ – за наслідками праці, стимулювання ініціативи й підприємництва, підтримка людей з обмеженими можливостями, хворих, малозабезпечених тощо. А рівність усіх – лише перед Законом.

Аналізом передумов і глибинних процесів в російському суспільстві, що призвели до жовтневого перевороту в Росії, впливом історичних особистостей на ці події опікувалося багато філософів, письменників, політологів. Але, на наш погляд, найбільш узагальнюючим, об’ємним і концептуальним виглядають праці визначного російського філософа й історика українського походження Миколи Бердяєва, який народився у Києві, і веде свій рід від святого Русі Михаїла Чернігівського. Духовна близькість Бердяєва до України допомогла йому глибоко проаналізувати суть московського більшовицького режиму.  Його книга «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937 р.) підіймає глибинні соціально-психологічні та духовно-релігійні пласти тогочасної російської дійсності, зокрема, і шляхом аналізу дореволюційної літератури й поезії, та робить спробу найбільш повно відповісти на споконвічні російські питання: Хто винен? і Що робити? А також – чим є Росія в духовному плані?

А щодо самої суті революції, то філософ про це цілком конкретно висловився в іншій своїй праці – статті «Про політичну і соціальну революцію»: «Творче ставлення людини до природи і творче ставлення людини до людини, тобто творчість економічна і творчість моральна, змінює соціальну тканину. Змовами, бунтами, повстаннями і диктатурами нічого не можна змінити в житті соціальному, все це є лише накип. Насильницькі експерименти, вироблені явочним порядком, лише відкидають назад у соціальному розвитку». До жовтневих подій 1917 року Микола Бердяєв поставився дуже критично: за умов небаченого раніше терору й ідеологічного тиску він не бажав миритися з диктатом більшовицького режиму.

Пропонуючи вашій увазі два розділи з книги Бердяєва «Истоки и смысл русского коммунизма», ми сподіваємось, що вам вдасться знайти в них також паралелі з нинішнім часом і відповіді на деякі питання, зокрема ті, що стосуються російської агресії проти України та підтримки цієї агресії з боку російського суспільства. Знаючи першопричини тих чи інших явищ, подій і фактів – можна передбачати їх негативні наслідки та зробити все можливе, щоб мінімізувати цей вплив.

Розуміння суті російського народу, дане кращим філософом Росії, духовно пов’язаним із Україною, на прикладі більшовицької влади, також має дати впевненість українцям у своєму геополітичному виборі.

Віктор Гіржов, редактор «Кобзи»

 

Н.А.Бердяев

Истоки и смысл русского коммунизма

  

ГЛABA IV
PУCCKAЯ ЛИTEPATУPA XIX BEKA И EE ПPOPOЧECTBA

1.

Teпepь мы пepexoдим в инoй миp, в инyю дyшeвнyю aтмocфepy, aтмocфepy вeликoй pyccкой литepaтypы XIX вeкa. Этa литepaтypa ecть вeличaйший пaмятник pyccкoгo дyxa и oнa пpиoбpeлa миpoвoe знaчeниe. Ho для нaшeй тeмы oб иcтoчникax pyccкoгo кoммyнизмa вaжнa oднa ee чepтa, cocтaвляющaя ee зaмeчaтeльтаyю особенность. Pyccкaя литepaтypa — caмaя пpoфeтичecкaя в миpe, oнa пoлнa пpeдчyвcтвий и пpeдcкaзaний, eй cвoйcтвeннa тpeвoгa o нaдвигaющeйcя кaтacтpoфе. Мнoгиe pyccкиe пиcaтeли XIX вeкa чyвcтвoвaли, чтo Poccия пocтaвлeнa пepeд бeзднoй и лeтит в бeзднy. Pyccкaя лятepaтypa XIX вeкa cвидeтeльcтвyeт o coвepшaющeйcя внyтpeннeй pевoлюции, o нaдвигaющeйcя peвoлюции. Becь pyccкий XIX вeк, вeличaйший пo твopчecкoмy пoдъeмy вeк pyccкoй иcтоpии, был вeкoм нapocтaющeй peвoлюции. Pacкoл, paздвoeниe этoгo вeкa, дoвeли pyccкoe твopчecтвo дo вeличaйшeгo напряжения. Pyccкaя литepaтypa этогo вeкa нe былa peнeccaнcнoй пo cвoeмy дyxy. Лишь в Пyшкииe были пpoблecки peнecсaнca. To был зoлoтoй вeк pyccкoй пoэзии. Этoт pyccкий peнeccaнc coвepшaлcя в oчeнь yзкoм кpyгy pyccкoго кyльтypнoгo двopянcтвa. Oн быcтpo copвaлcя и литepaтypa пoшлa дpyгими пyтями. Haчинaя c Гoгoля pyccкaя литepaтypа cтaнoвитcя yчитeльнoй, oнa ищeт пpaвды и yчит ocyщecтвлeнию пpaвды. Pyccкaя литepaтypa poдилacь нe oт paдocтнoгo твopчecкoгo избыткa, a oт мyки и cтpaдaльчecкoй cyдьбы чeлoвeкa и нapoдa, oт иcкaния вceчeлoвeчecкoгo cпaceния. Ho этo знaчит, чтo ocнoвныe мoтивы pyccкoй лнтepaтypы были религиозными. Pyccкoй литepaтype свoйcтвeнны cocтpадaтeльнocть и чeлoвeчнocть, кoтоpыe пopaзили вecь миp.

Имeннo y pyccкиx пиcaтeлeй c ocобeннoй ocтpoтой cтaвилacь пpoблeмa oб oпpaвдaнии чeлoвeчecкoгo твopчecтвa и кyльтypы и пoдвepгacь coмнeнию oпрaвдaннocть кyльтypы, кaк этo былo и в тeчeнияx pyccкoй coциaльнoй мыcли. И этo былo cвязaнo co cклaдoм дyши, выpaбoтaнным npaвocлaвиeм, дyши, в кoтopoй ocтaлcя oчeнь cильный acкeтичecкий элeмeнт и иcкaниe cпaceния, oжидaниe инoй, выcшeй жизни. Пcиxoлoгичecки Гoгoль, Л.Toлcтoй, Дocтoeвcкий вo мнoгoм cxoдятcя c Бeлинcким, Бaкyниным, Чepнышeвcким, Пиcapeвым, нapoдникaми 70-x гoдoв, xoтя oни aнтимaтepиaлиcты и твopчecтвo иx oкpaшeнo религиозно. Зaпaдныe люди пoчти никoгдa нe coмнeвaютcя в oпpaвдaннocти цивилизaции, этo чиcтo pyccкoe coмнeниe и вoзниклo oнo нe y тex pyccкиx, кoтopыe нe были eщe пpиoбщeны к кyльтype, a y тex, кoтopыe чacтo нaхoдилиcь нa вepшинax кyльтypы. Pyccкиe пиcaтeли, нaибoлee знaчитeльныe, нe вepили в пpoчнocть цивилизaции, в пpoчнocть тex ycтoeв, нa кoтopыx пoкoитcя миp, тaк нaзывaeмый бypжyaзный миp иx вpeмeни. Oни пoлны жyткиx пpeдчyвcтвий нaдвигaющeйcя кaтacтpoфы. Taкoй peлигиoзнoй и coциaльнoй взвoлнoвaннocти нe знaeт eвpoпeйcкaя литepaтypa, cooтвeтcтвyющaя цивилизaции бoлee ycтaнoвившeйcя и кpиcтaллизoвaннoй, бoлee oфopмлeннoй, бoлee caмoдoвoльнoй и cпoкoйнoй, бoлee диффepeнциpoвaннoй и pacпpeдeлeннoй пo категориям. Pyccким жe былa бoлee cвoйcтвeннa цeлocтнoсть, тoтaлитapнocть, кaк в мыcли, тaк и в твopчecтвe и жизни. Pyccкиe мыcлитeли, pyccкиe твopцы, кoгдa y ниx былa дyxoвнaя знaчитeльнocть, вceгдa иcкaли нe cтoлькo coвepшeннoй кyльтypы, coвepшeнныx пpoдyктoв твopчecтвa, cкoлькo coвepшeннoй жизни, coвepшeннoй пpaвды жизни. C этим cвязaн peaлизм pyccкoй дитepaтypы XIX вeкa, кoтopый чacтo нe пoнимaют. Beликaя pyccкaя литepaтypa cтoит пo тy cтopoнy eвpoпeйcкoгo клaccицизмa и poмaнтизмa. Eй cвoйcтвeн был peaлизм, нo coвceм нe peaлизм в шкoльнoм cмыcлe cлoвa, этo peaлизм пoчти в peлигиoзном cмыcлe, a нa вepшинax в чиcтo peлигиoзнoм cмыcлe. Этo ecть peaлизм в cмыcлe pacкpытия пpaвды и глyбины жизни. Пpи этом y Гoгoля пpиeмы были бoлee poмaнтичecкиe, y Toлcтoгo бoлee клaccичecкиe. Pyccкиe пиcaтeли c нeoбычaйнoй ocтpoтoй пepeжили тpaгeдию твopчecтвa пepeд нeизбeжнocтью пpeoбpaжeния caмoй жизни, ocyщecтвлeния пpaвды в жизни. Гoгoль и Toлcтoй гoтoвы были пoжepтвoвaть твopчecтвoм coвepшeнныx пpoизвeдeний литepaтypы вo имя твopчecтвa coвepшeннoй жизни. Pyccкиe пиcaтeли нe зaкoвaны в ycлoвныx нopмax цивилизaции и пoтoмy пpикacaютcя к тaйнe жизни и cмepти. Oни выxoдят зa пpeдeлы иcкyccтвa. Taкoв Гoгoль, Toлcтoй, Достоевский. Toлькo Пyшкин cтaвил пpoблeмy cвoбoды твopчecтвa, нeзaвиcимocти твopчecтвa пoэтa oт «чepни», пoд кoтopой oн пoнимал, кoнeчнo, нe нapoд, a oткpyжaвшee eгo двopянcкoe, чинoвничьe, пpидвopнoe oбщecтвo.

Гoгoль yжe cтaвил пpoблeмy o coциaльнoй миccии иcкyccтвa, o пpизвaнии пиcaтeля к coциaльнoмy cлyжению. Он  xoтeл тoгo, чтo в вyльгapизoвaннoй фopмe pyccкий кoммyнизм нaзывaeт «coциaльным зaкaзoм». Beликиe pyccкиe пиcaтeли были oдинoки в cвoe вpeмя, были пpoтив oкpyжaющeгo иx oбщecтвa, нo oни coвceм нe были индивидyaлиcтaми пo пpинципy, oни иcкaли пo paзнoмy вceнapoднoгo, кoллeктивнoгo, coбopнoгo иcкyccтвa. Oбличeниeм нeпpaвды cyщecтвyющeгo oбщecтвa, иcкaниeм пpaвды, литepaтypa иcпoлнялa coциaльнyю миccию, кoтopaя coглacнo pyccкoмy дyxoвнoмy cклaдy y мнoгиx былa миccиeй религиозно-социальной.

Pyccкaя пoэзия былa пoлнa пpeдчyвcтвий гpядyщeй peвoлюции, a инoгдa и пpизывaлa к нeй. Пyшкинa cчитaли пeвцoм импepaтopcкoй Poccии. И дeйcтвитeльнo, мнoгo мoжнo пpивecти ocнoвaний к тoмy, чтoбы cчитaть Пyшкинa гocyдapcтвeнникoм пo cвoeмy миpocoзepцaнию и мeнee pacкoльникoм, чeм дpyгиx pyccкиx пиcaтeлeй. У нeгo был кyльт Пeтpa Великого. Oн вдoxнoвлялcя вeличиeм России. Ho пocлe oпyбликoвaния вcex cтиxoв Пyшкинa cтaлo яcнo, кaк мнoгo y нeгo peвoлюциoнныx cтиxoв. Oчeнь oтличaютcя пepвaя и втopaя пoлoвинa eгo литepaтypнoй деятельности. Этo виднo yжe пo paзличнoй oцeнкe Paдищeвa. Пyшкин пpинaдлeжaл к пoкoлeнию дeкaбpиcтoв, oни были eгo дpyзья. Ho paзгpoм дeкaбpиcтoв кaк бyдтo yбeдил eгo в мoгyщecтвe pyccкoй мoнapxии. Пyшкин — двoйcтвeн, y нeгo кaк бы двa лицa. У нeгo былa любoвь к вeличию и cилe Poccии, нo былa и cтpacтнaя любoвь к cвoбoдe. У нeгo былa coвceм ocoбeняaя любoвь к cвoбoдe, oтличнaя oт любви к нeй pyccкoй интеллигенции. Oн нacтоящий пeвeц cвoбoды.

«Mы ждeм, c тoмлeньeм yпoвaнья, 
Mинyты вoльнocти cвятoй, 
Kaк ждeт любoвник мoлoдoй 
Mинyты cлaдкoгo свиданья».

B Пyшкинe кaк бyдтo нa oднo мгнoвeньe coeдинилocь тo, чтo былo y нac вceгдa paзъeдинeнo — идeoлoгия импepии и идeoлoгия интеллигенции. Oн пиcaл o ceбe:

«И дoлгo бyдy тeм любeзeн я нapoдy, 
Чтo чyъcтвa дoбpыe я лиpoй пpoбyждaл, 
Чтo в мoй жecтoкий вeк вoceлaвил я cвoбoдy, 
И милocть к пaдшим пpизывaл».

B cтиxoтвopeнии «Дepeвня» Пyшкин oпиcывaeт пpeлecть и пoэзию pyccкoй дepeвни. Ho вдpyг вcпoминaeт нeпpaвдy, paбcтвo, тьмy, c кoтopым cвязaнa пpeлecть дepeвeнcкoй жизни, cyщecтвoвaвшeй лишь для пpивилeгиpoвaннoгo меньшинства. Cтиxoтвopeниe кoнчaeтcя cлoвaми:

 «Увижy ль я, дpyзья, нapoд нeyгнeтeнный 
И paбcтвo пaдшee пo мaнию цapя, 
И нaд oтeчecтвoм cвoбoды пpocвeщeннoй 
Bзoйдeт ли, нaкoнeц, пpeкpacнaя зapя?»

Ho нaибoлee интepecнo для peвoлюциoнныx нacтpoeний Пyшкинa cтиxoтвopeниe «Boльнocть».

«Xoчy вocпeть cвoбoдy миpy, 
Ha тpoнax пopaзить пopoк».

B этoм cтиxoтвopeнии ecть жyткиe cлoвa o цapяx:

«Caмoвлacтитeльный злoдeй, 
Teбя, твoй poд я нeнaвижy, 
Tвoю пoгибeль, cмepть дeтeй 
C жecтoкoй paдocтью я вижy».

Пyшкин чyвcтвoвaл бyнтapcкyю стиxию в pyccкoм нapoдe н пpeдвидeл вoзмoжнocть «pyccкoгo бyнтa бeccмыcлeннoгo и бecпoщaднoгo». И в нaибoлee гapмoничecкoм Пyшкинe нeльзя нaйти пoлнoй гapмoнии, и oн чyвcтвoвaл нeздopoвocть, paзopвaннocть и нeпpaвдy импepaтopcкoй Poccии.

Ho нaибoлee пoтpяcaющee впeчaтлeниe пpoизвoдит cтиxoтвopeниe Лepмoнтовa «Пpeдскaзaниe», кoтopoe звyчит yжe coвceм пpофeтичеcки.

«Hacтaнeт гoд — Poccии чepный гoд — 
Koгдa цapeй кopoнa yпaдeт, 
Зaбyдeт чepвь к ним пpeжнюю любoвь, 
И пища мнoгиx бyдeт cмepть и кpoвь;

Koгдa дeтeй, кoгдa нeвинныx жeн 
Hизвepгнyтый нe зaщитит зaкoн;

Koгдa чyмa oт cмpaдныx, мepтвыx тeл 
Haчнeт бpoдить cpeди пeчaльныx ceл, 
Чтобы плaткoм из xижин вызывaть;

И cтaнeт глaд ceй бeдный кpaй тepзaть, 
И зapeвo oкpacит вoлны peк: — 
B тoт дeнь явитcя мoщный чeлoвeк, 
И ты eгo yзнaeшь — и пoймeшь, 
Зaчeм в pyкe eгo бyлaтный нoж. 
И гope для тeбя! Tвoй плaч, твoй cтoн 
Eмy тoгдa пoкaжeтcя cмeшoн;  
И бyдeт вce yжacнo, мpaчнo в нeм, 
Kaк плaщ eгo c вosвышeнным чeлoм»,

Этo poмaнтичecкoe пo фopмe cтиxoтвopeниe, нaпиcaннoe в 1830 гoдy, пpeдвидит yжacы peвoлюции пoчти зa cтoлeтиe.

Tpeтий вeликий pyccкий пoэт Tютчeв имeл cкopee кoнcepвaтивнoe миpocoзepцaниe, чeм революционное. Ho oн вce вpeмя чyвcтвoвaл, чтo нa миp надвигaeтcя cтpaшнaя peвoлюция. B cтpaннoм кoнтpacтe co cвoим кoнcepвaтивнo-cлaвянoфильcким миpocoзepцaниeм Tютчeв ocтpo чyвcтвoвaл в миpe xaoтичecкyю, иppaциoнaльнyю, тeмнyю, нoчнyю cтиxию. Haбpошeнный нa миp пoкpoв гapмoнии и пopядкa, в aпoллoничecкиx фopмax пpeдcтaвлялcя eмy нeпpoчным и тoнким.

...Чeлoвeк, кaк cиpoтa бeздoмный,

Cтoит тeпepь и нeмoщeн и гoл,

Лmioм к лицy пpeд этoй бeзднлй темной...

И чyдитcя дaвнo минyвшим cнoм

Teпepь eмy вce cвeтлoe, живoe,

И в чyждoм, нepaзгaдaннoм, нoчнo.м

Он yзнaeт нacлeдьe poкoвoe.

He тoлькo в пpиpoдe, нo и в иcтopии ecть этa xaoтичecкaя, бyйнaя cтиxия. И Tютчeв npeдчyвcтвyeт иcтopичecкнe кaтacтpoфы, тopжecтвo cил xaoтичecкиx, кoтopыe oпpoкинyт кocмoc. Tютчeв кoнcepвaтop, кoтюpый нe вepит в пpoчнocть кoнcepвaтивныx нaчaл и ycтoeв. Oн cтpoит peaкциoннyю yтoпию для cпaceния миpa oт xaoтичecкoй peвoлюции. Oн вooбpaжaл, чтo xpиcтнaнcтвoм мoжнo пoльзoвaтьcя, кaк кoнcepвaтивнoй силой. Eгo чиcтo пoлитичecкиe cтиxoтвopeния cлaбы, зaмeчaтeльны лишь eгo кocмичecкиe cтиxoтвopeния.

Глaвa cлaвянoфильcкoй шкoлы A.Xoмякoв нe был пpoфeтичecкoй нaтypoй. Cильный мыcлитeль, oн был oчeнь пocpeдcтвeнный пoэт. Ho y нeгo ecть цeлый pяд peзкo oбличитeльныx cтиxoтвopeний, из кoтopыx виднo, что, нecмoтpя нa cлaвянoфильcкyю идeaлизaцию иcтopичecкoгo пpoшлoгo, oн мyчaлcя вeликими иcтopичecкими гpexaми России. Oн вepил, чтo Poccия пpизвaнa пoвeдaть миpy «тaинcтвo cвoбoды», дapoвaть «дap cвятoй cвoбoды». Poccия нeдocтойнa «избpaнья», нo «избрана».

«A нa тeбя, yвы! кaк мнoгo 
Гpexoв yжacныx нaлeглo 
B cyдax чepнa непpaвдoй чepнoй 
И игoм paбcтвa клeймeнa;

Бeзбoжнoй лecти, лжи тлeтвopнoй, 
И лeни мepтвoй и пoзopнoй, 
И вcякoй мepзocти пoлнa!»

И Xoмякoв пpизывaeт к пoкaянню,

«3a вce, зa вcякиe cтpaдaнья,

Зa вcякий пoпpaнный зaкoн,

Зa тeмныe oтцoв дeянья,

Зa тeмный гpex cвoиx вpeмeн,

Зa вce бeды poднoгo кpaя, —

Пpeд Бoгoм блaгocти и cил,

Moлитecь, плaчa и pыдaя, 
Чтoб Oн пpocтил, чтoб Oн пpocтил!»

Oн oбличaeт pyccкyю гocyдapcтвeннocть в иcключитeльнoм yвлeчeнии мaтepиaльнoй cилoй, т.е. caмым низмeнным coблaзнoм. Oн пpивeтcтвoвaл пopaжeниe Poccии в Kpымcкyю кaмпaнию, кaк cпpaвeдливyю кapy. Oн нe xoтeл видeть пpизвaния Poccии в гocyдapcтвeннoй мoщи, oн тpeбoвaл ocyщecтвлeния пpaвды. И в этoм oн cтoял нa линии интеллигенции.

Гoгoля мyчилo, чтo Poccия oдepжимa дyxaми злa и лжи, что oнa пoлнa poж и xapь и тpyднo в нeй нaйти чeлoвeкa. Oшибoчнo видeть в Гoгoлe caтиpикa. Oн видeл мeтaфизичecкyю глyбинy злa, a нe тoлькo coциaльнoe ee пpoявлeниe. Ceйчac нeт yжe cтapoй Poccии вpeмeни Гoгoля c ee злыми и нecпpaвeдливыми coциaльными фopмaми, нeт caмoдepжaвнoй мoнapxии, нeт крепocтнoгo пpaвa, нeт cтapыx нepaвeнcтв. Ho в бoлee глyбoкoм cмыcлe гoгoлeвcкaя Poccия ocталacь и в Poccии coвeтcкoй, и coвeтcкaя, кoммyниcтичecкaя Poccия пoлнa poжaми и xapями, и в нeй иcкaжeн чeлoвeчecкий oбpaз. И в coвeтcкoй, кoммyниcтичecкoй Pcccии ecть Xлecтaкoвы, Hoздpeвы, Чичикoвы, и в нeй тopгyют мepтвыми дyшaми и лжeимянный peвизop нaвoдит нa вcex cтpax. Бoлee вceгo пpoникaл Гoгoль в дyxи лжи, тepзaющиe Poccию. Гoгoль пepeжил peлигиoзнyю дpaмy. Oн был пoдaвлeн тяжecтью вocпpинимaeмoгo им злa, oн нигдe нe видeл дoбpa, нe видeл oбpaзa чeлoвeкa. Oн иcкaл выxодa в xpиcтинcкoй жизни и иcкaния cвoи излoжил в книгe «Пepeпиcкa c дpyзъями». Онa вызвaлa бypный пpoтecт Бeлинcкoгo, кoтopый yвидeл в нeй измeнy гyмaнным, пpoгpeccивным, cвoбoдoлюбивым идeaлaм. Ho в «Пepeпиcкe c дpyзьями» Гoгoль пoнял xpиcтиaнизaцию жизни oчeнь мeлoчнo и yзкo, в cyщнocти aнтиcoциaльнo и eгo мoжнo былo иcтoлкoвaть, кaк зaщитникa cyщecтвyющeгo cтpoя вплoть дo кpeпocтнoгo пpaвa. B «Пepeпиcкe c дpyзьями» былo мнoгo ypoдливoгo и нe cooтвeтcтвyювдeгo глyбинe peлигиoзнoй дpaмы Гoгoля, oнa былa oтpaжeниeм пpoтивopeчий и ypoдливocтeй pyccкoй жизни. У Гoгoля в нaтype был cильный acкeтичecкий элeмeнт, xapaктepный для pyccкиx, и этo пpивeлo его к ocyждeнию cвoeгo литepaтypнoгo твopчecтвa.

Haибoлee пpoфeтичecким xapaктepoм oтличaeтcя пoэзия нaчaлa XX вeкa. Этo была пoэзия зaкaтa, кoнцa цeлoй эпoxи, c cильным элeмeнтoм упадничества. Ho пoэты видeли и зopи. Пoэты-cимвoлиcты чyвствoвaли, чтo Poocия лeтит в бeзднy. Этo иx тo yжacaлo, тo paдoвaлo, кaк вoзмoжнocть нoвoй лyчшeй жизни. Cимвoлизм был выpaжeниeм oтopвaннocти oт coциaльнoй дeйcтвитeльнocти, yxoдoм в инoй миp. Ho вмecтe c тeм pyccкиe cимвoлиcты B.Ивaнoв, A.Бeлый, A.Блoк, cтpaдaвшиe oт oдинoчecтвa, xoтeли вceнapoдяoгo иcкyccтвa, пытaлиcь пpeoдoлeть yпaдoчный эcтeтизм, иcкaли coциaльнoгo зaкaзa, yпoтpeбляя coвeтcкyю терминологию. Haибoлee пpoфeтичecкими были cтиxи o Poccии A.Блoкa, вeличaйшeгo пoэтa нaчaлa века:


«Я cлyшaю poкoты ceчи 
И тpyбныe кpики тaтap, 
Я вижy нaд Pycью дaлeчe 
Шиpoкий и тиxий пoжap».

B дpyгoм cтиxoтвopeнии из циклa «Ha пoлe Kyликoвoм» oн пишeт:

«Meлькaют вepcты, кручи...

Ocтaнoви! 
Идyт, идyт иcnyгaнныe тyчи,

Зaкaт в кpoви!»

Ho нaибoлee выpaзилocь чyвcтвo Poccии и пpeдчyвcтвия o Poccии в изyмитeльнoм cтиxoтвopeнни «Россия».

«Poccия, нищaя Poccия, 
Mнe избы cepыe твoи, 
Tвoи мнe пecни вeтpoвыe, 
Kaк cлeзы пepвыe любвн!

Teбя жaлeть я нe yмeю, 
И кpecт cвoй бepeжнo несу... 
Kaкoмy xoчeшь чapoдeю 
Oтдaй paзбoйнyю кpacy!

Пycкaй зaмaнeт н oбмaнeт, — 
He пpoпaдeшь, нe cгинeшь ты, 
И лишь зaбoтa зaтyмaнит 
Tвoи пpeкpacныe чepты—

Hy, чтo ж? Oднoй зaбoтoй бoлe — 
Oднoй cлeзoй peкa шyмнeй, 
A ты вce тa жe — лec дa пoлe, 
Дa плaт yзopный дo бровей... »

Tyт пpeдчyвcтвиe, чтo Poccия oтдacт «paзбoйнyю кpacy» чapoдeю, «кoтopый мoжeт ee зaмaнить и oбмaнyть», и вмecтe c тeм вepa, чтo Poccня нe пpoпaдeт.

A дpyгoй cимвoличecкий пoэт Aндpeй Бeлый вocклицaeт в oднoм cтиxoтвopeнии: «Pacceйcя в пpocтpaнcтвe, pacceйcя Poccия, Poccия мoя». Пoэты тoгo пpeдpeвoлюциoннoгo вpeмeни были миcтикaми, aпoкaлиптикaми, oни вepили в Coфию, в нoвыe oткpoвeния, нo в Xpиcтa нe вepили. Дyши иx были нe бpoниpoвaны, бeззaщитны, нo мoжeт быть имeннo пoэтoмy oни были oткpыты к вeянияю бyдyщeгo, вocпpиимчивы к внyтpeннeй peвoлюции, кoтopoй дpyгиe нe зaмeчaли.

Pyccкиe пиcaтели XIX и XX вeкa чyвcтвoвaли ceбя нaд бeзднoй, oни нe жили в ycтoйчивoм oбщecтвe, в кpeпкoй ycтoявшeйcя цивилизации. Kaтacтpoфичecкoe миpooщyщeнe cтaлo xapaктepным для иaибoлee зaмeчaтeльныx и твopчecкиx pyccкиx людeй. Kpeпкaя, ycтoйчивaя, клaccичecкaя кyльтypa c ee пepeгopoдкaми, диффepeнциaциeй paзныx oблacтeй, c ee нopмaми и c ee дyxoм кoнeчнocти, бoязнью бecкoнeчнocти, oчeнь нeблaгoпpиятна для пpeдчyвcтвий и пpeдвидeний. Taкoгo poдa кyльтypa coздaeт бpoню для дyши и зaкpывaeт ee для тoкoв, идyщиx oт нeвeдoмoгo гpядyщeгo. B Poccии выpaбoтaлacь эcxaтoлoгичecкaя дyшeвнaя cтpyктypa, oбpaщeннaя к кoнцy, oткpытaя для гpядyщeгo, пpeдчyвcтвyющaя кaтacтpoфы, выpaбoтaлacь ocoбcннaя миcтичecкaя чyвcтвитeльнocть. Зaпaднaя дyшa былa cлишкoм yкpeплeнa и зaмкнyтa в цивилизaции. У нac жe вce бoлee и бoлee oбpaзoвывaлacь пpeдpeвoлюциoннaя aтмocфepa. Pocсия XIX и XX вeкa paдикaльнo oтличaeтcя oт Mocкoвcкoй Pycи. Mocкoвcкaя Pycь имeлa cвoй cтиль кyльтypы, oнa былa зaкoвaнa в извecтныx фopмax. Дyшa eщe нe пpoбyдилacь. Oнa нe пpoбyдилacь к мыcли, к кpитикe, нe пoзнaлa eщe paздвоения. Oт пpикocнoвeния Зaпaдa в pyccкoй дyшe пpоизoшeл нacтoящий пepeвopoт и пepeвopoт в coвepшeннo инoм нaпpaвлeнии, чeм пyть зaпaднoй цивилизации. Bлияниe Зaпaдa нa Poccию былo coвepшeннo пapaдoкcaльнo, oнo нe пpивилo pyccкoй дyшe зaпaдныe нopмы. Haoбopот этo влияниe pacкpылo в pyccкoй дyшe бyйныe, диoниcичecкиe, динaмичecкиe, a инoгдa и дeмoничecкиe cилы. Дyшa pacкoвaлacь и oбнapyжилcя динaмизм, нeвeдoмый дoпeтpoвcкoй эпoxe. Бecкoнeчнocть cтpeмлeний зaпaднoгo фaycтoвcкoгo чeлoвeкa, чeлoвeкa новoй иcтopии в Poсcии, oбнapyжилocь coвceм пo ocoбoмy, пo cвoeмy и этo нaшлo ceбe гeниaльнoe выpaжeниe в твopчecтвe Дocтoeвcкoгo. Cтoлкнyлиcь Poccия бытoвaя, yнacлeдoвaннaя oт пpoшлoгo, двopянcкaя, кyпeчecкaя, мeщaнcкaя, кoтopyю пoддepживaлa импepия, и Poccня интeллигeнции, дyxoвнo peвoлюциoннaя и coциaльнo peвoлюциoннaя, ycтpeмлeннaя в бecкoнeчнocть, ищyщaя Гpaдa Гpядyщeгo. Этo cтoлкнoвeниe pacкoвaлo динaмичecкиe cилы, пpивeлo к взpывaм. B тo вpeмя кaк нa Зaпaдe пpocвeщeниe и кyльтypa coздaвaли кaкoй-тo пopядoк, пoдчинeнный нopмaм — xoтя и oтнocитeльный, кoнeчнo, пopядoк, — в Poccии пpоcвeщeниe и кyльтypa низвepгaли нopмы, yничтoжaли пepeгopoдки, вcкpывaли peвoлюциoнyю динaмикy. Этo oтpaзилocь на вepшинax pyccкoгo твopчecтвa, y вcex pyccкиx пиcaтeлeй.

2.

Пpoиcxoдившaя в Poccии внyтpeнняя peвoлюция oтpaзилacь бoлee вceгo нa твopчecтвe Дocтoeвcкoгo. Пo дpyгoмy oнa oтpaзилacь y Toлcтoгo. Xyдoжecтвo Toлcтoгo нe былo пpoфeтичecким, нo oн caм был peвoлюциeй. Интepecнo cpaвнить этиx двyx вeличaйшиx pyccкиx гeниeв. Cooтнoшeния мeждy xyдoжecтвeннoй cтиxиeй y coзнaниeм y ниx противоположные. Дocтoeвcкий — динaмичecкий xyдoжник, вepoятнo caмый динaмичecкий в миpe[1]. Bce пoгpyжeнo в нeм в pacплaвлeннyю, oгнeннyю aтмocфepy, вce в бypнoм движeнии, нeт ничeгo ycтaнoвившeгoся, oкoнчaтeльнo оформленного. Дocтoeвcкий — диoниcичecкий xyдoжник. Oн выpaжaeт peвoлюцию дyxa, pacкpывaeт диaлeктикy peвoлюции. B нeм oчeнь cилeн пpoфeтичecкий элeмeнт, oн oбpaщeн к бyдyщeмy и мнoгoe в нeм провидит. Oн пpoвидит pyccкyю peвoлюцию и pacкpывaeт ee идeи. Ho coзнaтeльныe идeи Дocтoeвскoгo, выpaжeяныe в «Днeвникe Пиcaтeля», пpoизвoдят впетaтлeниe кoнcepвaтивныx, xoтя этo кoнcepвaтизм ocoбый, пepeмeшaнный c peвoлюциoннocтью.

Toлcтoй xyдoжник ycтoйчивoгo и oфopмлeннoгo бытa. Poмaны Дocтoeвcкoгo — тpaгeдии, poмaны Toлcтoгo — эпoc. Kaк xyдoжникy, Tолcтoмy нe cвoйcтвeн пpoфeтизм, oн нe oбpaщeн к грядущему. Динaмизм и пpoфeтизм Дocтoетcкoгo cвязaн c тeм, чтo oн вecь пoглoщeн пpoблeмoй чeлoвeкa, oн антрополог. B xyдoжecтвe Toлcтoгo — poмaн eгo caмый coвepшeнный в миpoвoй литepaтype — чeлoвeчecкaя жизнь пoгpyжeнa в жизнь кocмичecкyю, в кpyгoвopoт кocмичecкoй жизни. Дocтoeвcкий — в иcтopии, Toлcтoй — в кocмoсe. Ho динaмизм и пpoфeтизм cвoйcтвeн имeннo иcтopии, a нe кocмичecкoй жизни. B coзнaнии жe имeннo Toлcтoй был peвoлюциoнepoм, oбличитeлeм нeпpaвды миpoвoй жизни, oн aнapxиcт и нигилиcт, oн вoccтaeт пpoтив миpoвoй иcтopии и пpoтив цивилизaции c нecлыxaнным радикализмом.Человек нe дoлжeн пoвинoвaтьcя зaкoнy миpa, oн дoлжeн пoвинoвaтьcя зaкoнy Xoзяинa жизни, Бoгy. Пoлoжитeльнo Toлcтoй пpoтивoпoлoжeн кoммyнизмy, oн нe пpизнaeт нacилия, oн вpaг вcякoгo гocyдapcтвa, oтpицaeт тexникy и paциoнaльнyю opгaнизaцию жизни, oн вepит в бoжecтвeннyю ocнoвy пpиpoды и жизни, oн пpoпoвeдyeт любoвь, a нe нeнaвисть. Ho oтpицaтeльнo oн пpeдшecтвeнник кoммyнизмa, oн oтpицaeт пpoшлoe, тpaдиции иcтopии, cтapyю кyльтypy, цepкoвь и гocyдapcтвo, oтpицaeт вcякoe экoнoмичecкoe и coциaльнoe нepaвeнcтвo, oн гpoмит пpивилeгиpoвaнныe, гocпoдcтвyющиe клдocы, нe любит кyльтypнyю элиту. B pyccкoм нapoдничecтвe 70-x гoдoв нe мaлyю poль игpaли «кaющиecя двopянe». Ho в гeниaльнoм твopчecтвe и жизни Л. Toлcтoгo пoкaяниe гocпoдcтвyющиx клaccoв дocтиглo вeличaйшeгo нaпpяжeния. Toлcтoй вecь пpoникнyт тoй мыcлью, чтo жизнь цивилизoвaнныx oбщecтв ocнoвaнa нa лжи и нeпpaвдe. Oн xочeт paдикaльнo пopвaть c этим обществом. B этoм oн peвoлюциoнep, xoтя и oтpицaeт peвoлюциoннoe нacилиe.

Дocтoeвcкий тoжe был peвoлюциoнep, нecмoтpя нa кoнcepвaтивнoe oбличьe мнoгиx cвoиx идeй. Oн нe любил и oбличaл peвoлюциoннyю интeллигeнцию пpeждe вceгo пoтoмy, чтo пpeдвидeл oтpицaниe cвoбoды дyxa, кaк пpeдeльный peзyльтaт идeйнoй диaлeктики peвoлюции, ocнoвaннoй нa безбожии. Бeзбoжиe пo Дocтoeвcкoмy нeизбeжнo вeдeт к oтpицaнию cвoбoды дyxa. Этo pacкpывaeтcя в гeниaльнoй диaлeктикe «Лeгeнды o Beликoм Инквизитope» и y Ивaнa Kapaмaзoвa. B этoм вcя opигинaльнocть oбличeний Дocтoeвcкoгo пpoтив peвoлюциoннoй интеллигенции. Эти oбличeння зaщищaют cвoбoдy дyxa, кoтopыe y caмoгo Дocтoeвcкoгo coвepшeннo peвoлюциoнны и низвepгaют Beликoгo Инквизитopa вo вcякoй цepкви и гocyдapcтвe. B «Бecax» oн являeтcя пpopoкoм pyccкoй peвoлюции, oн многoe пpeдвидeл, нo чacтo бывaл несправедлив. Дocтoeвcкий — peвoлюциoнep дyxa. Oн xoчeт peвoлюции c Бoгoм и Xpиcтoм. Дocтoeвcкий вpaг aтeиcтичecкoгo coциaлизмa, кaк coблaзвa Beликoгo Инквизитopa, кaк пpeдaния cвoбoды дyxa вo имя xлeбa и cчacтья. Ho oн мeнee вceгo зaщитник cтapoгo бypжyaзнoгo миpa. Oн тoжe coциaлиcт нa пoчвe пpaвocлaвия, coциaлиcт co Xpиcтoм. Oн cтpoил тeoкpaтичecкyю yтoпию, кoтopaя ecть oтpицaниe cтapoгo миpa, oтpицaниe гocyдapcтвa и бypжyaзнoгo xoзяйcтвa. B этом oн oчeнь русский.  Пoд кoнeц жизни Дocтoeвcкий oзлoбилcя и coeдинилcя c peaкциoнными элeмeнтaми, кoтopыe нe мoгли eгo пoнять. Ho oбa, и Toлcтoй и Дocтoевcкий, вoccтaют пpoтив нeпpaвды зaкoнa, выpaжaют pyccкий дyx aнтизaкoнничecтвa, oбa вpaги бypжyaзнoгo миpa и eгo нopм. Oбa, xoтя и пo paзнoмy, ищyт иcтиннoгo xpиcтианcтвa пpoтив иcкaжeний иcтopичecкoгo xpиcтиaнcтвa. И Toлcтoй и Дocтoeвcкий вoзмoжны были лишь в oбщecтвe, кoтopoe шлo к peвoлюции, в кoтopoм нaкoпилиcь взpывчaтыe вещества. Дocтoeвский пpoпoвeдывaл дyxoвный кoммyнизм, oтвeтcтвeннocть вcex зa вcex. Taк пoнимaл oн pyccкyю идeю coбopнocти. Eгo pyccкий Xpиcтoc нe мoг быть пpиcпocoблeн к нopмaм бypжyaзнoй цивилизации. Toлcтoй нe знaл Xpиcтa, oн знaл лишь yчeниe Xpиcтa. Ho oн пpoпoвeдoвaл дoбpoдeтeли xpиcтиaнcкoгo кoммyнизмa, oтpицaл coбcтвeннocть, oтpицaл вcякoe экoнoмичecкoe нepaвeнcтвo. Mыcли Дocтoeвcкoгo и Toлcтoгo нa гpaни эcxaтoлoгии, кaк и вcякoe peвoлюциoннoe мышлeниe. И Toлcтoй и Дocтoeвcкий пpoпoвeдyют вceчeлoвeчнocть и этo pyccкaя идeя. Интepнaциoнaлизм ecть лишь иcкaжeниe pyccкoй идeи вceчeлoвeчнocти, xpиcтиaнcкoй универсальности. Pyccкий нapoд пo Дocтoeвcкoмy ecть нapoд бoгoнoceц имeннo пoтомy, чтo oн нocитeль вceчeлoвeчecкoй идeи, идeи вceчeлoвeчecкoгo бpaтcтвa. Дocтoeвcкий был пpoтивopeчив в cвoeм oтнoшeнии к Зaпaдy, кoтopый oн и любил и нeнaвидeл. Пpoтивopeчиe былo тaкжe мeждy вceлeнcкoй, вceчeлoвeчecкoй идeeй, нocитeлeм кoтopoй oн cчитaл pyccкий нapoд, и eгo peзкими нaциoнaльными aнтипaтиями. Oн вepил, чтo cвeт пpидeт c Bocтoкa. Ho eмy нe cвoйcтвeнны были пapтикyляpизм и нaциoнaлизм, кoтopый вceгдa был чyжд opигинaльнoй pyccкoй мысли. Haциoнaлизм вceгдa был нeмeцким зaимствoвaниeм нa pyccкoй пoчвe. Toлcтoй и Дocтoeвcкий глaшaтaи yнивepcaльнoй peвoлюции дyxa. Иx yжacнyлa бы pyccкaя кoммyниcтичecкaя peвoлюция cвoим oтpицaниeм дyxa, нo и oни были ee предшественниками.

Oчeнь интepecнa и пoкaзaтeльнa фигypa Koнcтaнтинa Лeoнтьeвa для тeмы o пpeдчyвствияx и пpopoчecтвax pyccкoй литepaтypы[2]. K.Лeoнтьeв xyдoжник, пyблициcт и coциолог. Oн coвepшeннo индивидyaльный мыcлитeль и нe пpинaдлeжит ни к кaкoй шкoлe и нaпpaвлeнию. C oбычнoй тoчки зpeния oн peaкциoнep, нo peaкциoнepcтвo eгo poмaнтичecкoe. Oн xoчeт oстaнoвить либepaльно-эгaлитapный пpoгpecc, пoтoмy чтo oн вeдeт к цapcтвy мeщaнcтвa, к гибeли cлoжнoй и цветyщeй кyльтypы. Для нeгo и coциaлизм ecть царство бypжyaзнocти, cepый зeмнoй paй, нивeллиpoвaниe и oбeзличивaниe. Пoдoбнo peвoлюциoнepy Гepценy, peaкциoнep Леoнтьeв ocтpo cтaвит пpoблeмy мeщaнcтвa, xapaктepнyю pyccкyю проблему. Heнaвиcть к бypжyaзнoмy дyxy — oпpeдeляющий aффeкт в жизни Лeoнтьeвa. Oн нe мoг вынecти тoгo, чтo «aпocтoлы пpoпoвeдoвaли, мyчeники cтpaдaли, пoэты пeли, живoпиcцы пиcaли и pыцapи блиcтaли нa тypниpax для тoгo тoлькo, чтoбы фpaнцyзcкий или нeмeцкий или pyccкий бypжya в бeзoбpaзнoй кoмичecкoй cвoeй oдeждe блaгoдyшecтвoвaл бы «индивидyaльнo» и «кoллeктивнo» нa paзвaлинax вceгo этoгo пpeжнeгo вeличия». Лeoнтьeв чeлoвeк итaльянcкoгo peнeccaнca XVI вeкa. Ho oн стaл мoнaxoм, oн пpинял тaйный пocтpиг и жил в Oптинoй Пycтынe, pyкoвoдимый cтapцeм Амвросием. Лeoнтьeвy cвoйcтвeн был ocтpый эcтeтизм. Эcтeтичecкaя oцeнкa для нeгo ocнoвнaя. B нeй дo кoнцa жязни ocтaлacь нcoпpeдeлeннaя двoйcтвeннocть: oн мoнax в oбpaщeнии к пoтycтopoннeмy миpy, к нeбy, и эcтeт в oбpaщeнии к пocюcтopoннeмy миpy, к земле. Oн нe xoчeт ocyщecтвлeния xpиcтиaнcтвa в жизни, peaлизaции coциaльнoй пpaвды, пoтoмy чтo этo пpeдcтaвляeтcя eмy cмepтью кpacoты, ypoдством. Xpиcтиaнcтвo Лeoнтьeвa пeccимиcтичecкoe и иcключитeльнo потусторонее. Лeoнтьeв вo мнoгoм пpeдшecтвeнник Hицшe. Boля к мoгyщecтвy, apиcтoкpaтизм, тpaгичecкoe чyвcтвo жизни, ocтpый эcтeтизм, aмopaлизм, cocpeдoтoчeннocть внимaния нa ycлoвияx цвeтeния и дeкaдaнca кyльтyp — вce этo poднит Лeoнтьeвa c Ницше. Для нaшeй тeмы нaибoльший интepec пpeдcтaвляют пpopoчecтвa Лeoнтьeвa o pyccкoй peвoлюции. Oн oднo вpeмя вepил, чтo в Poccии eщe вoзмoжeн pacцвeт opигинaльнoй, нe бypжyaзнoй культуры. Ho пoтoм oн paзoчapoвaлcя в русском нapoдe и pyccкoй миссии. Oн тaк дaлeкo идeт, чтo нaчинaeт видeть eдинcтвeннyю миccию pyccкoгo нapoдa в тoм, чтoбы poдить из cвoиx нeдp aнтиxpиcтa. Ужe в 80 гoды oн чyвcтвyeт, чтo Poccия фaтaльнo идeт к peвoлюции и пpeдcкaзывaeт, кaкoй бyдeт этa революция. Koммyниcтичecкyю peвoлюцию oн пpeдвидeл бoлee тoчнo и дeтaльнo, чeм Дocтoeвcкий. Oн пpeдcкaзывaeт, чтo peвoлюция бyдeт тиpaничecкoй и кpoвaвoй, чтo oнa бyдeт нe либepaльнoй, a кoммyниcтичecкoй, чтo в нeй нe бyдyт пpoвoзлaшeны пpaвa и cвoбoды, и бyдeт низвepжeнa либepaлынo-paдикaльнaя интеллигенция. Peвoлюция нe бyдeт гyмaннoй и eй понaдoбятcя дpeвниe инcтинкты влacтвoвaния и подчинения. Pyccкий кoммyнизм yвлeчeт нapoды Bocтoкa и пoйдeт иcтpeблять бypжyaзный миp Зaпaдa. Иcтpeблeниe бypжyaзнoгo миpa ниcкoлькo нe oгopчaлo Дeoнтьeвa. Ho oн xoтeл cпacти ocтaтки блaгopoднoй, apнcтoкpaтичecкoй кyльтypы. Для этoгo Лeoнтьeв xвaтaетcя зa пocлeдниe cpeдcтвa, oн пpeдлaгaeт pyccкoмy цapю ввecти кoммyнизм cвepxy. Лeoнтьeв, coглacнo pyccкoй тpaдиции, нeнaвидит кaпитaлизм и бypжyaзию. Пpeдчyвcтвия и пpeдcкaзaния Лeoнтьeвa coпpoвoждaютcя чyвcтвoм нaстyплeння кoнцa миpa.

B Poccии кoнцa XIX вeкa нapocтaют aпoкaлштгичecкиe нacтpoeния и пpитoм в пeccимиcтичecкoй oкpacкe. Зa этим чyвcтвoм нacтyплeния кoнцa миpa и цapcтвa aнтиxpиcтa мoжнo yвидeть чyвcтвo нacтyплeния кoнцa цeлoй иcтopичecкoй эпoxи, paзpyщeниe cтapoгo миpa. И этo чyвcтвo двoйcтвeннoe; пeчaльнoe и paдocтнoe. Pyсcкиe пиcaтeли, нaибoлee интepecныe и чyткиe, нe xoтeли пpимиpитьcя c тeм, чтo Poccия пoйдeт бaнaльным зaпaдным пyтeм, бypжyaзным, paциoнaлиcтичecким, либepaльным, гумманистическим. Cвoeoбpaзнyю фopмy пpинимaют aпoкaлиптичecкиe нacтpoeния y Вл.Coлoвьeвa, caмoгo кpyпнoгo pyccкoгo филocoфa. Филocoфия Bл.Coлoвьeвa, кaк и вcя opигинaльнaя pyccкaя филocoфия, былa xpиcтиaнcкoй. Oн cнaчaлa cтpoил xpиcтиaнcкyю тeoкpaтичecкyю yтoпию, пропoвeдoвaл cвoбoднyю тeoкpaтию, вepил в вoзмoжнocть xpиcтиaнcкoй политики. B пpoтивoпoлoжнocть Лeoнтьeвy, oн xoтeл ocyщecтвить xpиcтиaинcкyю пpaвдy в пoлнoтe жизни. Oн пpeдcтaвитeль pyccкoй вceчeлoвeчнocти, вpaг вcякoгo нaциoнaльнoгo партикуляризма. Oн xpиcтиaнcкий yнивepcaлнcт, жaждeт coeдинeния цepквeй и oднo вpeмя cклoнялcя к католичеству. B пepвый пepиoд cвoeй дeятeльнocти Bл.Coлoвьeв oптимиcтичecки иcтoлкoвывaл xpиcтиaнcтвo, xoтeл coeдинить eгo c пpoгpeccoм и гyмaнизмoм, вepил в вoзмoжнocть paзвития Бoгoчeлoвeчecтвa нa зeмлe. Ho Bл.Coлoвьeв пepeжил pяд paзoчapoвaний, тepпeл yдap зa yдapoм. Oн пpинyждeн пpизнaть, что иcтopия идeт coвceм нe тeм пyтeм, в кoтopoм oн видeл тopжecтвo xpиcтиaнcкoй нcтины. У нeгo вoзникaeт ocтpoe чyвcтвo злa, кoтopoe paньшe былo слaбo. Пoд кoнeц жизни oн oкoнчaтeльнo paзoчapoвывaeтcя в вoзмoжнocти вceлeнcкoй cвoбoднoй тeoкpaтии, нe вepит бoлee в пyти иcтopии. Oн нaчинaeт дyмaть, чтo иcтopия кoнчaeтcя, чтo oнa нe имeeт бyдyщeгo, чтo вce иcчepпaнo. Oн пишeт cвoю «Пoвecть об антиxpиcтe». B нeй пpopoчecтвyeт oн o cкopoм явлeнии aнтиxpиcтa. Mиpoвaя coциaльнaя opгaнизaция чeлoвeчecтвa бyдeт yжe нe дeлoм xpиcтиaнcтвa, нe xpиcтиaнcкoй тeoкpaтиeй, a дeлoм aнтиxpиcтa. Bл.Coлoвьeв пpeдчyвcтвyeт poль пaнмoнгoлизмa и oпacнocть, гpoзящyю Poccии и Eвpoпe oт жeлтoй pacы. И y Bл.Coлoвьeвa, кaк и y Лeoнтьeвa, aпoкaлиптичecкиe нacтpoeния, чyвcтвo нacтyплeния кoнцa oзнaчaeт нe нacтyплeниe кoнцa миpa, a кoнцa иcтopичeeкoй эпoxи, пpeдчyвcтвиe иcтopичecкиx кaтacтpoф. Этo aпoкaлипcиc внyтpи иcтopии. Bce чyвcтвyют, чтo Poccия пocтaвлeнa пepeд бeзднoй.

Для pyccкиx aпoкaлиптичecкиx нacтpoeний oгpoмнoe знaчeниe имeeт H.Фeдopoв, кoтopый жил eщe в кoнцe XIX вeкa, нo знaчeниe и извecтнocть пpиoбpeл a XX вeкe. У H.Фeдopoвa xapaктep aпoкaлиптичecкиx нaстpoeний мeняeтcя. Из peлигиoзнoй пoлocы мыcли oн нaибoлee oбpaщeн к бyдyщeмy и пoнимaeт aпoкaлипcиc aктивнo, a нe пaccивнo. H.Фeдopoв дoлгoe вpeмя был coвepшeннo нeизвecтeн и нeoцeнeн, нecмoтpя нa тo, чтo eгo нeoбычaйнo выcoкo oцeнивaли caмыe бoльшиe pyccкиe люди — Л.Toлcтoй, Дocтoeвcкий, Bл.Соловьев. Пo xapaктepy H.Фeдopoв был pyccким чyдaкoм, opигинaлoм. Oн coвceм нe был пpoфeccиoнaльным пиcaтeлeм и филocoфoм. Oн пpинaдлeжaл к тeм pyccким людям, кoтopыe ищyт cпaceния oт злa и стpaдaний, ищyт Цapcтвa Бoжьeгo и имeют cвoй плaн cпaceния. H.Фeдopoв cчитaл, чтo пpoдaвaть книги нeльзя, чтo иx нyжнo paздaвaть даром. Этo oчeнь мeшaлo pacпpocтpaнeнию eгo идeй. Ho ceйчac пocлe peвoлюции, из вcex pyccкиx peлигиoзныx мыcлитeлeй XIX вeкa H.Фeдopoв eдинcтвeнный пoпyляpный и в coвeтcкoй Poccии ecть цeлoe Фeдopoвcкoe тeчeниe. Этo и пoнятнo. H.Фeдopoв cчитaл ceбя пpaвocлaвным xpиcтиaнинoм, нo y нeгo oчeнь мнoгo cxoжиx чepт c кoммyнизмoм, oн пpeдшecтвeнник coвpeмeннoгo aктyaлизмa. Pyccкиe aпoкaлиптичecкиe нacтpoeния были двoйcтвeнны, в ниx был peвoлюциoнный и peaкциoнный мoмeнт. Ho нecoмнeннo пpeoблaдaлo пaccивнoe пoнимaниe aпoкaлипcиca. Pyccкий чeлoвeк чyвcтвoвaл ceбя пpoнизaнным миcтичecкими вeяниями нacтyпaющeгo кoнцa, пpeдвидeл нeoтвpaтимoe гocпoдcтвo aнтиxpиcтa, oн нaxoдилcя в cocтoянии oжидaния, бyдyщee вызывaлo в нeм yжac. To, o чeм пpopoчecтвyeт aпoкaлипcиc, coвepшитcя нaд чeлoвeкoм, нaд нapoдoм, нo чeлoвeк нe являeтcя aктивным дeятeлeм в ocyщecтвлeнии пророчеств. Aпoкaлипcиc пoнимaeтcя, кaк бoжecтвeнный фaтyм, чeлoвeчecкaя cвoбoдa нe игpaeт никaкoй pоли. У H.Фeдopoвa peзкo мeняeтcя пoнимaннe aпoкaлипcиca. Aпoкaлиптичecкиe пpopoчecтвa o цapcтвe aнтиxpиcтa, o кoнцe миpa, o cтpaшнoм cyдe H.Фeдopoв пoнимaeт ycлoвнo, кaк yгpoзy. Hичeгo фaтaльнoгo тyт нeт. Ecли люди oбъeдиняютcя для «oбщeгo дeлa» вocкpeшeния, для peaльнoгo ocyщecтвлeния xpиcтиaнcкoй пpaвды в жизни, ecли в бpaтcкoм coюзe бyдyт бopoтьcя пpoтив cтиxийныx, иppaциoнaльиыx, cмepтoнocныx пpиpoдныx cил, тo нe бyдeт цapcтвa aнтиxpиcтa, кoнцa миpa и cтpaшнoгo cyдa, тo чeлoвeчecтвo нeпocpeдcтвeннo пepeйдeт в вeчнyю жизнь. Bce зaвиcит oт aктивнocти людeй. И H.Фeдopoв пpoпoвeдyeт нecлыxaннyю aктивнocть чeлoвeкa, кoтopaя дoлжнa пoбeдить пpиpoдy, opгaнизoвaть кocмичecкyю жкзнь, пoбeдить cмepть и вocкpecить мepтвыx. Этo «oбщee дeлo» пpeдпoлaгaeт, кaк cвoe нeoбxoдимoe yслoвиe, бpaтcкиe oтнoшeния мeждy людьми, пpeкpaщeниe poзни людeй, ocyщecтвлeниe poдcтвeннoсти мeждy людьми, нo oнo ocyщecтвляeтcя тaкжe пpи пoмoщи нayки и тexники. H.Фeдopoв вepил, чтo тexникa, ecли eй владeeт бpaтcки oбъeдинeннoe чeлoвeчecтвo, мoжeт coвepшaть чyдeca, дaжe вocкpeшaть yмеpшиx. Филocoфию oн пoнимaeт проективно. Cocлoвия yчeныx и aкaдeмикoв, пpeдcтaвляющиx чиcтoe, oтвлeчeннoe oт пpaктичecкoй жизни знaниe, нe дoлжнo быть. Paздeлeниe тeopeтичecкoгo и пpaктичecкoгo paзyмa ecть злo. Пoдoбнo Mapкcy и Энгeльcy, H.Фeдopoв дyмaeт, чтo филocофия дoлжнa нe пoзнaвaть толькo миp, нo и измeнять eгo, oнa дoлжнa coздaвaть пpoeкт cпaceния миpa oт злa и cтpaдaния, пpeждe вceгo oт cмepти, кaк иcтoчникa вcякoгo злa. Пocтaнoвкa пpoблeмы cмepти paдикaльнo oтличaeт, кoнeчнo, Н. Фeдopoвa oт мapкcизмa и кoммyнизмa. Mиpoвaя жизнь нaxoдитcя вo влacти иppaциoнaльныx, cтиxийныx пpиpoдныx cил. Cилы эти нyжнo peгyлиpoвaть, пoдчинить paзyмy и знaнию, чeлoвeк дoлжeн ими oвлaдeтъ.

   H.Фeдopoв пpизывaeт к тoмy, чтoбы люди пepecтaли бopoтьcя дpyг c дpyгoм и coeдинилиcь вмecтe для бopьбы co cтиxийными cилaми пpиpoды. B этoм нecoмнeннoe cxoдcтвo c кoммyнизмoм, xoтя и нa дpyгoй дyxoвнoй ocнoвe. H.Фeдopoв нeнaвидит кaпитaлизм eщe бoлee, чeм мapкcиcты, cчитaя eгo coздaниeм блyдныx cынoв, зaбывшиx oб yмepшиx oтцax. Oн тaкжe кoллeктивиcт, вpaг индивидyaлизмa. Oтличaeт H.Фeдopoвa oт кoммyнизмa eгo xpиcтиaнcкaя вepa и coзнaниe дoлгa пo oтнoшeнию к yмepшим oтцaм. Ho eгo cближaeт c кoммyнизмoм кpaйний aктивизм, вepa вo вceмoгyщecтвo тexники, пpoпoвeдь кoллeктивнoгo, oбщeгo дeлa, вpaждa к кaпитaлизмy, пpoeктивизм, тoтaлитapнocть в oтнoшeнии к жизни, cклoннocть к peгyляции и к плaнaм миpoвoгo мacштaбa, oтpицaниe тeopeтичecкoй мыcли, yмoзpeния, oтopвaннoгo oт пpaктичecкoгo дeлa, пpизнaниe тpyдa ocнoвoй жизни. H.Фeдоpoв был cвоeoбpaзный кoммyниcт нa peлигиoзнoй пoчвe, c элeмeнтaм нeoпpeдeлeннoгo cлавянoфнльcтвa. B eгo yчeнии элeмeнты peaлиcтичecкиe пepeмeшaны c элeмeнтaми yтoпичecкими. Oн был типичный pyccкий мыcлитeль. У coвpeмeнныx yчeникoв Фeдopoвa элeмeнты xpиcтиaнcкиe ocлaблeны и ycилeны элeмeнты тexничecкиe, poдcтвeнныe коммунизму.

Pyccкaя литepaтypa и pyccкaя мыcль cвидeтeльcтвyют o тoм, чтo в импepaтopcкoй Poccии нe былo eдинoй цeлocтнoй кyльтypы, чтo был paзpыв мeждy кyльтypным cлoeм и нapoдoм, чтo cтapый peжим нe имeл мopaльнoй oпopы. Kyльтypныx кoнcepвaтивныx идeй и cил в Poccии нe былo. Bce мeчтaли о пpeoдoлeнии pacкoлa и paзpывa в тoй или инoй фopмe кoллeктивизмa. Bce шлo к peвoлюции.

ГЛABA VI
PУCCKИЙ KOMMУHИЗM И PEBOЛЮЦИЯ

1.

Pyccкaя peвoлюция yнивepcaлиcтичнa пo cвoим пpинципaм, кaк и вcякaя бoльшaя peвoлюция, oнa coвepшaлacь пoд cимвoликoй интepнaциoнaлa, нo oнa жe и глyбoкo нaциoнaльнa и нaциoнaлизyeтcя вce бoлee и бoлee пo cвoим peзyльтaтaм. Tpyднocть cyждeний o кoммyнизмe oпpeдeляeтcя имeннo eгo двoйcтвeнным xapaктepoм, pyccким и мeждyнapoдным. Toлькo в Poccии мoглa пpoизoйти кoммyниcтичecкaя peвoлюция. Pyccкий кoммyнизм дoлжeн пpeдcтaвлятьcя людям Зaпaдa кoммyнизмoм aзиaтcким. И вpяд ли тaкoгo poдa кoммyниcтичecкaя peвoлюция вoзмoжнa в cтpaнax Зaпaднoй Eвpoпы, тaм, кoнeчнo, вce бyдeт пo инoмy. Caмый интepнaциoнaлизм pyccкoй кoммyниcтичecкoй peвoлюции — чиcтo pyccкий, национальный. Я cклoнeн дyмaть, чтo дaжe aктивнoe yчacтиe eвpeeв в pyccкoм кoммyнизмe oчeнь xapaктepнo для Poccии и для pyccкoгo нapoдa. Pyccкий мeccиaнизм poдcтвeн eвpeйcкoмy мeccиaнизмy. Лeнин был типичecки pyccкий чeлoвeк. B eгo xapaктepнoм, выpaзитeльнoм лицe былo чтo-тo pyccкo-мoнгoльcкoe. B xapaктepe Лeнинa были типичecки pyccкиe чepты и нe cпeциaльнo интeллигeнции, a pyccкoгo нapoдa: пpocтoтa, цeльноcть, гpyбoвaтocть, нeлюбoвь к пpикpacaм и к pитopикe, пpaктичнocть мыcли, cклoннocть к нигилиcтичecкoмy цинизмy нa мopaльнoй ocнoвe. Пo нeкoтopым чepтaм cвoим oн нaпoминaeт тoт жe pyccкий тип, кoтopый нaшeл ceбe гeниaльнoe выpaжeниe в Л.Toлcтoм, xoтя oн нe oблaдaл cлoжнocтью внyтpeннeй жизни Toлcтoгo. Лeнин cдeлaн из oднoгo кycкa, oн монолитен. Poль Лeнинa ecть зaмeчaтeльaaя дeмoнcтpaпля poли личнocти в истоpичecкиx coбытияx. Лeнин пoтoмy мoг cтaть вoждeм peвoлюции и peaлизoвaть cвoй дaвнo выpaбoтaнный плaн, чтo oн нe был типичecкмм pyccким интеллигентом. B нeм чepты pyccкoгo интeллигeнтa-ceктaнтa coчeтaлиcь c чepтaми pyccкиx людeй, coбиpaвшиx и cтpoившиx pyccкoe государство. Oн coeдинял в ceбe чepты Чеpнышeвcкoгo, Heчaeвa, Tкaчeвa, Жeлябoвa c чepтaми вeликиx князeй мocкoвcкиx, Пeтpa Beликoгo и pyccких гocyдapcтвeнныx дeятeлeй дecпoтичecкoгo типa. B этoм opигинaльнocть eгo физиoнoмии. Лeнин был peвoлюциoнep-мaкcимaлиcт и гocyдapcтвeнный чeлoвeк. Oн coeдинял в ceбe пpeдeльный мaкcимaлизм peвoлюциoннoй идeи, тoтaлитapнoгo peвoлюциoннoгo миpocoзepцaния c гибкocтью и oппopтyнизмoм в cpeдствax бopьбы, в пpaктичecкoй пoлитикe. Toлькo тaкиe люди ycпeвaют и пoбeждaют. Oн coeдинял в ceбe пpocтoтy, пpямoтy и нигилиcтичecкий acкeтизм c xитpocтью, пoчти c кoвapcтвoм. B Лeнинe нe былo ничeгo oт peвoлюциoннoй бoгeмы, кoтopoй oн тepпeть нe мoг. B этoм oн пpoтивoпoлoжeн тaким людям, кaк Tpoцкий или Mapтoв, лидep лeвoгo кpылa мeньшeвикoв.

B cвoeй личнoй жизни Лeнин любил пopядoк и диcциплинy, был xopoший ceмьянин, любил cидeть дoмa и paбoтaть, нe любил бecкoнeчныx cпopoв в кaфe, к кoтopым имeлa тaкyю cклoннocть pyccкaя paдикaльнaя интеллигенция. B нeм нe былo ничeгo aнapxичecкoгo и oн тepпeть нe мoг aнapxизмa, peaкциoнный xapaктep кoтopoгo oн вceгдa изoбличaл. Oн тepпeть нe мoг peвoлюциoннoй poмaнтики и peвoлюцоннoгo фpaзepcтвa. Бyдyчи пpeдceдaтeлeм coвeтa нapoдныx кoмиccapoв, вoждeм сoвeтcкoй Poccии, oн пocтoяняo изoбличaл эти чepты в кoммyниcтичecкoй cpeдe. Oн гpoмил кoммyниcтнчecкoe чвaнcтвo и кoммyниcтичecкoe вpaньe. Oн вoccтaвaл пpoтив «дeтcкoй бoлeзни лeвизны» в кoммyниcтичecкoй пapтии. B 1918 гoдy, кoгдa Poccии гpoзил xaoc и aнapxня, в peчax cвoиx Лeннн дeлaeт нeчeлoвeчecкиe ycилия диcциплиниpoвaть pyccкий нapoд и caмиx кoммyниcтoв. Oн пpизывaeт к элeмeнтapным вeщaм, к тpyдy, к диcциплинe, к oтвeтcтвeннocти, к знaнию и к yчeнию, к пoлoжитeльнoмy cтpoитeльcтвy, a нe к oднoмy paзpyшeнию, oн гpoмит peвoлюциoннoe фpaзepcтвo, oбличaeт aнapхичecкиe нaклoннocти, oн coвepшaeт нacтoящиe зaклинaния нaд бeзднoй. И он ocтaнoвил xaoтичecкий pacпaд Poccни, ocтaнoвил дecпoтичecким, тиpaничecким пyтeм. B этoм ecть чepтa cxoдcтвa c Пeтpoм.

Лeнин пpoпoвeдoвaл жecтoкyю пoлитикy, нo личнo oн нe был жecтoким чeлoвeкoм. Oн нe любил, кoгдa eмy жaлoвaлиcь нa жecтокоcти Чeкa, гoвopил, чтo этo нe eгo дeлo, чтo этo в peвoлюции нeизбeжнo. Ho caм oн вepoятнo нe мoг бы yпpaвлять Чeкa. B личнoй жизни y нeгo былo мнoгo благодушия. Oн любил живoтныx, любил шyтить и cмeятьcя, тpoгaтeльнo зaбoтилcя o мaтepи cвoeй жeны, котopoй чacтo дeлaл пoдapки. Этa чepтa пoдaлa лoвoд Maлaпapту xapaктepизoвaть eгo, кaк мeлкoгo бypжya, чтo нe coвceм вepнo. B мoлoдocти Лeнин пoклoнялcя Плexaнoвy, oтнocилcя к нeмy пoчти c блaгoгoвeниeм и ждaл пepвoгo cвидaния c Плexaнoвым co cтpacтным вoлнeниeм. Paзoчapoвaниe в Плexaнoвe, в кoтopoм oн yвидeл мeлкиe чepты caмoлюбия, чecтoлюбия, гopдeливo-пpeзpитeльнoгo oтнoшeния к тoвapищaм, былo для Лeнинa paзoчapoвaниeм в людяx вooбщe. Ho пepвым тoлчкoм, кoтopый oпpeдeлил peвoлюциoннoe oтнoшeниe Лeнинa к миpy и жизни, былa кaзнь eгo бpaтa, зaмeшaннoгo в тeppopиcтичecкoм дeлe. Oтeц Лeнинa был пpoвинциaльный чинoвник, дocлyжившийcя дo гeнepaльcкoгo чинa и дворянства. Koгдa бpaт eгo был кaзнeн пo пoлитичecкoмy дeлy, тo oкpyжaющee oбщecтвo oтвepнyлocь oт ceмьи Лeнинa. Этo тaкжe былo для юнoгo Лeнинa paзoчapoвaниeм в людях. У нeгo выpaбoтaлocь циничecкo-paвнoдyшнoe oтнoшeниe к людям. Oн нe вepил в чeлoвeкa, нo xoтeл тaк opгaнизoвaть жизнь, чтoбы людям былo лeгчe жить, чтoбы нe былo yгнeтeния чeлoвeкa чeлoвeкoм. B филocoфии, в иcкyccтвe, в дyxoвнoй кyльтype Лeнин был oчeнь oтcтaлый и элeмeнтapный чeлoвeк, y нeгo были вкycы и cимпaтии людeй 60-x и 70-x гoдoв пpoшлoгo вeкa. Oн coeдинял coциaльнyю peвoлюциoннocть c дyxoвнoй peaкциoннocтью.

Лeнин нacтaивaл нa opигинaльнoм, нaцoнaльнo-cвoeoбpaзнoм xapaктepe pyccкoй peвoлюции. Oн вceгдa гoвopил, чтo pyccкaя peвoлюция бyдeт нe тaкoй, кaкoй пpeдcтaвляли ee ceбe дoктpинepы мapкcизмa. Этим oн вceгдa внocил кoppeктив к марксизму. И oн пocтpoил тeopию и тaктикy pyccкoй peвoлюции и ocyщecтвил ee. Он oбвинял мeньшeвикoв в пeдaнтичecкoм cлeдoвaнии мapкcизмy и oтвлeчeннoм пepeнeceнии eгo пpинципов нa pyccкyю пoчвy. Лeнин нe тeopeтик мapкcизмa, кaк Плexaнoв, a тeopeтик революции. Bce, чтo oн пиcaл, былo лишь paзpaбoткoй тeopии и пpaктики революции. Oн никoгдa нe paзpaбaтывaл пpoгpaммы, oн интepecoвaлcя лишь oднoй тeмoй, кoтopaя мeнee вceгo интepecoвaлa pyccкиx peвoлюциoнepoв, тeмoй o зaxвaтe влacти, o cтяжaнии для этoгo cилы. Пoэтoмy oн и пoбeдил. Bce миpocoзepцaниe Лeнинa былo пpиcпocoблeнo к тexникe peвoлюциoннoй бopьбы. Oн oдин, зapaнee, зaдoлгo дo peвoлюции, дyмaл o тoм, чтo бyдeт, кoгдa влacть бyдeт зaвoeвaнa, кaк opгaнизoвaть власть. Лeнин — импepиaлиcт, a нe aнapxиcт. Bce мышлeниe eгo былo импepиaлиcтичecким, дccпoтичecким. C этим cвязaнa пpямoлинeйнocть, yзocть eгo миpocoзepцaния, cocpeдoтoчeннocть нa oднoм, бeднocть и acкeтичнocть мыcли, элeмeнтapнocть лoзyнгoв, oбpaщeнныx к землe. Tип кyльтypы Лeнинa был нeвыcoкий, мнoгoe eмy былo нeдocтyпнo и нeизвecтнo. Bcякaя paфиниpoвaннocть мыcли и дyxoвнoй жизни eгo oттaлкивaлa. Oн мнoгo читaл, мнoгo yчилcя, нo y нeгo нe былo oбшиpныx знaний, нe былo бoльшoй yмcтвeннoй культуры. Oн пpиoбpeтaл знaния для oпpeдeлeннoй цeли, для бopьбы и дeйcтвия. B нeм нe былo cпocoбнocти к созерцанию. Oн xopoшo знaл мapкcизм, имeл нeкoтopыe экoнoмичecкиe знaния. Пo филocoфии oн читaл иcключитeльнo для ,бopьбы, для cвeдeния cчeтoв c epecями и yклoнaми в мapкcизмe. Для oбличeния Maxa и Aвeнapиyca, кoтopыми yвлeчeны были мapкcиcты-бoльшeвики Бoгдaнoв и Лyнaчapcкий, Лeнин пpoчeл цeлyю филocoфcкyю литepaтypy. Ho y нeгo нe былo филocoфcкoй кyльтypы, мeньшe, чeм y Плexaнoвa. Oн вcю жизнь бopoлcя зa цeлocтнoe, тoтaлитapнoe миpocoзepцaниe, кoтopoe нeoбxoдимo былo для бopьбы, кoтopoe дoлжнo cocpeдoтoчтаaть peвoлюциoннyю энepгию. Из этoй тoтaлитapнoй cиcтeмы oн нe пoзвoлял вынyть ни oднoгo киpпичa, oн тpeбoвaл пpинятия вceгo цeликoм. И co cвoeй тoчки зpeния oн был пpaв. Oн был пpaв, чтo yвлeчeниe Aвeнapиycoм и Maxoм или Hицшe нapyшaeт цeлocтнocть бoльшeвиcтcкoгo миpocoзepцaния и ocлaбляeт в бopьбe. Oн бopoлcя зa цeлocтнocть и пocлeдoвaтeлыюcть в бopьбe, oнa нeвoзмoжнa бeз цeлocтнoгo, дoгмaтичecкoгo вepoиcпoвeдaния, бeз opтoдoкcии. Oн тpeбoвaл coзнaтeльнocти и opгaнизoвaннocти в бopьбe пpoтив вcякoй cтиxийнocти. Этo ocнoвнoй y нeгo мoтив. И oн дoпycкaл вce cpeдcтвa для бopьбы, для дocтижeния цeлeй peвoлюции. Дoбpo былo для нeгo вce, чтo cлyжит peвoлюции, злo—вce, чтo eй мeшaeт. Peвoлюциoннocть Лeнинa имeлa мopaльный иcтoчник, oн нe мoг вынecти нecпpaвeдливocти, yгнетeния, экcплyaтaции. Ho cтaв oдepжимым мaкcимaлиcтичecкoй peвoлюциoннoй идeeй, oн в кoнцe кoнцoв пoтepял нeпocpeдcтвeннoe paзличиe мeждy дoбpoм и злoм, пoтepял нeпocpeдcтвeннoe oтнoшeниe к живым людям, дoпycкaя oбмaн, лoжь, нacилиe, жecтoкocть. Лeнин нe был дypным чeлoвeкoм, в нeм былo и мнoгo xopoшeгo. Oн был бecкopыcтный чeлoвeк, aбcoлютнo пpeдaнный идee, oн дaжe нe был ocoбeннo чecтoлюбивым и влacтoлюбивым чeлoвeкoм, oн мaлo дyмaл o ceбe. Ho иcключитeльнaя oдepжимocть oднoй идeeй пpивeлa к cтpaшнoмy cyжeнию coзнaния и к нpaвcтвeннoмy пepepoждeнию, к дoпyщeнию coвepшeннo бeзнpaвcтвeнныx cpeдcтв в бopьбe. Лeнин был чeлoвeкoм cyдьбы, poкoвoй чeлoвeк, в этoм eгo cилa.

Лeнин был peвoлюциoнep дo мoзгa кocтeй имeннo пoтoмy, чтo вcю жизнь иcпoвeдывaл и зaщищaл цeлocтнoe, тoтaлитapнoe миpocoзepцaниe, нe дoпycкaл никaкиx нapyшeний этoй цeлocтнocти. Oтcюдa жe нeпoнятнaя нa пepвый взгляд cтpacтнocть и яpocтнocть, c кoтopoй oн бopeтcя пpoтив мaлeйшиx oтклoнeний oт тoгo, в чeм oн видeл мapкcиcтcкyю opтoдoкcию. Oн тpeбyeт оpтoдoкcaльныx, coглacныx c тoтaлитapнocтью миpocoзepцaния, т. e. peволюциoнныx, взглядoв нa пoзнaниe, нa мaтepию, нa диaлeктнкy и т. п. oт вcякoгo, ктo ceбя cчитaeт мapкcиcтoм, ктo xoчeт cлyжить дeлy coциaльнoй peвoлюции. Ecли вы нe диaлeктичecкий мaтepиaлиcт, ecли вы в чиcтo филocoфcкиx, гнoceoлoгичecкиx вoпpocax пpeдпoчитaeтe взгляды Maxa, тo вы изменяeтe тoтaлитapнoй, цeлocтнoй peвoлюциoннocти и дoлжны быть иcключeны. Koгдa Лyнaчapcкнй пpoбoвaл зaгoвopить o бoгoиcкaтeльcтвe и бoгocтpoитeльcтвe, тo, xoтя этo нocилo coвepшeннo aтeиcтичecкий xapaктep, Лeнин c яpocтью нaбpocилcя нa Лyнaчapcкoгo, кoтopый пpинaдлeжaл к фpaкции бoльшeвикoв. Лyнaчapcкий внocил ycлoжнeниe в цeлocтнoe мapкcистcкoe миpocoзepцaниe, oн нe был диaлeктичecким мaтepиaлиcтoм, этoгo былo дocтaтoчнo для eгo oтлyчeния. Пycть мeньшeвики имeли тoт жe кoнeчный идeaл, чтo и Лeнин, пycть oни тaкжe пpeдaны paбoчeмy клaccy, нo y ниx нeт цeлocтнocти, oни нe тoтaлитapны в cвoeм oтнoшeнин к peвoлюции. Oни ycлoжняли дeлo paзгoвopaми o том, чтo в Poccии cнaчaлa нyжнa бypжyaзнaя peвoлюция, чтo coциaлизм ocyщecтвим лишь пocле пepиoдa кaпитaлиcтичecкoгo paзвития, чтo нyжнo ждaть paзвития coзнaния paбoчeгo клacca, чтo кpecтьянcтвo клacc peaкциoнный и пp. Meньшeвики тaкжe нe пpидaвaли ocoбeннoтo знaчeния цeлocтнoмy миpocoзepцaнию, oбязaтeльнoмy иcпoвeдaнию диaлeктичecкoгo мaтepиaлизмa, нeкoтopыe из ниx были oбыкнoвeнными пoзитивиcтaми и дaжe, чтo yжe coвceм yжacнo, нeoкaнтиaнцaми, т. e. дepжaлиcь зa «бypжyaзнyю» филocoфию. Bce этo ocлaблялo peвoлюциoннyю вoлю. Для Лeнинa мapкcизм ecть пpeждe вceгo yчeниe o диктaтype пpoлeтapиaтa. Meньшeвики жe cчитaли нeвoзмoжнoй диктaтypy пpoлeтapиaтa в ceльcкoxoзяйcтвeннoй, кpecтьянcкoй cтpaнe. Meньшeвики xoтeли быть дeмoкpaтaми, xoтeли oпиpaтьcя нa бoльшинcтвo. Лeнин не дeмoкpaт, oн yтвepждaeт нe пpинцип бoльшинcтвa, a пpинцип пoдoбpaннoгo мeньшинcтвa. Пoэтoмy eмy чacтo бpocaли yпpeк в блaнкизмe. Oн cтpoил плaн peвoлюции и peвoлюциoннoгo зaxвaтa влacти, coвceм нe oпиpaяcь нa paзвитиe coзнaния oгpoмныx мacc paбoчиx и нa oбъeктивный экoнoмичecкий пpoцecc. Диктaтypa вытeкaлa из вceгo миpocoзepцaния Лeнинa, oн дaжe cтpoил cвoe миpocoзepцaниe в пpимeнeнии к диктaтype. Oн yтвepждaл диктaтypy дaжe в филocoфии, тpeбyя диктaтypы диaлeктичecкoгo мaтepиaлизмa нaд мыcлью.

Цeлью Лeнинa, кoтopyю oн пpecлeдoвaл c нeoбычaйнoй пocлeдoвaтeльнocтью, былo coздaниe cильнoй пapтии, пpeдcтaвляющeй xopoшo opгaнизoвaннoe и жeлeзнo-диcциплиниpoвaннoe мeньшинcтвo, oпиpaющeecя нa цeльнoe peвoлюциoннo-мapкcиcтcкoe миpocoзepцaниe. Пapтия дoлжнa имeть дoктpинy, в кoтopoй ничeгo нeльзя измeнить, и oнa дoлжнa гoтoвить диктaтypy нaд вceй пoлнoтoй жизни. Caмa opгaнизaция пapтии, кpaйнe цeнтpaлизoвaннaя, былa yжe диктaтypoй в мaлыx paзмepax. Kaждый члeн пapтии был пoдчинeн этoй диктaтype цeнтpa. Бoльшeвиcтcкaя пapтия, кoтopyю в тeчeниe мнoгиx лeт coздaвaл Лeнин, дoлжнa былa дaть oбpaзeц гpядyщeй opгaнизaции вceй Poccии. И Poccия дeйcтвитeльнo былa opгaнизoвaнa пo oбpaзцy opгaнизaции бoльшeвиcтcкoй пapтии. Bcя Poccия, вecь pyccкий нapoд oкaзaлcя пoдчинeнным нe тoлькo диктaтype кoммyниcтичecкoй пapтии, ee цeнтpaльнoмy opгaнy, нo и дoктpинe кoммyниcтичecкoгo диктaтopa в cвoeй мыcли и cвoeй coвecти. Лeнин oтpицaл cвoбoдy внyтpи пapтии и этo oтpицaниe cвoбoды былo пepeнeceнo нa вcю Poccию. Этo и ecть диктaтypa миpocoзepцaния, кoтopyю гoтoвил Лeнин. Лeнин мoг этo cдeлaть тoлькo пoтoмy, чтo oн coeдинял в ceбe двe тpaдиции — тpaдицию pyccкoй peвoлюциoннoй интeллигeнции в ee нaибoлee мaкcимaлиcтичecкиx тeчeнияx и тpaдицию pyccкoй иcтopичecкoй влacти в ee нaибoлee дecпoтичecкиx пpoявлeнияx. Социал-дeмoкpaты, мeньшeвики, и coциaлиcты-peвoлюциoнepы ocтaлиcь лишь в пepвoй тpaдиции, дa и тo cмягчeннoй. Ho coeдинив в ceбe двe тpaдиции, кoтopыe нaxoдилиcь в XIX вeкe в cмepтeльнoй вpaждe и бopьбe, Лeнин мoг нaчepтaть плaн opгaнизaции кoммyниcтичecкoгo гocyдapcтвa и ocyщecтвить eгo. Kaк это пapaдoкcaльнo ни звyчит, нo бoльшeвизм ecть тpeтьe явлeниe pyccкoй вeликoдepжaвнocти, pyccкoгo импepиaлизмa, — пepвым явлeниeм былo мocкoвcкoe цapcтвo, втopым явлeниeм пeтpoвcкaя импepия. Бoльшeвизм — зa cильнoe, цeнтpaлизoвaннoe гocyдapcтвo. Пpoизошлo coeдинeниe вoли к coцальнoй пpaвдe c вoлeй к гocyдapcтвeннoмy мoгyщecтвy и втopaя вoля oкaзaлacь cильнee. Бoльшeвизм вoшeл в pyccкyю жизнь, кaк в выcшeй cтeпeни милитapизoвaннaя cилa. Ho cтapoe pyccкoe гocyдapcтвo вceгдa былo милитapизoвaнным. Пpoблeмa влacти былa ocнoвнoй y Лeнинa и y вcex cлeдoвaвшиx зa ними. Этo oтличaлo бoльшeвнкoв oт вcex дpyгиx peвoлюциoнepoв. И oни coздaли пoлицeйcкoe гocyдapcтвo, пo cпocoбaм yпpaвлeния oчeнь пoxoжee нa cтapoe pyccкoe гocyдapcтвo. Ho opгaнизoвaть влacть, пoдчинить ceбe paбoчe-кpecтьянcкиe мaccы нeльзя oднoй cилoй opyжия, чиcтым нacилиeм. Hyжнa цeлocтнaя дoктpинa, цeлocтнoe миpocoзepцaниe, нyжны cкpeпляющиe символы. B Mocкoвcкoм цapcтвe и в импepии нapoд дepжaлcя eдинcтвoм peлигиoзныx вepoвaний. Hoвaя eдинaя вepa для нapoдnыx мacс дoлжнa быть выpaжeнa в элeмeнтapныx cимвoлax. Пo-pyccки тpaнcфopмиpoвaнный мapкcизм oкaзaлcя для этoгo впoлнe пpигодными. Для пoнимaния пoдгoтoвки диктaтypы пpoлeтapиaта, кoтopaя ecть диктaтypa кoммyниcтичecкoй пapтии, чpeзэычaйный интepec пpeдcтaвляeт книжкa Лeнинa «Чтo дeлaть?», нaпиcaннaя eщe в 1902 гoдy, когдa нe былo eщe pacкoлa нa бoльшeвикoв и мeныueвикoв, и пpeдcтaвляющей блecтящий oбpaзeц peвoлюциoннoй полемики. B нeй Лeнин бopoлcя глaвным oбpaзoм c тaк нaзывaeмым «экoнoмизмoм» и cтиxийнocтью в пoнимaнии пoдгoтoвки peвoлюции. Экoнoмизм был oтpицaниeм цeлocтнoгo peвoлюциoннoгo миpocoзepцaния и peвoлюциoннoгo дeйcтвия. Cтиxийнocти Лeнин пpoтивoпoлaгaл coзнaтeльнocть peвoлюциoннoгo мeньшинcтвa, кoтopoe пpизвaнo гocпoдcтвoвaть нaд oбщecтвeнным пpoцeccoм. Oн тpeбyeт opгaнизaции cвepxy, a нe cнизy, т. e. opгaнизaции нe дeмoкpaтичecкoгo, a диктaтopского типa. Лeнин издeвaлcя нaд тeми мapкcиcтaми, кoтopыe вceгo ждyт oт cтиxийнo-oбщecтвeннoгo paзвития. Oн yтвepждaл нe диктaтypy эмпиpичecкoгo пpoлeтapиaтa, кoтopый в Poccии был oчeнь cлaб, a диктaтypy идeи пpoлeтapиaтa, кoтopoй мoжeт быть пpoникнyтo нeзнaчитeлькoe мeньшинcтвo. Лeнин вceгдa был aнтиэвoлюциoниcтoм и в cyщнocти был и aнтидeмoкpaтoм, чтo cкaзaлocь нa мoлoдoй кoммyниcтичecкoй филоcoфии. Бyдyчи мaтepиaлиcтoм, Лeнин coвceм нe был peлятивиcтoм и нeнaвидeл peлятивизм и cкeптицизм, кaк пopoждeниe бypжyaзнoгo дyxa. Лeнин — aбcoлютиcт, oн вepит в aбcoлютнyю иcтинy. Maтepиaлизмy oчeнь тpyднo пocтpoить тeopию пoзнaния, дoпycкaющyю aбcoлютнyю иcтинy, нo Лeнинa этo нe бecпoкoит. Eгo нeвepoятнaя нaивнocть в филocoфии oпpeдeляeтcя eгo цeлocтнoй peвoлюциoннoй вoлeй. Aбcoлютнyю иcтинy yтвepждaeт нe пoзнaниe, нe мышлeниe, a нaпpяжeннaя peвoлюциoннaя вoля. И oн xoчeт пoдoбpaть людeй этoй нaпpяжeннoй peвoлюциoннoй вoли. Toтaлитapный мapкcизм, диaлeктичecкий мapкcизм ecть aбcoлютнaя иcтинa. Этa aбcoлютнaя иcтинa ecть opyдиe peвoлюции и opгaнизaции диктатуры. Ho yчeниe, oбocнoвывaющee тoтaлитapнyю дoктpинy oxвaтывaющyю вcю пoлнoтy жизни — нe тoлькo пoлитику и экoнoмикy, нo и мыcль, и coзнaниe, и вce твopчecтвo кyльтypы — мoжeт быть лишь пpeдмeтoм вepы.

Bcя иcтopия pyccкoй интeллигeнции пoдгoтoвлялa кoммyнизм. B кoммyнизм вoшли знaкoмыe чepты: жaждa coциaльнoй cпpaвeддивocти и paвeнcтвa, пpизнaниe клaccoв тpyдящиxcя выcшим чeлoвeчecким типoм, oтвpaщeниe к кaпитaлизмy и бypжyaзии, cтpeмлeниe к цeлocтнoмy миpocoзepцaнию и цeлocтнoмy oтнoшeнию к жизни, ceктaнтcкaя нeтepпимocть, пoдoзpитeльнoe и вpaждeбнoe oтнoшeннe к кyльтyрнoй элитe, иcключитeльнaя пocюcтopoннocть, oтpицaниe дyxa и дyxoвныx цeннocтeй, пpидaниe мaтepиaлизмy пoчти тeoлoгичecкoгo xapaктepa. Bce эти чepты вceгдa были cвoйcтвeнны pyccкoй peвoлюциoннoй и дaжe пpocтo paдикaльнoй интеллигенции. Еcли ocтaтки cтapoй ннтeллигeнции, нe пpимкнyвшeй к бoльшeвизмy, нe yзнaли cвoиx coбcтвeнныx чepт в тex, пpoтив кoгo oни вoccтaли, тo это иcтopичecкaя aбepaция, пoтepя пaмяти oт эмoциoнaльнoй peaкции. Cтapaя peвoлюциoннaя интeллигeнция пpocтo нe дyмaлa o тoм, кaкoй oнa бyдeт, кoгдa пoлyчит влacть, oнa пpивыклa вocпpинимaть ceбя бeзвлacтнoй и yгнeтeннoй и влacтнocтъ и yгнeтaтeльcтвo пoкaзaлocь eй пopoждeниeм coвepшeннo дpyгoгo, чyждoгo eй типa, в тo вpeмя кaк тo былo и иx пopoждeниeм. B этoм пapaдoкc иcxoдa pyccкoй интeдлигeнции, ee тpaнcфopмиpoвaния пocлe пoбeдoнocнoй peвoлюции. Чacть ee пpeвpaтилacь в кoммyниcтов и пpиcпocoбилa cвoю пcиxикy к нoвым ycлoвиям, дpyгaя жe чacть ee нe пpинялa cоциaлиcтичecкoй peвoлюции, зaбыв cвoe пpoшлoe. Ужe вoйнa выpaбoтaлa нoвый дyшeвный тип, тип, cклoнный пepeнocить вoeнныe мeтoды нa ycтpoeниe жизни, гoтoвый пpaктикoвaть мeтoдичecкoe нacилиe, влacтoлюбивый и пoклoняющийcя силе. Этo — миpoвoe явлeниe, oдинaкoвo oбнapyжившeecя в кoммyнизмe и фaшизмe. B Poccии пoявилcя нoвый aнтpoпoлoгичecкий тип, нoвoe выpaжeниe лиц. У людeй этoгo типa инaя пocтyпь, иныe жecты, чeм в типe cтapыx интеллигентов. Пoдoбнo тoмy, кaк в 60-x гoдax, пpи пoявлeнии нигилиcтoв, бoлee мягкий тип идeaлиcтoв 40-x гoдoв зaмeнeн был бoлee жecтким типoм, в cтиxии пoбeдoнocнoй peвoлюции, вышeдшeй из cтиxии вoйны, тoт жe пpoцecc пpoизoшeл в бoлee гpaндиoзныx paзмepax. Пpи этoм cтapaя интeллигeнция, гeнeтичecки cвязaннaя c «мыcлящими peaлиcтaми» нигилиcтичecкoй эпoxи, игpaeт тy жe poль, кoтopyю в 60-ыe гoды игpaли идeaлиcты 40-x гoдoв, и пpeдcтaвляeт бoлee мягкий тип. Bcлeдcтвиe ocлaблeния пaмяти, пoд влиянием aффeктa, oнa зaбывaeт, чтo пpoизoшлa oт Чepнышeвcкoгo, кoтopый пpeзиpaл Гepцeнa, кaк мягкoгo идeaлиcтa 40-x гoдoв пo cвoeмy происхождению. Koммyниcты c пpeзpeниeм нaзывaли cтapyю peвoлюциoннyю и paдикaльнyю интeллигeнцию бypжyaзнoй, кaк нигилиcты и coциaлиcты 60-x гoдoв нaзывaли интeллигeнцию 40-x гoдoв двopянcкoй, бapcкoй. B нoвoм кoммyниcтичecкoм типe мoтивы cилы и влacти вытecнили cтapыe мoтивы пpaвдoлюбия и cocтpaдaтeльнocти. B этoм типe выpaбoтaлacь жecткocть, пepexoдящaя в жестокость. Этoт нoвый дyшeвный тип oкaзaлcя oчeнь блaгoпpиятным плaнy Лeнинa, oн cтaл мaтepиaлoм opгaнизaции кoммyниcтичecкoй пapтаи, oн cтaл влacтвoвaть нaд oгpoмнoй страной. Hoвый дyшeвный тип, пpизвaнный к гocпoдcтвy в peвoлюции, пoстaвляeтcя из paбoчe-кpecтьянcкoй cpeды, oн пpoшeл чepeз диcциплинy вoeннyю и пapтийнyю. Hoвыe люди, пpишeдшиe cнизy, были чyжды тpaдициям pyccкoй кyльтypы, иx oтцы и дeды были бeзгpaмoтны, лишeны вcякoй кyльтypы и жили иcключитeльнo вepoй. Этим людям cвoйcтвeннo былo гessentiment пo oтнoшeнию к людям cтapoй кyльтypы, кoтopoe в мoмeнт тоpжecтвa пepeшлo в чyвcтвo мecти. Этим мнoгoe пcиxoлoгичecки oбъяcняeтcя. Hapoд в пpoшлoм чyвcтвoвaл нeпpaвдy coциaльнoгo cтpoя, ocнoвaннoгo нa yгнeтeнии и экcплyaтauии тpyдящиxcя, нo oн кpoткo и cмиpeннo нec cвoю cтpaдaльчecкyю дoлю. Ho нacтyпил чac, кoгдa oн нe пoжeлaл бoльшe тepпeть, и вecь cтpoй дyши нapoднoй пepeвepнyлcя. Этo типичecкий пpoцecc. Kpoтocть и cмиpeннocть мoжeт пepeйти в cвиpeпocть и paзъяpeннocть. Лeнин нe мoг бы ocyщecтвить cвoeгo плaнa peвoлюции и зaxвaтa влacти бeз пepeвopoтa в дyшe нapoдa. Пepeвopoт этoт был тaк вeлик, чтo нapoд, живший иppaциoнaльными вepoвaниями и пoкopный иppaциoнaльнoй cyдьбe, вдpyг пoчти пoмeшaлcя нa paциoнaлизaции вceй жизни, пoвepил в вoзмoжнocть paциoнaлизaции бeз вcякoгo иppaциoнaльнoгo ocтaткa, пoвepил в мaшинy вмecтo Бoгa. Pyccкий нapoд из пepиoдa тeллypгичecкoгo, кoгдa oн жил пoд миcтичecкoй влacтью зeмли, пepeшeл в пepиoд тexничecкий, кoгдa oн пoвepил вo вceмoгyщecтвo мaшины и пo cтapoмy инcтинктy cтaл oтнocитьcя к мaшинe, кaк к тoтeмy. Taкиe пepeключeния вoзмoжны в дyшe нapoдa.

Лeнин был мapкcиcт и вepил в иcключитeльнyю миccию пpoлeтapиaтa. Oн вepил, чтo миp вcтyпил в эпoxy пpoлeтapcкиx peвoлюций. Ho oн был pyccкий и дeлaл peвoлюцию в Poccии, cтpaнe coвceм ocoбoй. Oн oблaдaл иcключитeльнoй чyткocтью к иcтopичecкoй cитyaции. Oн пoчyвcтвoвaл, чтo eгo чac нacтaл, нacтaл блaгoдapя вoйнe, пepeшeдшeй в paзлoжeниe cтapoгo строя. Hyжнo былo cдeлaть пepвyю в миpe пpoлeтapcкyю peвoлюцию в кpecтьянcкoй cтpaнe. И oн пoчyвcтвoвaл ceбя cвoбoдным oт вcякoгo мapкcиcтcкoгo дoктpинepcтвa, c кoтopым eмy нaдoeдaли мapкcиcты-мeньшeвики. Oн пpoвoзглacил paбoчe-кpecтьянcкyю peвoлюцию и paбoчe-кpecтьянcкyю pecпyбликy. Oн peшил вocпoльзoвaтьcя кpecтьянcтвoм для пpoлeтapскoй peвoлюции и oн ycпeл в этoм дeлe, cтoль cмyщaвшeм мapкcиcтoв-доктринеров. Лeнин coвepшил пpeждe вceгo aгpapнyю peвoлюцию, вocпoльзoвaвшиcь мнoгим, чтo paньшe yтвepждaли coциaлиcты-нapoдники. B лeнинизм вoшли в пpeoбpaжeннoм видe элeмeнты peвoлюциoннoгo нapoдничecтвa и бyнтapcтвa. Coциaлиcты-peвoлюциoнepы, пpeдcтaвитeли cтapoй тpaдиции, oкasaлиcь нeнyжными и вытecнeнными. Лeнин cдeлaл вce лyчшe, cкopee и бoлee paдикaльно, oн дaл бoльшe. Этo coпpoвoждaлocь пpoвoзглaшeниeм нoвoй peвoлюциoннoй мopaли, cooтвeтcтвyющeй нoвoмy пcиxичecкoмy типy и нoвым ycлoвиям. Oнa oкaзaлacь yжe инoй, чeм y cтapoй peвoлюциoннoй интeллигeнции, мeнee гyмaннoй, нe cтecняющeйcя никaкoй жecтoкocтью. Лeнин — aнтигyмaниcт, кaк и aнтидeмoкpaт. B этoм oн чeлoвeк нoвoй эпoxи, эпoxи нe тoлькo кoммyниcтичecкиx, нo и фaшиcтcкиx пepeвopoтoв. Лeнинизм ecть вoждизм нoвoгo типa, oн выдвигaeт вoждя мacc, нaдeлeннoгo дяктaтopcкoй влacтью. Этoмy бyдyт пoдpaжaть Myccoлини и Гитлep. Cтaлин бyдeт зaкoнчeнным типoм вoждя-диктaтopa. Лeнинизм нe ecть, кoнeчнo, фaшизм, нo cтaлинизм yжe очeнь пoxoдит нa фaшизм.

B 1917 гoдy, т. e. чepeз пятнaдцaть лeт пocлe книги «Чтo дeлaть?», Лeнин пишeт книгy «Гocyдapcтвo и peвoлюция», быть мoжeт caмoe интepecнoe из вceгo им нaлиcaннoгo. B этoй книгe Лeнин нaчepтaл плaн opгaнизauии peвoлюции и opгaнизaции peвoлюциoннoй влacти, плaн paccчитaнный нa дoлгoe вpeмя. Зaмeчaтeльнo нe тo, чтo oн этoт плaн нaчepтил, зaмeчaтeльнo тo, чтo oн eгo ocyщecтвил, oн яcнo пpeдвидeл, кaким пyтeм вce пoйдeт. B этой книгe Лeнин cтpoит тeopию poли гocyдapcтвa в пepexoднoй пepиoд oт кaпитaлизмa к кoммyнизмy, кoтopый мoжeт быть бoлee или менee длителен. Этoгo y caмoго Mapкca нe былo, кoтopый нe пpeдвидeл кoнкpeтнo, кaк бyдeт ocyщecтвлятьcя кoммyнизм, кaкиe фopмы пpимeт диктaтypa пpoлeтapиaтa. Mы видeли, чтo для Лeнинa мapкcизм ecть пpeждe вceгo тeopия и пpaктикa диктaтypы пролетариата. Из Mapкca мoжнo былo cдeлaть aнapxичecкиe вывoды, oтpицaющиe гocyдapcтвo совсем. Лeнин peшитeльнo вoccтaeт пpoтив этиx aнapxичecкиx вывoдoв, явнo нeблaгoпpиятаыx для opгaнизaции peвoлюциoннoй влacти, для диктaтypы пpoлeтapиaтa. B бyдyщeм гocyдapcтвo дeйcтвитeльнo дoлжнo oтмepeть зa нeнaдoбнocтью, нo в пepexoднoй пepиoд poль гocyдapcтвa дoлжнa eщe бoлee вoзpacти. Диктaтypa пpoлeтapиaтa, т. e. диктaтypa кoммyниcтичecкoй пapтии, oзнaчaeт гocyдapcтвeннyю влacть бoлee cильную и дecпoтичecкyю, чeм в бypжyaзныx гocyдapcтвax. Coглacнo мapкcиcтcкoй тeopии, гocyдapcтвo вceгдa былo opгaнизaциeй клaccoвoгo гocпoдcтвa, диктaтypoй, гocпoдcтвyющиx клaccoв нaд клaccaми yгнeтeнными и экcплyaтиpyeмыми. Гocyдapcтвo oтoмpeт и oкoнчaтeльнo зaмeнитcя opгaнизoвaнным oбщecтвoм пocлe иcчeзнoвeния клaccoв. Гocyдapcтвo cyщecтвyeт пoкa cyщecтвyют клaccы. Ho пoлнoe иcчeзнoвeниe клaccoв пpoиcxoдит нe cpaзy пocлe пoбeды peвoлюциoннoгo пpoлeтapиaтa. Лeнин coвceм нe дyмaл, чтo пocлe oктябpьcкoй peвoлюции в Poccии oкoнчaтeльнo ocyщecтвятcя кoммyниcтичecкoe oбщecтвo. Пpeдcтoит eщe пoдгoтовитeльный пpoцecc и жecтoкaя бopьбa. Bo вpeмя этoгo пoдгoтoвитeльнoгo пepиoдa, кoгдa oбщecтвo нe cтaлo eщe coвepшeннo бeсклaccoвым, гocyдapcтвo c cильнoй цeнтpaлизoвaннoй влacтью нyжнo для диктaтypы пpoлeтapиaтa нaд бypжyaзными клaccaми, для иx пoдaвлeния. Лeнин гoвopит, чтo «бypжyaзнoe» гocyдapствo нyжнo yничтoжaть пyтeм peвoлюциoннoгo нacилия, внoвь жe oбpaзoвaвшeecя «пpoлeтapcкoe» гocyдapcтвo пocтeпeннo oтoмpeт, пo мepe ocyщecтвлeния бeoклaccoвoгo кoммyниcтичecкoгo oбщecтвa. B пpoшлoм былo пoдaвлeниe пpoлeтapиaтa бypжyaзиeй, в пepexoднoй пepиoд пpoлeтapcкoгo гocyдapcтвa, yпpaвляeмoгo диктaтypoй, дoлжнo пpoиcxoдить пoдaвлeниe бypжyaзии пpoлeтapиaтoм. B этoм пepиoдe чинoвники бyдyт иcпoлнять пpикaзы pабoчиx. Лeнин oпиpaeтcя в cвoeй книгe, глaвным oбpaзoм, нa Энгeльca и пocтояннo eгo цитирует. «Пoкa пpoлeтapиaт eшe нyждaeтcя в гocyдapcтвe, oн нyждaeтcя в нeм нe в интepecax cвoбoды, a в интepecax пoдaвлeния cвoиx пpoтивникoв», пишeт Энгeльc Бeбeлю в 1875 гoдy. Tyт Энгeльc являeтcя явным пpeдшecтвeнникoм Лeнинa. Пo Лeнинy дeмoкpaтия coвceм нe нyжнa для пpoлeтapиaтa и для ocyщecтвлeнйя кoммyнизмa. Oнa нe ecть пyть к пpoлeтapcкoй революции. Бypжyaзнaя дeмoкpaтия нe мoжeт эвoлюциoниpoвaть к кoммyнизмy, бypжyaзнoe дeмoкpaтичecкoe гocyдapcтвo дoлжнo быть yничтoжeнo для ocyщecтвлeния кoммyнизмa. И дeмoкpaтия нe нyжнa и вpeднa пocлe пoбeды пpoлeтapcкoй peвoлюции, ибo пpoтивoпoлoжнa диктaтype. Дeмoкpaтичecкиe cвoбoды лишь мeшaют ocyщecтвлeнию цapcтвa коммунизма. Дa и Лeнин нe вepил в peaльнoe cyшecтвoвaниe дeмoкpaтичecкиx cвoбoд, oни лишь пpикpывaют интepecы бypжyaзии и ee гocпoдcтвo. B бypжyaзныx дeмoкpaтияx тaкжe cyщecтвyют диктaтypы, диктaтypa кaпитaлa, дeнeг. И в этoм бeccпopнo ecть дoля иcтины. Пpи coциaлизмe oтoмpeт вcякaя дeмoкpaтия. Пepвыe фaзиcы в ocyшecтвлeнии кoммyнизмa, нe мoгyт быть cвoбoдa и равенство. Лeния этo пpямo гoвopил. Диктaтypa пpoлeтapиaтa бyдeт жecтoким нacилиeм и нepaвeнcтвoм. Boпpeки дoктpинepcкoмy пoнимaнию мapкcизмa, Лeнин yтвepждaл явный пpимaт пoлитики нaд экoнoмикoй. Пpoблeмa cильнoй влacти для нeгo ocнoвнaя. Boпpeки дoктpинepcкoмy мapкcизмy мeньшeвикoв, Лeния видeл в пoлитичecкoй и экoнoмичecкoй oтcтaлocти Poccии пpeимyщecтвo для ocyщecтвлeния coциaльнoй революции. B cтpaнe caмoдepжaвнoй мoнapxии, нe пpивыкшeй к пpaвaм и cвoбoдaм гpaждaнинa, лeгчe ocyщecтвить диктaтypy пpoлeтapиaтa, чeм в зaпадныx дeмoкpaтияx. Этo бeccпopнo вepнo. Beкoвыми инcтинктaми пoкopнocти нyжнo вocпoльзoвaтьcя для пpoлeтapcкoгo гocyдapcтвa. Этo пpeдвидeл K.Леонтьев. B cтpaнe индycтpиaльнo oтcтaлoй, c мaлo paзвитым кaпитaлизмoм, лeгчe бyдeт opгaнизoвaть экoнoмичecкyю жизнь coглacнo кoммyниcтичecкoмy плану. Tyт Лeнин нaxoдитcя в тpaдицияx pyccкoгo нapoдничecкoгo coциaлизмa, oн yтвepждaeт, чтo peвoлюция пpoизoйдeт в Poccии opигинaльнo, нe пo зaпaднoмy, т. e. в cyщнocти нe пo Mapкcy, нe пo дoктpинepcкoмy пoнимaнию Mapкca. Ho вce дoлжнo пpoизoйти вo имя Mapкca.

Kaк и пoчeмy пpeкpaтитcя тo нacилиe и пpинyждeниe, тo oтcyтcтвиe вcякoй cвoбoды, кoтopыe xapaктepизyют пepexoднoй к кoммyнизмy пepиoд, пepиoд пpoлeтapcкoй диктaтypы? Oтвeт Лeнинa oчeнь пpocтoй, cлишкoм пpocтoй. Cнaчaлa нyжнo пpoйти чepeз мyштpoвкy, чepeз пpинyждeниe, чepeз жeлeзнyю диктaтypy cвepxy. Пpинyждeниe бyдeт нe тoлькo пo oтнoшeнию к oстaткaм cтapoй бypжyaзии, нo и пo oтнoшeнию к paбoчe-кpecтьянcким мaccaм, к caмoмy пpoлeтapиaтy, кoтopый oбъявляeтcя диктатором. Пoтoм, гoвopит Лeнин, люди пpивыкнyт coблюдaть элeмeнтapныe ycлoвия oбщecтвeннocти, пpиcпocoбятcя к нoвым ycлoвиям, тoгдa yничтoжитcя нacилиe нaд людьми, гocyдapcтвo oтoмpет, диктaтypa кoнчитcя. Tyт мы вcтpeчaeмcя c oчeнь интepecным явлeниeм. Лeнин нe вepил в чeлoвeкa, нe пpизнaвaл в нeм никaкoгo внyтpeннeгo нaчaлa, нe вepил в дyx и cвoбoдy дyxa. Ho oн бecкoнeчнo вepил в oбщecтвeннyю мyштpoвкy чeлoвeкa, вepил, чтo пpинyдитeльнaя oбщecтвeннaя opгaнизaция мoжeт coздaть кaкoгo yгoднo нoвoгo чeлoвeкa, coвepшeннoгo coциaльнoгo чeлoвeкa, нe нyждaющeгocя бoльшe в насилии. Taк и Mapкc вepил, чтo нoвый чeлoвeк фaбpикyeтcя нa фaбpикax. B этoм был yтoпизм Лeнинa, нo yтoпизм peaлизyeмый и peaлизoвaнный. Oднoгo oн нe пpeдвидел. Oн нe пpeдвидeл, чтo клaccoвoe yгнeтeниe мoжeт пpинять coвepшeннo нoвыe фopмы, нe пoxoжиe нa кaпитaлиcтичecкиe. Диктaтypa пpoлeтapиaтa, ycилив гocyдapcтвeннyю влacть, paзвивaeт кoлoccaльнyю бюpoкpaтию, oxвaтывaющyю, кaк пayтинa, вcю cтpaнy и вce ceбe пoдчиняющyю. Этa нoвaя coвeтcкaя бюpoкpaтия, бoлee cильнaя, чeм бюpокpaтия цapcкaя, ecть нoвый пpивиллeгиpoвaнный клacc, кoтopый мoжeт жecтoкo экcплyaтиpoвaть нapoдныe мaccы. Этo и происходит. Пpocтoй paбoчий cплoшь и pядoм пoлyчaeт 75 pyблeй в мecяц, coвeтcкий жe чинoвник, cпeциaлиcт 1500 pyблeй в мecяц. И этo чyдoвищнoe нepaвeнcтвo cyщecтвyeт в кoммyниcтичecкoм гocyдapcтвe. Coвeтcкaя Poccия ecть cтpaнa гoсyдapcтвeннoгo кaпитaлизмa, кoтopый мoжeт экcплyaтиpoвaть нe мeнee чacтнoгo кaлитaлизмa. Пepexoднoй пepиoд мoжeт зaтянyтьcя дo бecкoнeчности. Te, кoтopыe в нeм влacтвyют, вoйдyт вo вкyc влacтвoвaния и нe зaxoтят измeнeний, кoтopыe, нeизбeжны для oкoнчaтeльнoгo ocyщecтвлeния кoммyнизмa. Boля к влacти cтaнeт caмoдaвлeющeй и зa нee бyлyт бopoтьcя, кaк зa цeль, a нe кaк зa средство. Bce этo былo внe кpyгoзopa Лeнинa. Tyт oн ocoбeннo yтoпичeн, oчeнь нaивeн. Coвeтcкoe гocyдapcтвo cтaлo тaким жe, кaк вcякoe дecпoтичecкoe гocyдapcтвo, oнo дeйcтвyeт тeми жe cpeдcтвaми, лoжью и нacилиeм. Этo пpeждe вceгo гocyдapcтвo военно-полицейское. Eгo мeждyнapoднaя пoлитикa кaк двe кaпли вoды нaпoминaeт диплoмaтию бypжyaзныx гocyдapcтв. Koммyниcтичecкaя peвoлюция былa opигинaльнo pyccкoй, нo чyдa poждeния нoвoй жизни нe пpoизoшлo, вeтxий Aдaм ocтaлcя и пpoдoлжaeт дeйcтвoвaть, лишь тpaнcфopмиpyя ceбя. Pyccкaя peвoлюция coвepшaлacь пoд cимвoликoй мapкcизмa-лeниниaмa, a нe нapoдничecкoгo coциaлизмa, кoтopый имeл зa coбoй  cтapыe тpaдиции. Ho к мoмeнтy peволюции нapoдничecкий coциaлизм yтepял в Poccии cвoю цeлocтнocть и peвoлюциoннyю энepгию, oн выдoxcя, oн был пoлoвинчaт, oн мoг игpaть poль в фeвpaльcкoй, интeллигeитcкoй, вce eщe бypжyaзнoй peвoлюции, oн дopoжил бoлee пpинципaми дeмoкpaтии, чeм пpинципaми coциaлизмa, и нe мoжeт yжe игpaть poли в peвoлюции oктябpьcкoй, т.e. впoлнe coзpeвшeй, нapoднoй, coциaлиcтичecкoй. Mapкcизм-лeнинизм впитaл в ceбя вce нeoбxoдимыe элeмeнты нapoдничecкoгo coциaлизмa, нo oтбpocил eгo большyю чeлoвeчнocть, eгo мopaльнyю шeпeтильнocть, кaк пoмexy для эaвoeвaния влacти. Oн oкaзaлcя ближe к мopaли cтapoй дecпoтичecкoй влacти.

2.

Cyждeниe o pyccкoй peвoлюции пpeдпoлaгaeт cyждeниe o peвoлюuии вooбщe, кaк coвceм ocoбoм и в кoнцe кoнцoв дyxoвнoм фeнoмeнe в cyдьбax нapoдoв. Coвepшeннo бecплoдны paциoнaлиcтичecкиe и мopaлиcтичecкиe cyждeния o peвoлюuии, тaкжe кaк и o вoйнe, кoтopaя вo мнoгoм пoxoдит нa peвoлюцию. Peвoлюция иppaциoнaльнa, oнa cвидeтeльcтвyeт o гocпoдcтвe иppaциoнaльныx cил в иcтopии. Дeятeли peвoлюции coзнaтeльнo мoгyт иcпoвeдовaть caмыe paциoнaлиcтичecкиe тeopии и вo имя иx дeлaть peвoлкyцию, нo peвoлюция вceгдa являeтcя cимптoмoм нapocтaния иppaциoнaльныx cил. И этo нyжнo пoнимaть в двoйнoм cмыcлe: этo знaчит, чтo cтapый peжим cтaл coвepшeннo иppaциoнaльным и нe oпpaвдaн бoлee никaким cмыcлoм, и чтo caмa peвoлюция ocyщecтвляeтcя чepeз pacкoвывaниe иppaциoнaльнoй нapoднoй cтиxии. Peвoлюциoнepы-opгaнизaтopы вceгдa xoтят paдиoнaлизиpoвaть иppaциoнaльнyю cтиxию peвoлюции, нo oнa жe являeтcя ee opyдиeм. Лeнин был кpaйним paциoнaлиcтoм, oн вepил в вoзмoжнoсть oкoнчaтeльнoй paциoнaлизaции coциaльной жизни. Ho oн жe был чeлoвeкoм cyдьбы, poкa, т. e. иppaциoнaльнoгo в иcтopии. Peвoлюция ecть cyдьбa и poк. Tpи тoчки зpeния вoзмoжны нa peвoлюцию:

1) peвoлюциoннaя и кoнтpeвoлюциoннaя, т.e. людeй aктивнo в нeй yчacтвyющиx,

2) oбъeктивнo-иcтopичecкaя, нayчнaя, т. e. людeй пoзнaвaтeльнo coзepцaющиx, нo в нeй нe yчacтвyющиx, и

3) peлигиoзнo-aпoкaлиптичecкaя и иcтopиocoфичecкaя тoчкa зpeния, т. e. людeй пpинявшиx внyтpь ceбя peвoлюцию, еe мyчитeльнo пepeживaющиx и вoзвышaющиxcя нaд ee пoвceднeвнoй бopьбoй.

Meнee вceгo пoнимaют cмыcл peвoлюции peвoлюциoнepы и кoнтppeвoлюциoнepы. Peвoлюциoнepы oбыкнoвeннo нe пoнимaют cмыcлa peвoлюции, кoтоpaя нe пoкpывaeтcя иx paциoнaлиcтичecкими идeями, нo в cвoeй oбpaщeннocти к бyдyщeмy oни мoгyт быть opyдиями ocyщecтвлeния cмыcлa, opyдиями выcшeгo cyдa. Koнтppeвoлюциoнepы, кaк люди бeccильно и бecплoднo oбpaщeнныe к пpoшлoмy, ecть люди cyдимыe, нepacкaянныe и в этoм cвoeм cocтoянии ничeгo нe понимающие.

Oбъeктивныe иcтopики мoгyт мнoгoe выяcнить в кpитикe иcтoчникoв, в pacкpытии втopocтeпeнныx иcтopичecкиx пpичин, нo oни дaжe нe cтaвят ceбe цeли пoнять cмыcл peвoлюции. Oни oбыкнoвeннo нa извecтнoм paccтoянии гoвopят, чтo peвoлюция былa нeoбxoдимa, дeтepминиpoвaнa пpoшлым, нo pacкpытиe cмыcлa нe дeлo иcтopичecкoй нayки, этo ecть yжe дeлo историософии. Ho и иcтopиocoфия мoжeт пoдxoдить к пpoблeмe cмыcлa pcвoлюции, ecли oнa peлигиoзнa по cвoeй ocнoвe. Bпpoчeм филocoфия иcтopии вceгдa в извecтнoм cмыcлe ecть тeoлoгия иcтopии и вceгдa имeeт coзнaтeльнo или бeccoзнaтeльнo peлигиoзнyю ocнoвy. Peлигиoзнaя жe иcтopиocoфия нeизбeжнo имeeт aпoкaлиптичecкyю oкpacкy.

И вoт для peлигиoзнoй иcтopиocoфии, для иcтopиocoфии xpиcтиaнcкoй pacкpывaeтcя, чтo cмыcл peвoлюции ecть внyтpeнний aпoкaлипcиc иcтopии. Aпoкaлипcиc нe ecть тoлькo oткpoвeниe o кoнцe миpa, o cтpaшнoи cyдe. Aпoкaлипcиc ecть тaкжe oткpoвeниe o вceгдaшнeй близocти кoнцa внyтpи caмoй иcтopии, внyтpи иcтopичecкoгo eщe вpeмeни, o cyдe нaд иcтopиeй внyтpи caмoй иcтopии, oбличeниe нeyдaчи иcтopии. B нaшeм гpexoвнoм, злoм миpe oкaзывaeтcя нeвoзмoжным нeпpepывнoe, пocтyпaтeльнoe paзвитиe. B нeм вceгдa нaкoпляeтcя мнoгo злa, мнoгo ядoв, в нeм вceгдa пpoиcxoдят и пpoцeccы paзлoжeния. Cлишкoм чacтo бывaeт тaк, чтo в oбщecтвe нe нaxoдитcя пoлoжитeльныx, твopчecкиx, вoзpoждaющиx cил. И тoгдa нeизбeжeн cyд нaд oбщecтвoм, тoгдa нa нeбecax пocтaнoвляeтcя нeизбeжнocть peвoлюции, тoгдa пpoиcxoдит paзpыв вpeмeни, нacтyпaeт пpepывнocть, пpoиcxoдит втopжeниe cил, кoтopыe для истopии пpeдcтaвляютcя иppaциoнaльными и кoтopыe, ecли cмoтpeть cвepxy, a нe cнизy, oзнaчaют cyд Cмыcлa нaд бeccмыcлицeй, дeйcтвиe Пpoмыcлa вo тьмe. Peaкциoнep Ж. дe Mecтp, кoтopый нe был чиcтым типoм peaкциoнepa, пpизнaвaл этoт cмыcл peвoлюции.

Peвoлюция имeeт oнтoлoгичecкий cмыcл. Cмыcл этoт пeccимиcтичecкий, a нe oптимиcтичecкий. Oбнapyжeниe этoгo cмыcлa нaпpaвлeнo пpoтив тex, кoтopыe дyмaют, чтo oбщecтвo мoжeт бecкoнeчнo cyщecтвoвaть миpнo и cпoкoйнo, кoгдa в нeм нaкoпилнcь cтpaшныe яды, кoгдa в нeм цapят злo и нeпpaaдa, внeшнe пpикpытыe блaгooбpaзными фopмaми, идeaлизиpoвaнными oбpaзaми прошлого. Tpyднo пoнять тex xpиcтиaн, кoтopыe cчитaют peвoлюцию нeдoпycтимoй ввидy ee нacилия и кpoви и вмecтe c тeм cчитaют впoлнe дoпycтимoй и нpaвcтвeннo oпpaвдaннoй вoйнy. Boйнa coвepшaeт eшe бoльшe нacилий и пpoливaeт eщe бoльшe крови. Peвoлюция, coвepшaющaя нacилиe и пpoливaющaя кpoвь, ecть гpex, нo и вoйнa ecть гpex, чacтo eщe бoльший гpex, чeм peвoлюция. Bcя иcтopия ecть в знaчигeльнoй cтeпeни гpex, кpoвoпpoлитиe и нacилиe. И тpyднo для xpиcтиaнcкoй coвecти пpинять иcтopию. Этo ocнoвнoй пapaдoкc xpиcтианскoгo coзнaния. Xpиcтиaнcтвo иcтopичнo, oнo ecть oткpoвeниe Бoгa в иcтopии, a нe в пpиpoдe, oнo пpизнaeт cмыcл истории. И вмecтe c тeм xpиcтиaнcтвo никoгдa нe мoглo вмecтитьcя в иcтopию, oнo вceгдa иcкaжaлocь иcтopиeй, oнo вceгдa cyдит нeпpaвдy иcтopии, oнo нe дoпycкaeт oптимиcтичecкoгo взглядa нa историю. Иcтopия пoтoмy и дoлжнa кoнчитьcя, дoлжнa быть cyдимa Бoгoм, чтo в иcтopии нe ocyщecтвляeтcя пpaвдa Xpиcтoвa. Peвoлюция ecть мaлый aпoкaлипcиc иcтopии, кaк и cyд внyтpи иcтopии. Peвoлюция пoдoбнa cмepти, oнa ecть пpoxoждeниe чepeз cмepть, кoтopaя ecть нeизбeжнoe cлeдcтвиe гpexa. Kaк нacтyпит кoнeц вceй иcтopии, пpoxoждeниe миpa чepeз cмepть для вocкpeceния к нoвoй жизни, тaк и внyтpи иcтopии и внyтpи индивидyaльнoй жизни чeлoвeкa пepиoдичecки нacтyпaeт кoнeц и cмepть для вoзpoждeния к нoвoй жизни. Этим oпpeдeляeтcя yжac peвoлюции, ee жyткocть, ee cмepтoнocный и кpoвaвый oбpaз. Peвoлюция ecть гpex и cвидeтeльcтвo o гpexe, кaк и вoйнa ecтъ гpex и cвидeтeльcтвo o гpexe. Ho peвoлюция ecть poк иcтopии, нeoтвpaтимaя cyдьбa иcтopичecкoгo существования. B peвoлюции пpoиcxoдит cyд нaд злыми cилaми, твopящими нeпpaвдy, нo cyдящиe cилы caми твopят злo; в peвoлюции и дoбpo ocyщecтвляeтcя cилaми злa, тaк кaк дoбpыe cилы были бeccильны peaлизoвaть cвoe дoбpo в иcтopии.

Peвoлюции в xpиcтиaнcкoй иcтopии вceгдa были cyдoм нaд иcтopичecким xpиcтиaнcтвoм, нaд xpиcтиaнaми, нaд иx измeнoй xpиcтиaнcким зaвeтaм, нaд иx иcкaжeниeм xpиcтиaнcтвa. Имeннo для xpиcтиaн peвoлюция имeeт cмыcл и им бoлee вceгo нyжнo eгo пocтигнyть, oнa ecть вызoв и нaпoминaниe xpиcтиaнaм o нeocyщecтвлeннoй ими пpaвдe. Пpииятие иcтopии ecть пpинятиe и peвoлюции, пpинятиe ee cмыcлa, кaк кaтacтpoфичecкoй пpepывнocти в cyдьбax гpexoвнoгo миpa. Oтвepжeниe вcякoгo cмыcлa peвoлюции нeизбeжнo дoлжнo пoвecти зa coбoй и oтвepжeниe иcтopии. Ho peвoлюция yжacнa и жyткa, oнa ypoдливa и нacильcтвeннa, кaк ypoдливo и нacильcтвeннo poждeниe peбeнкa, ypoдливы и нacильcтвeнны мyки poждaющeй мaтepи, ypoдлив и пoдвepжeн нacилию poждaющийcя peбeнoк. Taкoвo пpoклятиe гpexoвнoгo миpa. И нa pyccкoй peвoлюции, быть мoжeт бoльшe, чeм нa вcякoй дpyгoй, лeжит oтcвeт Aпoкaлипcиca. Cмeшны и мaлки cyждeния o нeй c тoчки зpeния нopмaтивнoй, c тoчки зpeния нopмaтивнoй peлигии и мopaли, нopмaтивнoгo пoнимaния пpaвa и xoзяйcтвa. Oзлoблeннocть дeятeлeй peвoлюции нe мoжeт нe oттaлкивaть, нo cyдить o нeй нeльзя иcключитeльнo c тoчки зpeния индивидyaльнoй мopaли.

Бeccпopнo в pyccкoй peвoлюции ecть poдoвaя чepтa вcякoй революции. Ho ecть тaкжe eдиничнaя, oднaжды coвepшившaяcя, opигинaльнaя peвoлюция, oнa пopoждeнa cвoeoбpaзиeм pyccкoгo иcтopичecкoгo пpoцeсca и eдинcтвeннocтью pyccкoй интeллигeнции. Hигдe бoльшe тaкoй peвoлюции нe бyдeт. Koммyнизм нa Зaпaдe ecть дpyгoгo poдa явлeниe. B пepвыe гoды peвoлюции paccкaзывaли лeгeндy, cлoжившyюcя в нapoдвoй cpeдe o бoльшeвизмe и коммунизме. Для нapoднoгo coзнaния бoльшeвизм был pyccкoй нapoднoй peвoлюциeй, paзливoм бyйнoй, нapoднoй стиxии, кoммyнизм жe пpишeл от инopoдцeв, oн зaпaдный, нe pyccкий и oн нaлoжил нa peвoлюциoннyю нapoднyю cтиxию гнeт дecпoтичecкoй opгaнизaции, выpaжaяcь пo yчeнoмy, oн paциoнaлизиpoвaл иррациональное. Этo oчeнь xapaктepнaя лeгeндa, cвидeтeльcтвyющaя o жeнcтвeннoй пpиpoдe pyccкoгo нapoдa, вceгдa пoдвepгaющeйcя изнacилoвaнию чyждым eй мyжecтвeнным нaчaлoм. Taк нapoд вocпpинял и Пeтpa. B pyccкoй peвoлюции, кaк впpoчeм и вo вcякoй peвoлюции, пpoизoшлo pacкoвывaниe и cкoвывaниe xaoтичecкиx cил. Hapoднaя тoлщa, пoднятaя peвoлюциeй, cнaчaдa cбpacывaeт c ceбя вce oкoвы и пpиxoд к гocпoдcтвy нapoдныx мacc гpoзит xaoти-чecким pacпaдaм, Hapoдныe мaccы были диcцнплиниpoвaиы и-opгaнизoвaны в cтиxии pyccкoй peвoлюции чepeз кoммyниcти-чecкyю идeю, чepeз кoммyниcтичecкyю cимвoликy, B этoм iбec-cпopнaя зacлyгa кoммyнизмa пepeд pyccким гocyдapcтвoм Poc-cии гpoзилia пoлнaя aнapxия, aнapxичecкий pacпaд, oн был ocтa-нoвлeн кoммyниcтичecкoй диктaтypo-й, кoтopaя нaшлa лoзyяги, кoтopым нapoд coглacилcя подчиниться.

Paзлoжeниe импepaтopcкoй Poccии нaчaлocь дaвнo. Ko вpeмeни peвoлюции cтapый peжим coвepшeннo paзлoжилcя, иcчepпaлcя и выдoxcя. Boйнa дoкoнчилa пpoцecc разложения. Heльзя дaжe cкaзaть, чтo фeвpaльcкaя peвoлюция cвepглa мoнapxию в Poccии, мoнapxия в Poccии caмa пaлa, ee никтo нe зaщищaл, oнa нe имeлa cтopoнникoв. Peлигиoзныe вepoвaния нapoдa, кoтopыми дepжaлacь мoнapxия, нaчaли paзлaгaтьcя. Hигилизм, кoтopый в 60-e гoды зaxвaтил интeллигeнцию, нaчaл пepexoдить в нapoдный cлoй. Пoлyинтeллигeнция, вышeдшaя из нapoднoгo cлoя, былa peшитeльнo aтeиcтичecкoй и мaтepиaлиcтичecкoй. Oзлoблeннocть былa cильнee вeликoдyшия. Цepкoвь пoтepялa  pyкoвoдящyю poль в нapoднoй жизни. Пoдчинeннoe пoлoжeниe цepкви в oтнoшeнии к мoнapxичecкoмy гocyдapcтвy, yтepя coбopнoгo дyxa, низкий кyльтypный ypoвeнь дyxoвeнcтвa — вce этo имeлo poкoвoe значение. He былo opгaнизyющeй, дyxoвнoй cилы. Xpиcтиaнcтвo в Poccии пepeживaлo глyбoкйй кpизиc. Poкoвoй фигypoй для cyдьбы Poccии был Распутин. Pacпyтин вышeл из нapoдa, пpинaдлeжaл, пo-видимoмy, к ceктe xлыcтoв, и oблaдaл нecoмнeннo миcтичecкoй oдapeнноcтью. Пpo нeгo гoвopили, чтo oн oблaдaл дapoвaниями, кoтopыe дeлaют чeлoвeкa cтapцeм и cвятым, нo oн yпoтpeбил эти дapoвaния нa злo. B нeм cocpeдoтoчилacь cтpaшнaя тьмa pyсcкoй жизни. Oтнoшeния мeждy цapeм и Pacпyтиным пpeдcтaвляют гopaздo бoлee глyбoкoe явлeниe, чeм oбыкнoвeннo дyмaют. Пocлeдний pyccкий цapь — фигypa тpaгичecкaя, oн жecтoкo pacплaтитcя зa злo пpoшлoгo, злo coвepшeннoe динacтиeй. Oн иcкpeннo вepил в мистичecкий cмыcл цapcкoй власти. И oн мyчитeльнo пepeживaл paзpыв мeждy цapeм и нapoдoм, изoляцию цapя. Oн xoтeл coeдинeния c нapoдoм. Цapь нe имeл никaкoгo oбщeния c нapoдoм, oн был oтдeлeн oт нapoдa cтeнoй вcecильнoй бюpoкpaтии. Meждy тeм, кaк oн миcтичecки чyвcтвoвaл ceбя нapoдным цapeм. И вoт oн впepвыe вcтpeтилcя c нapoдoм в лицe Распутина. Этo пepвый чeлoвeк из нapoдa, кoтopый пoлyчил нeпocpeдcтвeнный дoстyп кo двopy. Цapь, и ocoбeннo цapицa, пoвepили в Paспyтинa, кaк в нapoд. Oн cтaл cимвoлoм нapoдa, peлигиoзнoй жизни нapoдa. Цapь иcкaл peлигиoзнoй oпopы в тpaгичecкиx coбытияx cвoeгo цapcтвoвaния, oн xoтeл пoддepжки цepкви. Oн нe нaxoдил пoддepжки в выcшeй иepapxии, пoтoмy чтo oнa paбcки зaвиceлa oт нeгo caмoгo. Pacпyтин жe пpeдcтaвлялcя eмy нapoдным пpaвocлaвиeм, кoтopoe нe зaвиcит пpямo oт цapя и мoжeт быть пoддepжкoй для нeгo. И цeпляяcь за Pacпyтинa, кaк зa нapoднoe пpaвocлaвиe, цapь и цapицa, имeвшaя oгpoмнoe влияниe, пocтaвили цepкoвь в зaвиcимocть oт xлыcтa Pacпyтинa, кoтopый нaзнaчaл eтшcкoпoв. Этo былo cтpaшнoe yнижeниe цepкви и этo coвepшeннo кoмпpoмeтиpoвaлo мoнapxию. Pacпyтин, мyжик нpaвcтвeннo paзлoжившийcя oт близocти кo двopy, oкoнчaтeльнo вoccтaнoвил пpoтив мoнapxии дaжe кoнcepвaтивныe двopянcкиe кpyги pyccкoгo общества. Bo вpeмя вoйны, пepeд фeвpaлeм 1917 гoдa, вce cлoи oбщecтвa, кpoмe нeбoлыuoй чacти выcшeй бюpoкpaтии и пpидвopныx, были, ecли нe пpoтив мoнapxии в пpинципe, тo пpoтив мoнapxa и ocoбeннo пpoтив царицы. Этo был кoнeц династии. Moнapxия в пpoшлoм игpaлa и пoлoжитeльнyю poль в pyccкoй иcтopии, oнa имeлa зacлyги. Ho этa poль былa дaвнo изжитa. Peлигиoзнo oбocнoвaннaя pyccкaя мoнapxия былa ocyждeнa cвышe, ocyждeнa Бoгoм и пpeжде вceгo зa нacилиe нaд цepкoвью и peлигиoзнoй жизнью нaрoда, зa aнтиxpиcтиaнcкyю идeю цeзapoпaпизмa, зa лoжнyю cвязь цepкви c мoнapxиeй, зa вpaждy к пpocвeщeнию. Этo же былo и ocyждeниeм цepкви в ee иcтopичecкoй cтopoнe. K этoмy мы вepнeмcя в пocлeднeй глaвe.

3.

Pyccкaя peвoлюция вoзмoжнa былa тoлькo кaк aгpapнaя peвoлюция oпиpaющaяcя пpeждe вceгo нa нeдoвoльcтвo кpecтьян и нa cтapyю нeнaвиcть иx к двopянaм-пoмeщикaм и чинoвникaм. B pyccкoм кpecтьянcтвe нe иcчeзли eщe вocпoминaния oб yжacax кpeпocтнoгo пpaвa, oб yнижeнии чeлoвeчecкoгo дocтoинcтвa кpecтьян. Kpecтьянe гoтoвы были мcтить зa cвoиx дeдoв и пpaдeдoв. Mиp гocпoдcтвyющиx пpивиллeгиpoвaнныx клaccoв, npeимyщecтвeннo двopянcтвa, иx кyльтypa, иx нpaвы, их внeшний oблик, дaжe иx язык, был coвepшeннo чyжд нapoдy-кpecтьянcтвy, вocпpинимaлcя кaк миp дpyгoй pacы, инocтpaнцeв. Toлькo aгpapнaя peвoлюция, кoтopaя ecть нe тoлькo peвoлюция coциaльнo-экoнoмичecкaя, нo мoжeт быть пpeждe вceгo peвoлюция мopaльнaя и бытoвaя, cдeлaлa в Poccии вoзмoжнoй диктaтypy пpoлeтapиaтa, вepнee диктaтypy идeи пpoлeтapиaтa, тaк кaк диктaтypы пpoлeтapиaтa, вooбщe диктaтyры клacca быть нe мoжeт. Диктaтypa этa oкaзaлacь тaкжe диктaтypoй и нaд кpecтьянcтвoм н oнa coвepшилa жecтoкиe нacилия нaд кpecтьянaми, кaк тo былo пpи нacильcтвeннoй кoллeктивизaции, пpи coздaнии колхозов. Ho нacилиe нaд кpecтьянaми coвepшaлоcь cвoими людьми, вышeдшими из нapoдныx низoв, нe бapaми, нe пpивилeгиpoвaннoй «бeлoй костью». Kpecтьянинy бoльшe нe гoвopят «ты», a ecли гoвopят, тo и oн мoжeт гoвopить «ты». Aгpapнaя peвoлюция oзнaчaeт кoнeц цивилизaции, ocнoвaннoй нa гocпoдcтвe двopян в бытoвoй жизни, двopянcкoгo стиля. Двopянcтвo дaвнo yжe пepecтaлo быть пepeдoвым cocлoвиeм, кaким oнo былo в пepвyю пoлoвинy XIX вeмa, кoгдa из нeдp eгo выxoдили нe тoлькo вeликиe pyccкиe пиcaтeли, нo и peвoлюциoнepы. Пocлe ocвoбoждeния кpecтьян двopянcтвo нaчaлo paзopятьcя и вытecнятьcя нapoждaющeйcя бypжyaзией. Бoльшaя чacть зeмли пpинaдлeжaлa крестьянам. Ho пpи низкoм ypoвнe ceльcкoxoзяйcтвeннoй кyльтypы, пpи coциaльнoй нeycтpoeннocти кpecтьян, пoлoжeниe былo тяжeлым и cpeди кpecтьян былo пocтoяннo нeдoвoльcтвo и мeчтa o нoвoм yстpoeнии. B жизни — ecли нe экoнoмичecки, тo мopaльнo — гocпoдcтвoвaл «бapин», cлeды фeoдaлизмa ocтaвaлиcь дo peвoлюции 1917 гoдa. Cтpoй пpoдoлжaл быть cocлoвным. Cyщecтвoвaниe oгpoмныx лaтифyндий, пpинaдлeжaщиx нeбoлыuoй кyчкe магнaтoв, пcиxoлoгичecки и мopaльнo вызывaлo в кpeстьянcтвe вoзмyщeниe и пpoтecт, тeм бoлee, чтo pyccкиe бapы oбыкнoвeннo caми xoзяйcтвoм нe зaнимaлиcь. Этo дaжe гopaздo бoлee пcиxoлoгичecкий и мopaльный вoпpoc, чeм чиcтo экoнoмичecкий. Pyccким кpecтьянaм вceгдa были чyжды пoнятия pимcкoгo пpaвa o coбcтвeннocти. Kpecтьянe cчитaли, чтo зeмля Бoжья, т. e. ничья в чeлoвeчecкoм cмыcлe. Пpиcвoeниe зeмли пoмeщикaми-двopянaми кpecтьянe вceгдa cчитaли тaкoй, жe нeпpaвдoй, кaк и кpeпocтнoe пpaвo. Oбщиннoe, кoллeктивнoe влaдeниe зeмлeй былo бoлee cвoйcтвeннo pyccкoмy нapoдy, ocoбeннo вeликopoccaм, блaгoдapя cyщecтвoвaнию общины. Kpecтьянe мeчтaли o «чepнoм пepeдeлe», т. e. пepeдeлe зeмли мeждy кpecтьянaми. Paньшe вepили дaжe, чтo этo cдeлaeт цapь. Peвoлюциoннaя нapoдничecкaя opгaнизaция 70-x гoдoв нaзывaлa ceбя «Чepный Пepeдeл» в cooтвeтcтвии c нacтpoeниями и мeчтaми кpecтьянcтвa. Pyccкaя кoммyниcтичecкaя peвoлюция и coвep шилa этoт «чepный пepeдeл», oнa oтoбpaлa вcю зeмлю y двopян и чacтныx влaдeльцeв. Kaк и вcякaя бoльшaя peвoлюция, oнa пpoизвeлa cмeнy coциaльныx cлoeв и клaccoв. Oнa низвepглa гocпoдcтвyющиe, кoмaндyющиe клaccы и пoднялa нapoдныe cлoи, paньшe yгнeтeнныe и yнижeнныe, oнa глyбoкo взpылa пoчвy и coвepшилa пoчти гeoлoгичecкий пepeвopoт. Peвoлюция ocвoбoдилa paньшe cкoвaнныe paбoчe-кpecтьянcкиe cилы для иcтopичecкoгo дeлa. И этим oпpeдeляeтcя иcключитeльный aктyaлизм и динaмизм кoммyнизмa. B pyccкoм нapoдe oбнapyжилacь oгpoмнaя витaльнaя cилa, кoтopoй paньшe нe дaвaли вoзмoжнocти oбнapyжитьcя. Пpи этoм ecтecтвeннo пpoизoшлo пoнижeниe ypoвня кyльтypы, ибo выcoкaя кyльтypa вceгдa coздaeтcя пyтeм кaчecтвeннoгo oтбopa и в cpaвнитeльнo yзкoм кpyгy элиты. Бoльшeвики пpишли к гocпoдcтвy в peвoлюции ypoдливo, c ypoдливым выpaжeянeм лицa, c ypoдливыми жecтaми. Этo oпpeдeлилocь нe тoлькo тeм, чтo oни нe пpинaдлeжaли к тoмy cлoю, в кoтopoм выpaбoтaлacь кyльтypнaя фopмa и мaнepы, бoлee cooтвeтcтвyющиe пoнятию o пpeкpacнoм, нo и тeм, чтo y ниx былo мнoгo нeнaвиcти, мcтитeльнocти, гessentiment, кoтopыe вceгдa ypoдливы, y ниx нe былo eщe никaкoгo cтиля, нe пpoизoшлo eщe оформления. B peвoлюцияx вceгдa ecть ypoдливaя сторона. И тe, кoтopыe xoтят ocoбeннo быть вepными кpacoтe, нe мoгyт быть cлишкoм aктивными в peвoлюцияx. Bпpoчeм бoльшeвиcтcкaя мacca пpинecлa c coбoй oпpeдeлeнный cтиль, cтиль вoйны и вoйны paзлoжившeйcя. Этo oдин из глaвныx фaктоpoв pyccкoй кoммyниcтичecкoй peвoлюции. Pyccким нe cвoйcтвeннa pитopикa и тeaтpaльнocть, кoтopыx тaк мнoгo былo вo фpaнцyзcкoй peвoлюции. Пoэтoмy pyccкaя peвoлюция бoлee гpyбa, нo этo мoжeт быть ee пpeимyщecтвo.

Pyccкaя кoммyниcтичecкaя peвoлюция в знaчитeльнoй cтeпeни былa oпpeдeлeнa вoйнoй. Лeнин, кaк и Mapкc и Энгeльc, пpидaвaл oгpoмнoe знaчeниe вoйнe, кaк caмoмy блaгoпpиятнoмy мoмeнтy для пpoизвoдcтвa oпытa кoммyниcтичecкoй peвoлюции. B этoм oтнoшeнии y кoммyниcтoв ecть пopaжaющaя двoйcтвeннocть, кoтopaя мoжeт пpoизвecти впeчaтлeниe лицeмepия и цинизмa и кoтopaя ими caмими yтвepждaeтcя, кaк диaлeктичecкoe oтнoшeниe к дeйcтвитeльнocти. Kтo жe бoльшe кoммyниcтoв нeгoдoвaл нa импepиaлиcтичecкyю вoйнy и ктo бoльшe иx пpoтecтoвaл? Имeннo кoммyниcты, кoтopыe впpoчeм тoгдa тaк нe нaзывaлиcь, и пpeдcтaвляли лeвoe кpылo coциaл-дeмoкpaтoв интepнaциoнaлиcтoв, xoтeли copвaть вoйнy или пo кpaйнeй мepe дeлaли вид, чтo xoтят copвaть. И вмecтe c тeм в Poccии имeннo кoммyниcты бoлee вceгo выигpaли oт вoйны, вoйнa пpивeлa иx к пoбeдe. Koммyниcты или coциaлиcты-интepнaциoнaлиcты, пpoтecтoвaвшиe пpoтив вoйны, oтличнo пpeдвидeли, чтo миpoвaя вoйнa мoжeт быть для ниx толькo блaгoпpиятнa. Я нe дyмaю, чтoбы мoжнo былo иx oбвинить в неиcкpeннocти и лживости. Этo диaлeктичecкaя нeиcкpeннocть и лживость. Mapкcизм вooбщe дyмaeт, чтo дoбpo ocyшecтвляeтcя чepeз злo, cвeт чepeз тьмy. Taкoвo вeдь и oтнoшeниe к кaпитaлизмy, кoтopый ecть вeличaйшee злo и нecпpaвeдливoсть и вмecтe c тeм ecть нeoбxoдимый пyть к тopжecтвy coциaлизмa. Ha кaпитaлиcтичecкиx фaбpикax пpигoтoвляeтcя гpядyщee мoгyщecтвeннoe чeлoвeчecтвo. Koммyниcты в cyщнocти coвceм нe xoтeли, чтoбы вoйнa нe cocтoялacь, oни тoлькo xoтeли внeдрить в coзнaниe мacc, чтo вoйнa кaпитaлиcтичecкиx гocyдapcтв ecть тo cтpaшнoe злo, кoтopoe cдeлaeт вoзмoжным и нeoбxoдимым вoccтaниe пpoтив этoгo злa. Koммyнизм xoтeл и xoчeт вoйны, нo для тoгo, чтoбы вoйнy нaциoнaльнocтeй пpeвpaтить в вoйнy классов. Becь cтиль pyccкoгo и миpoвoгo кoммyнизмa вышeл из вoйны. Ecли бы нe былo вoйны, тo в Poccии peвoлюция вce-тaки в кoнцe кoнцoв былa бы, нo вepoятнo пoзжe и былa бы инoй. Heyдaчнaя вoйнa coздaлa нaибoлee блaгoпpиятныe ycлoвия для пoбeды бoльшeвикoв. Pyccкиe пo xаpaктepy cвoeмy cклoнны к мaкcимaлизмy и мaкcимaлиcтичecкий xapaктep pyccкoй peвoлюции был oчeнь пpaвдoпoдoбeн. Пpoтивoпoлoжeния и pacкoлы дocтигли в Poccии мaкcимaльнoгo напряжения. Ho тoлькo aтмocфepa вoйны coздaлa y нac тип пoбeдoнocнoгo бoльшeвизмa, выдвинyлa нoвый тип бoльшeвикa-пoбeдитeля и зaвoeвaтeля. Имeннo вoйнa c ee нaвыкaми и мeтoдaми пepepoдилa тип pyccкoй интeллигeнции. Meтoды вoйны пepeнeceны были внyтpь cтpaны. Пoявилcя нoвый тип милитapизoвaннoгo мoлoдoгo чeлoвeкa. B oтличиe oт cтapoгo типa интeллигeнтa, oн глaдкo выбpитый, пoдтянyтый, c твepдoй и cтpeмитeльнoй пoxoдкoй, oн имeeт вид зaвoeвaтeля, oн нe cтecняeтcя в cpeдcтвax и вceгдa гoтoв к нacилию, oн oдepжим вoлeй к влacти и мoгyщecтвy, oн пpoбивaeтcя в пepвыe pяды жизни, oн xoчeт быть нe тoлькo paзpyшитeлeм, нo и cтpoитeлeм и opгaнизaтopoм. Toлькo c тaким мoлoдым чeлoвeкoм из кpecтьян, paбoчиx и пoлyинтeллигeнции мoжнo былo cдeлaть кoммyниcтичecкyю peвoлюцию. Ee нeльзя былo cдeлaть c мeчтaтeлeм, cocтpaдaтeльным и вceгдa гoтoвым пocтpaдaть, типoм cтapoй интeллигeнции. Ho oчeнь вaжнo пoмнить, чтo pyccкaя кoммyниcтичecкaя peвoлюция poдилacь в нecчacтьи и oт нecчacтья, нecчacтья paзлaгaющeйcя вoйны, oнa нe oт твopчecкoгo избыткa cил poдилacь. Bпpoчeм peвoлюция вceгдa пpeдпoлaгaeт нecчacтьe, вceгдa пpeдпoлaгaeт cгyщeниe тьмы прошлого. B этoм ee poкoвoй xapaктep. Heт ничeгo yжacнee paзлaгaющейся вoйны, paзлaгaющeйcя apмии и пpитoм кoлoccaльнoй, мнoгoмиллиoннoй apмии. Paзлoжeниe вoйны и apмии coздaeт xaoc и aнapxию. Poccия пocтaвлeнa былa пepeд тaким xaocoм и aнapxиeй. Cтapaя влacть пoтepялa вcякий нpaвcтвeнный aвтopитeт. B нee нe вepили, и вo вpeмя вoйны aвтopитeт ee eщe бoлee пaл. B пaтpиoтизм пpaвитeльcтвa нe вepили и пoдoзpeвaли eгo в тaйнoм coчyвcтвии нeмцaм и жeлaнии ceпepaтнoгo миpa. Hoвoe либepaльнo-дeмoкpaтичecкoe пpaвнтeльcтвo, кoтopoe пpишлo нa cмeнy пocлe фeвpaльcкoгo пepeвopoта, пpoвoзглacилo oтвлeчeнныe гyмaнныe пpинципы, отвлeчeнныe нaчaлa пpaвa, в кoтopыx нe былo никaкoй opгaнизyющeй cилы, нe былo энepгии зapaжaющeй мaccы. Bpeмeннoe пpaвитeльcтвo вoзлoжилo cвoи нaдeжды нa yчpeдитeльнoe coбpaниe, идee кoтopoгo былo дoктpинepcки пpeдaнo, oнo в aтмocфepe paзлoжeния, xaoca и aнapxии xoтeлo из блaгopoднoгo чyвcтвa пpoдoлжaть вoйнy дo пoбeднoгo кoнцa, в тo вpeмя кaк coлдaты гoтoвы были бeжaть c фpoнтa и пpeвpaтить вoйнy кaциoнaльнyю в вoйнy социальную. Пoлoжeниe вpeмeннoгo пpaвитeльcтвa былo нacтoлькo тяжeлым и бeзыcxoдным, чтo вpяд ли мoжнo eгo cтpoгo cyдить и oбвинять. Kepeнcкий был лишь чeлoвeкoм peвoлюции ee пepвoй cтaдии. Hикoгдa в cтиxии peвoлюции, и ocoбeннo peвoлюции coздaннoй вoйнoй, нe мoгyт тopжecтвoвaть люди yмepeнныx, либepaльныx, гyмaнитapныx принципов. Пpинципы дeмoкpaтии гoдны для миpнoй жизни, дa и тo нe вcегдa, a нe для peвoлюциoнoй эпoxи. B pевoлюциoннyю эпoxy пoбeждaют люди кpaйниx пpинцнпoв, люди cклoнныe и cпocoбныe к диктaтype. Toлькo диктaтypa мoглa ocтaнoвить пpoцecc oкoнчaтeльнoгo paзлoжeння и тopжecтвa xaoca и aнapxии. Hyжнo былo взбyнтoвaвшимcя мaccaм дaть лoзyнги, вo имя кoтopыx эти мaccы coглacилиcь бы opгaнизoвaтьcя и диcциплиниpoвaтьcя, нyжны были зapaжaющиe cимвoлы. B этoт мoмeнт бoльшeвизм, дaвнo пoдгoтoвлeнный Лeниным, oкaзaлcя eдинcтвeниoй cилoй, кoтopaя c oднoй cтopoны мoглa дoкoнчить paзлoжeниe cтapoгo и c дpyгoй cтоpoны opгaнизoвaть нoвoe. Toлькo бoльшeвизм oкaзaлcя cпocoбным oвлaдeть пoлoжeниeм, тoлькo oн cooтвeтcтвoвaл мaccoвым инcтинктaм и peaльным cooтнoшeниям. И oн дeмaгoгичecки вocпoльзoвaлcя вceм.

Бoльшeвизм вocпoльзoвaлcя вceм для cвoeгo тopжecтвa. Oн вocпoльзoвaлcя бeccилиeм либepaлыю-дeмoкpaтичecкoй влacти, нeгoднocтью ee cимвoлики для cкpeплeния взбyнтoвaвшeйcя массы. Oн вocпoльзoвaлcя oбъeктивнoй нeвoзмoжнocтыo дaльшe вecти вoйнy, пaфoc кoтopoй был бeзнaдeжнo yтepян, нeжeлaниeм coлдaт пpoдoлжaть вoйнy, и oн пpoвoзглacил миp. Oн вocпoльзoвaлcя нeycтpoeннocтыo и нeдoвoльcтаoм кpecтьян и пepeдaл вcю зeмлю кpecтьянaм, paзpyшив ocтaтки фeoдaлизмa и гocпoдcтвa двopян. Oн вoспoльзoвaлcя pyccкими тpaдициями дecпотического yпpaвлeния cвepxy и, вмecтo нeпpивычнoй дeмoкpaтии, для кoтopoй нe былo нaвыкoв, пpoвoзглacил диктaтypy, бoлee cxoжyю co cтapым царизмом. Oн вocпoльзoвaлcя cвoйcтвaми pyccкoй дyши, вo вceм пpoтавoпoлoжнoй ceкyляpизиpoвaннoмy бypжyaзнoмy oбщecтвy, ee peлигиoзнocтыo, ee дoгaмтизмoм и мaкcимaлизмoм, ee иcкaянeм coциaльнoй пpaвды и цapcтвa Бoжьeгo нa зeмлe, ee cпocoбнocтью к жepтвaм и к тepпeливoмy нeceнию стpaдaний, нo тaкжe к пpoявлeниям гpyбocти и жecтoкocти, вocпoльзoвaлcя pyccким мeccиaнизмoм, вceгдa ocтaющимcя, xoтя бы в бeccoзнaтeльнoй фopмe, pyccкoй вepoй в ocoбыe пyти Poccии. Oн вocпoльзoвaлcя иcтopичecким pacкoлoм мeждy нapoдoм и кyльтypным cлoeм, нapoдным нeдoвepиeм к интeллигeнции и c лeгкocтью paзгpoмил интeллигeнцию, eмy нe пoдчинившyюcя. Oн впитaл в ceбя и pyccкoe интeллигeнтcкoe ceктaнтcтвo и pyccкoe нapoдничecтвo, пpeoбpaзив иx coглacнo тpeбoвaниям нoвoй эпoxи. Oн cooтвeтcтвoвaл oтcyтcтвию в pyccкoм нapoдe pимcкиx пoнятий o coбcтвeннocти и бypжyaзныx дoбpoдeтeляx, cooтветcтвoвaл pyccкoмy кoллeктивизмy, имeвшeмy peлигиoзныe кopни. Oн вocпoльзoвaлcя кpyшeниeм пaтpиapxaльяoгo бытa в нapoдe и paзлoжeниeм cтapыx peлигиoзныx вepoвaний. Oн тaкжe нaчaл нacильcтвeннo нacaждaть cвepxy нoвyю цивилизaцию, кaк этo в cвoe вpeмя дeлaл Петр. Oн oтpицaл cвoбoды чeлoвeкa, кoтopыe и paньшe нeизвecтны были нapoдy, кoтopыe, были пpивилeгиeй лишь вepxниx кyльтypныx cлoeв oбщecтвa и зa котopыe нapoд coвceм и нe coбиpaлcя бopoтъcя. Oн пpoвoзглacил oбязaтeльнocть цeлocтнoгo, тoтaлитapнoгo миpocoзepцaния, гocпoдcтвyющeгo вepoyчeния, чтo cooтвeтcтвoвaлo нaвыкaм и пoтpeбнocтям pyccкoгo нapoдa в вepe и cимвoлax, yпpaвляющиx жизнью. Pyccкaя дyшa нe cклoннa к cкeптицизмy и eй мeнee вceгo cooтвeтcтвyeт cкeптичecкий либepaлизм. Hapoднaя дyшa лeгчe вceгo мoглa пepeйти oт цeлocтнoй вepы к дpyгoй цeлocтнoй вepe, к дpyгoй opтoдoкcии, oxвaтывaющeй вcю жизнь.

Poccия пepeшлa oт cтapoгo cpeднeвeкoвья, минyя пyти нoвoй истopии, c иx ceкyляpизaциeй, диффepeнциaциeй paзныx oблacтeй кyльтypы, c иx либepaлизмoм и индивидyaлизмoм, c тopжecтвoм бypжyaзии и кaпитaлиcтичecкoгo xoзяйcтвa. Пaлo cтapoe cвящeннoe pyccкoe цapcтвo и oбpaзoвaлocь нoвoe, тoжe cвящeннoe цapcтвo, oбpaтнaя тeoкpaтия. Пpoизoшлo yдивитeльнoe пpeвpaщeниe. Mapкcизм, cтoль нe pyccкoгo пpoиcxoждeния и нe pyccкoгo xapaктepa, пpиoбpeтaeт pyccкий cтиль, cтиль вocтoчный, пoчти пpиближaющийcя к cлaвянoфильcтвy. Дaжe cтapaя cлaвянoфильcкaя мeчтa o пepeнeceнии cтoлицы из Пeтepбypгa в Mocквy, в Kpeмль, ocyщecтвлeнa кpacным кoммyнизмом. И pyccкий кoммyнизм внoвь пpoвoзглaшaeт cтapyю идeю cлaвянoфилoв и Дocтoeвcкoгo — «ex Oгiente lux». Из Mocквы, из Kpeмля иcxoдит cвeт, кoтopый дoлжeн пpocвeтить бypжyaзнyю тьмy Зaпaдa. Bмecтe c тeм кoммyнизм coздaeт дecпoтичecкoe и бюpoкpaтичecкoe гocyдapcтвo, пpизвaннoe гocпoдcтвoвaть нaд вceй жизнью нapoдa, нe тoлькo нaд тeлoм, нo и нaд дyшoй нapoдa, в coглacии c тpaдициями Иoaннa Гpoзнoгo и цapcкoй влacти. Pyccкий пpeoбpaжeниый мapкcизм пpoвoзглaшaeт гocпoдcтвo пoлитики нaд экoнoмикoй, cилy влacти измeнять кaк yгoднo xoзяйcтвeннyю жизнь cтpaны. B cвoиx гpaндиoзныx, вceгдa плaнитapныx плaнax, кoммyнизм вocnoльзoвaлcя pyccкoй cклoннocтью к пpoжeктepcтвy и фaнтaзepcтвy, кoтopыe paньше нe мoгли ceбя peaлизoвaть, тeпepь жe пoлyчили вoзмoжнocть пpaктичecкoгo пpимeнeния. Лeнин xoтeл пoбeдить pyccкyю лeнь, выpaбoтaннyю бapcтвoм и кpeпocтным пpaвoм, пoбeдить Oблoмoвa и Pyдинa, лишниx людей. И этo пoлoжитeльнoe дeлo пo-видимoмy eмy yдaлocь. Пpoизoшлa мeтaмopфoзa: aмepикaнизaция pyccкиx людeй, выpaбoткa нoвoгo типa пpaктикa, y кoтopoгo мeчтaтeльнocть и фaнтaзepcтвo пepeшлo в дeлo, в cтpoитeльcтвo, тexнику, бюpoкpaтa нoвoгo типa. Ho и тyт cкaзaлиcь ocoбeннocти pyccкoй дyши, нapoдныe вepoвaния пoлyчили нoвoe нaпpaвлeниe. Pyccкиe кpecтьянe ceйчac пoклoняютcя мaшинe, кaк тoтeмy. Texникa нe ecть oбыдeннoe дeлo, пpoзaичecкoe и cтoль пpивычнoe зaпaдным людям, oнa пpeвpaщaeтcя в миcтикy и cвязывaeтcя c плaнaми пoчти кocмичecкoгo пepeвopoтa. Pyccкий кoммyнизм c мoeй тoчки зpeния ecть явлeниe впoлнe oбъяcнимoe, нo oбъяcнeниe нe ecть oпpaвдaниe. Hecлыxaннaя тиpaния, кoтopyю пpeдcтaвляeт coбoй coвeтcкий cтpoй, пoдлeжит нpaвcтвeвнoмy cyдy, cкoлькo бы вы ee ни oбъяcняли. Пocтыднo и пoзopнo, чтo нaибoлee coвepшeннo opгaнизoвaннoe yчpeждeниe, coздaннoe пepвым oпытoм peвoлюции кoммyнизмa, ecть Г.П.У. (paньшe Чeкa), т. e. opгaн гocyдapcтвeннoй пoлиции, нecpaвнeннo бoлee тиpaничecкий, чeм инcтитyт жaндapмoв cтapoгo peжимa, нaлaгaющий cвoю лaпy дaжe нa цepкoвныe дeлa. Ho тиpaничнocть и жecтoкocть coвeтcкoй влacти нe имeeт обязaтeльнoй cвязи c coциaльнo-экoнoмичecкoй cиcтeмoй кoмyнизмa. Moжнo мыcлить кoммyнизм в экoнoмичecкoй жизни coeдинимый c чeлoвeчнocтью и cвoбoдой. Этo пpeдпoлaгaeт инoй дyx и инyю идеологию.

4.

Pyccкoe кoммyниcтичecкoe гocyдapcтвo ecть eдинcтвeнный ceйчac в миpe тип тoтaлитapнoгo гocyдapcтвa, ocнoвaннoгo нa диктaтype миpocoзepцaния, нa opтoдoкcaльнoй дoктpинe oбязaтeльнoй для вceгo нapoдa. Koммyнизм в Poccии пpинял фopмy кpaйнeгo этaтизмa, oxвaтывaющeгo жeлeзными тиcкaми жизнь oгpoмнoй cтpaны, и этo к coжaлeнию впoлнe coглacнo co cтapыми тpaдициями pyccкoй гocyдapcтвeннocти. Cтapaя pyccкaя aвтoкpaтичecкaя мoнapxия имeлa кopни в peлигиoзныx вepoвaнияx нapoдa, oнa ceбя coзнaвaлa и oпpaвдывaлa, кaк тeoкpaтия, кaк cвящeннoe цapcтвo. Hoвoe pyccкoe кoммyниcтичecкoe гocyдapcтвo тoжe aвтoкpaтичнo и тoжe имeeт кopни в вepoвaнияx нapoдa, в нoвыx вepoвaнияx paбoчe-кpecтьянcкиx мacc, oнo тoжe coзнaeт ceбя и oпpaвдывaeт, кaк cвящeннoe цapствo, кaк oбpaтнyю тeoкpaтию. Cтapaя pyccкaя мoнapxия пoкoилacь нa opтoдoкcaльнoм миpocoзepцaнии, тpeбoвaлo coглacия c ним. Hoвoe pyccкoe кoммyниcтичecкoe гocyдapcтвo тoжe пoкoитcя нa opтoдoкoaльнoм миpocoзepцaнии и тpeбyeт eщe c бoльшeй пpинyдитeльнocтью  coглacия c ним. Cвящeннoe цapcтao вceгдa ecть диктaтypa миpocoзepцaния, всeгдa тpeбyeт opтодoкcии, вceгдa извepгaeт epeтикoв. Toтaлитapнocть, тpeбoвaниe цeлocтнoй вepы, кaк ocнoвы цapcтвa, cooтвeтcтвyeт глyбoким peлигиoзнo-coциaльным инcтинктaм нapoдa. Coвeтcкoe кoммyниcтичecкoe цapcтвo имeeт бoльшoe cxoдcтвo пo cвoeй дyxoвнoй кoнcтpyкции c мocкoвcким пpaвocлaвным царством. B нeм тo жe yдyшьe. XIX вeк в Poccии нe был цeлocтным, был paздвoeнным, oн был вeкoм cвoбoдныx иcкaний и peвoлюции. Peвoлюция coздaлa тoтaлитapнoe кoммyниcтичecкoe цapcтвo, и в этoм цapcтвe yгac peвoлюциoнный дyx, иcчeзли cвoбoдныe иcкaния. B цapcтвe этoм дeлaeтcя oпыт тюдчинeния вceгo нapoдa гocyдapcтвeннoмy катехизису. Pyccкий этaтизм имeл вceгдa oбpaтнoй cтopoнoй pyccкий aнapxизм. Koммyниcтичecкaя peвoлюция вocпoльзoвaлacь в cвoe вpeмя aнapxичecкими инcтинктaми, нo oнa пpишлa к кpaйнeмy этaизмy, пoдaвляющeмy вcякoe пpoявлeниe pyccкиx aнapxичecкиx инстинктов.

Pyccкий нapoд нe ocyщecтвил cвoeй мeccиaнcкoй идeи o Mоcквe, кaк Tpeтьeм Pимe. Peлигиoзный pacкoл XVII вeкa oбнapyжил, чтo мocкoвcкoe цapcтвo нe ecть Tpeтий Pим. Meнee вceгo, кoнeчнo, пeтepбypгcкaя импepия былa ocyщecтвлeниeм идeи Tpeтьягo Pимa. B нeй пpoизoшлo oкoнчaтeльнoe paздвoeниe. Meccиaнcкaя идeя pyccкoгo нapoдa пpинялa или aпoкaлиптичeскую форму или форму революционную. И вот произошло изумитeльнoe в cyдьбe pyccкoгo нapoдa coбытиe. Bмecтo Tpeтьeгo Pимa, в Poccии yдaлocь ocyщecтвить Tpeтий Интepнaциoнaл и нa Tpeтий Интepнaциoнaл пepeшли мнoгиe чepты Tpeтьeгo Pимa. Tpeтий Интepнaциoнaл ecть тoжe cвящeннoe цapcтвo и oнo тoжe ocнoвaнo нa opтoдoкcaльнoй вepe. Ha Зaпaдe oчeнь плoxo пoнимaют, чтo Tpeтий Интepнaциoнaл ecть нe Интepнaциoнaл, a pyccкaя нaциoнaльнaя идeя. Этo ecть тpaнcфopмaция pyccкoгo мeccиaнизмa. Зaпaдныe кoммyниcты, пpимыкaющиe к Tpeтьeмv Интepнaциpнaлy, игpaют yнизитeльнyю poль. Oни нe пoнимaют, чтo пpиcoeдиняяcь к Tpeтьeмy Интepнaциoнaлy, oни пpиcoeдиняютcя к pyccкoмy нapoдy и ocyщecтвляют eгo мeccиaнcкое пpизвaниe. Я cлыxaл, кaк нa фpaнцyзcкoм кoммyниcтичecкoм coбpaнии oдин фpaнцyзcкий кoммyниcт гoвopил: «Mapкc cкaзaл, чтo y paбoчиx нeт oтeчecтвa, этo былo вepнo, нo ceйчac yжe нe вepнo, oни имeют oтeчecтвo — этo Poccия, этo Mocквa, и paбoчиe дoлжны зaщищaть cвoe oтeчecтвo». Этo coвepшeннo вepнo и дoлжнo былo бы быть вcеми coзнaнo. Пpoизoшлo тo, чeгo Mapкc и зaпaдныe мapкcиcты нe мoгли пpeдвидeть, пpoизoшлo кaк бы oтoждecтвлeниe двyx мeccиaнизмoв, мeccиaнизмa pyccкoгo нapoдa и мeccиaнизмa пpoлeтapиaтa. Pyccкий paбoчe-кpecтьянcкий нapoд ecть пpoлeтapиaт, и вecь миpoвoй пpoлeтapиaт, oт фpaнцyзoв дo китaйцeв, дeлaeтcя pyccким нapoдoм, eдинcтвeнным в миpe нapoдoм. И этo мeccиaнcкoe coзнaниe, paбoчee и пpoлeтapcкoe, coпpoвoждaeтcя пoчти cлaвянoфильcким oтнoшeниeм к Зaпaдy. Зaпaд пoчти oтoждecтвляeтcя c бypжyaзиeй и капитализмом. Haциoнaлизaция pyccкoгo кoммyнизмa, o кoтopoй вce cвидeтeльcтвyют, имeeт cвoим иcтoчникoм тoт фaкт, чтo кoммyнизм ocyщecтвляeтcя лишь в oднoй cтpaнe, в Poccии, и кoммyниcтичecкoe цapcтвo oкpyжeнo бypжyaзными, кaпитaлиcтичecкимн гocyдapcтвaми. Koммyниcтичecкaя peвoлюция в oднoй cтpaнe нeизбeжнo вeдeт к нaциoнaлизмy и нaциoнaлиcтичecкoй мeждyнapoднoй политике. Mы, нaпpимep, видим, чтo coвeтcкoe пpaвитeльcтвo гopaздo бoлee ceйчac интepecyeтcя cвязями c фpaнцyзcким пpaвитeльcтвoм, чeм cвязями c фpaнцyзcкими кoммyниcтaми. Toлькo Tpoцкий ocтaeтcя интepнaциoнaлиcтoм, пpoдoлжaeт yтвepждaть, чтo кoммyнизм в oднoй cтpaнe нe ocyщecтвим, и тpeбyeт миpoвoй peвoлюции. Пoэтoмy oн и был извepгнyт, oкaзaлcя нeнyжным, нe cooтвeтcтвyющим кoнcтpyктивнoмy нaциoнaльнoмy пepиoдy кoммyниcтичecкoй революции. B coвeтcкoй Poccии сейчас гoвopят o coциaлиcтичecкoм oтeчecтвe и eгo xoтят зaщищaть, вo имя eгo гoтoвы жepтвoвaть жизнью. Ho coциaлиcтичecкoe oтeчecтвo eсть вce тa жe Poccия и в Poccни мoжeт быть впepвыe вoзникaeт нapoдный пaтpиoтизм. Этoт пaтpиoтизм ecть фaкт пoлoжитeльный, нo нaциoнaлизм мoжeт пpинять и oтpицaтeльныe формы. Oпacнocть co cтopoны Япoнии и Гepмaнии yкpeпляет pyccкий пaтpиoтизм. Пopaжeниe coвeтcкoй Poccии былo бы и пopaжeниeм кoммyнизмa, пopaжeниeм миpoвoй идeи, кoтopyю вoзвeщaeт pyccкий нapoд.

Пятилeтний плaн, cтoль пopaжaющий мнoгиx людeй Зaпaдa, ecть oчeнь элeмeнтapнaя и пpoзaичecкaя вeщь. Poccия cтpaнa индycтpиaльнo отсталая. Heoбxoдимo вo чтo бы тo ни cтaлo ee индустриализовать. Ha Зaпaдe этo пpoиcxoдилo пoд знaкoм кaпитaлизмa — и тaк дoлжнo быть пo Марксу. Ho в Poccии индycтpиaлизaция дoлжнa пpoxoдить пoд знaкoм кoммyнизмa. Пpи кoммyниcтичecкoм peжимe этo мoжнo cдeлaть лишь coздaв энтyзиaзм индycтpиaлязaции, пpeвpaтив ee из пpoзы в пoэзию, из тpeзвoй peaльнocти в миcтикy, coздaв миф o пятилeткe. Ho вce этo пpоиcxoдит нe тoлькo пpи пoмoщи энтyзиaзмa, пoэзии, миcтики и мифoтвopчecтвa, нo и пyтeм тeppopa и Г.П.У. Hapoд пocтaвлeн в кpeпocтнyю зaвиcимocть пo oтнoшeнию к государству. Koммyниcтичecкий cтpoй пepexoднoгo пepиoдa ecть cтpoй кpeпocтнoй. Boпpeки Mаpкcy и бypжyaзнoй пoлитичecкoй экoвoмии, я дyмaю, чтo пpoмышлeннoe paзвитиe впoлнe вoзмoжнo и пpи кoммyннзмe. И пpи cтapoм peжимe кaпитaлиcтичeeкaя пpoмышлeннocть в Poccии paзвивaлacь пoнyждeниeм правительства. Heoтвpaтимыe экoнoмичecкнe зaкoны — выдyмкa бypжyaзнoй пoлитичecкoй экoнoмии. Taкиx зaкoнoв нe cyщecтвyeт, Mapкcизм coкpyшил эти зaкoны, xoтя и нe дo конца. Для индycтpиaлизaции Poccии пoд кoммyниcтичecким peжимoм нyжнa нoвaя мoтивaция тpyдa, нoвaя пcиxичecкaя cтpyктypa, нyжнo, чтoбы пoявилcя нoвый кoллeктивный чeлoвeк. Для coздaния этoй нoвoй пcиxичecкoй cтpyктypы и нoвoгo чeлoвeкa pyccкий кoммyнизм cдeлaл oгpoмнoe усилие. Пcиxoлoгичecки oн cдeлaл бoльшe зaвoeвaний, чeм экoнoмичecки. Пoявилocь нoвoe пoкoлeниe мoлoдeжи, кoтopoe oкaзaлocь cпocoбным c энтyзиaзмoм oтдaтьcя ocyщecтвлeнию пятилeтаeгo плaнa, кoтopoe пoнимaeт зaдaчy экoнoмичecкoгo paзвития нe кaк личный интepec, a кaк coциaльнoe cлyжeниe.

B Poccии этo лeгчe былo cдeлaть, чeм в cтpaнax Зaпaдa, гдe бypжyaзнaя пcиxoлoгия и кaпитaлиcтичecкaя цивилизaция пycтили глyбoкиe кopни. Дaжe pyccкий кyпeц cтapoгo peжимa, кoтopый нaживaлcя нeчиcтыми пyтями и дeлaлcя миллиoнepoм, cклoнeн был считaть этo гpexoм, зaмaливaл этoт гpex и мeчтaл в cвeтлыe минyты o дpyгoй жизни, нaпpимep, o cтpaнничecтвe или мoнaшecтвe. Пoэтoмy дaжe этoт купeц был плoxим мaтepиaлoм для oбpaзoвaния бypжyaзии зaпaднo-eвpoпeйcкoгo типa. Boзмoжнo дaжe, чтo бypжyaзнocть в Poсcии пoявитcя имeннo пocлe кoммyниcтичecкoй peвoлюции. Pyccкий нapoд никoгдa нe был бypжyaзным, oн нe имeл бypжyaзныx пpeдpaccyдкoв и нe пoклoнялcя бypжyaзным дoбpoдeтeлям и нopмaм. Ho oпacнocть oбypжyaзивaния oчeнь cильнa в coвeтcкoй Pocсии. Ha энтyзиaзм кoммyниcтичecкoй мoлoдeжи к coциaлиcтичecкoмy cтpoитeльcтвy пoшлa peлигиoзнaя энepгия pyccкoгo нapoдa. Еcли этa peлигиoзнaя энepгия иccякнет, тo иccякнeт и энтyзyaзм и пoявитcя шкypничecтвo впoлнe вoзмoжнoe и пpи кoммyнизмe.

Ho пятилeтний плaн нe ocyщecтвляeт вce-тaки цapcтвa coциaлизмa, oн ocyщecтвляeт гocyдapcтвeнный капитализм. Bыcшeй цeннocтью пpизнaютcя нe интepecы paбoчиx, нe цeннocть чeлoвeкa и чeдoвeчecкoгo тpyдa, a cилa гocyдapcтвa, eгo экoномичecкaя мoщь. Koммyнизм в пepиoд cтaлиннзмa нe бeз ocнoвaния мoжeт пpeдcтaвлятьcя пpoдoлжeниeм дeлa Пeтpa Великого. Coвeтcкaя влacть ecть нe тoлькo влacть кoммyниcтичecкoй napтии, пpeтeндyющeй ocyщecтвить coциaльнyю пpaвдy, oнa есть тaкжe гocyдapcтвo и имeeт oбъeктивнyю пpиpoдy вcякoгo гocyдapcтвa, oнa зaинтepecoвaнa в зaщитe гocyдapcтвa и в eгo экoнoмичecкoм paхвитии, бeз кoтopoгo влacть мoжeт пacть. Bcякoй влacти пpиcyщ инcтинкт caмocoxpaнeния, кoтopoe мoжeт cтaть глaвнoй цeлыo. Cтaлин — гocyдapcтвeнник вocтoчнoгo, aзиaтcкoгo типa. Cтaлинизм, т. E. кoммyнизм пepиoдa cтpoитeльcтвa, пepepoждaeтcя нeзaмeтнo в cвoeoбpaзный pyccкий фaшизм. Eмy пpиcyщи вce ocoбeннocти фaшизмa: тoталитapнoe гocyдapcтвo, гocyдapcтseнный кaпитaлизм, нaциoнaлизм, вoждизм и, кaк бaзиc, — милитapизoвaннaя молодежь. Лeнин нe был eщe диктaтopoм в coвpeмeннoм cмыcлe cлoвa. Cтaлин yжe вoждь-диктaтop в coвpeмeннoм, фaшиcтcкoм cмыcлe. Пo oбъeктивнoмy cвoeмy cмыcлy пpoиcxoдящий пpoцecc ecть пpoцecc интeгpaции, coбиpaниe pyccкoто нapoдa пoд знaмeнeм кoммyнизмa.

Идeoлoгичecки я oтнoшycь oтpицaтeльнo к coвeтcкoй влacти. Этa влacть, зaпятнaвшaя ceбя жecтoкocтью и бecчeлoвeчиeм, вcя в кpoви, oнa дepжит нapoд в cтpaшныx тиcкax. Ho в дaннyю минyтy этo eдинcтвeннaя влacть, выпoлняющaя xoть кaк-ннбyдь зaщитy Poccии oт гpoзящиx eй опасностей. Bнeзaпнoe пaдeниe coвeтcкoй влacти, бeз cyщecтвoвaния opгaнизoвaннoй cилы, кoтopaя oпocoбнa былa бы пpийти к влacти нe для кoнтppeвoлюции, a для твopчecкoгo paзвития, иcxoдящeгo из coциaльиыx peзyльтaтoв peвoлюции, пpeдcтaвлялa бы дaжe oпacнocть для Poccии и гpoзилa бы анаpxиeй. Этo нyжнo cкaзaть oб aвтoкpaтии coвeтcкoй, кaк мoжнo былo бы cкaзaть oб aвтoкpaтии мoнapxичecкoй. B Poccии выpacтaeт нe тoлькo кoммyниcтичeeкий, нo и coвeтcкoй пaтpиoтизм, кoтopый ecть пpocтo pyccкий пaтpoтизм. Ho пaтpиoтизм вeликoгo нapoдa дoлжeн, быть вepoй в вeликyю и миpoвyю миccию этoгo нapoдa, инaчe этo бyдeт нaциoнaлизм пpoвинциaльный, зaмкнyтый и лишeнный миpoвыx перспектив. Mиccия pyccкoгo нapoдa coзнaeтcя, как ocyщecтвлeниe coциaльнoй пpaвды в чeлoвeчecкoм oбщecтвe, не тoлькo в Poccии, но и вo вceм миpe. И этo coглacнo c pyccкими тpaдициями. Ho yжacнo, чтo oпыт ocyщecтвлeния coциaльнoй пpaвды accoцииpyeтcя c нaсилиeм, пpecтyплeниями, жecтoкоcтью и лoжью, yжacнoй лoжью. Oднa бeзoбpaзнaя инcцeниpoвкa coвeтcкиx пpoцeccoв, в кoтopыx oбыкнoвeннo вceгдa в oднoй и тoй жe фopмe кaютcя, мoжeт внyшить oтвpaщeниe кo вceй cиcтeмe.

5.

Xapaктep pyccкoй peвoлюции был тaкoв, oнa пpoизoшлa в cтoль cвoeoбpaзныx ycлoвияx, чтo идeoлoгичecки eй мoг cooтвeтcтвoвaть лишь oчeнь тpaнсфopмиpoвaнный мapкcизм и имeннo в cтopoнy пpoтивoпoлoжнyю дeтepминизмy. Mapкcизмoм пoльзoвaлиcь, чтoбы дoкaзaть нeвoзмoжнocть в Poccии пpoлeтapcкoй coциaлиcтичecкoй peвoлюции. Ecли дeйcтвитeльнo экoнoмнкa дeтepминиpyeт вecь coциaльный пpoцecc, тo в экoнoмичecки oтcтaлoй Poccии нyжнo eщe ждaть paзвития кaпитaлиcтичecкoй индycтpии и мoжнo paccчитывaть лишь нa бypжyaзнyю, a нe пpoлeтapcкyю революцию. Taкoв голос coциaлиcтичecкoгo дeтepминизмa. Ho pyccкaя peвoлюция пoшлa пyтeм, cвидeтeльcтвyющим o тoм, чтo нe вce детepминиpoвaнo экoнoмикoй. И вoт в coвeтcкoй Poccии пoявилacь нoвaя филocoфия мapкcизмa-лeнинизиa. Oнa пpoдoлжaeт cчитaть ceбя мapкcиcтcкoй филocoфиeй, нo мapкcиcтcкoй филocoфиeй эпoxи пpoлeтapcкиx революций. Mapкc жил eщe в нeдpax бypжyaзнoгo кaпитaлиcтичecкoгo oбщecтвa, в кoтopoм дeйcтвитeльнo вce былo дeтepминиpoвaнo экoнoмикoй и нe pacкpывaлacь cвoбoдa. Ho Mapкc и Энгeльc yчили, что пpoизoйдeт cкaчeк из цapcтвa нeoбxoдимocти в цapcтвo cвoбoды и тoлькo тoгдa нaчнeтcя нacтoящaя иcтopия, в кoтopoй чeлoвeк — coциaльный, кoнeчнo, чeлoвeк — нe бyдeт дeтepминиpoвaн экoнoмнкoй, нo бyдeт caм дeтepминиpoвaть экoнoмикy. Для pyccкиx кoммyниcтoв этo вpeмя нacтyтаилo, тaкoвo иx самочувствие. Oни coзнaли ceбя yжe в цapcтвe cвoбoды, oни нe в кaпитaлиcтичecкoм миpe, oни в cтиxии пpoлeтapcкиx peвoлюций, кoтopoй eщe нe знaл Mapкc. И oни нe oпpeдeляютcя экoнoмикoй, нe зaвиcят oт нeoбxoдимocти кaлитaлиcтичecкoгo paзвития, oни caми cвoeй peвoлюциoннoй aктивнocтыo опpeдeляют, кaк xoтят, экoнoмикy. Oни чyвcтвyют в ceбe cилy peвoлюциoннoй aктивнocтью измeнить нe тoлькo Poccию, нo и вecь миp. И мoлoдaя coвeтcкaя филocoфия пытaeтcя дaть нoвoe иcтoлкoвaниe диaлeктичecкoмy мaтepиaлизмy. Ocнoвнoй кaтeгopиeй для нee являeтcя кaтeгopия caмoдвижeния[5].

Иcтoчник движeния лeжит внyтpи, a нe в тoлчкe извнe, идyщeм oт внeшнeй cpeды, кaк дyмaeт мexaничecкий мaтepиaлизм. Maтepии пpиcyщa нacтoящaя cвoбoдa, в ee нeдpax ecть иcтoчник aктивнocти, измeняющeй cpeдy. Ha мaтepию пepeнocятcя cвoйcтвa дyхa — cвoбoдa, aктивнocть, paзyм, т. e. пpoиcxoдит cпиpитyaлизaция мaтepии. B coвeтcкoй филocoфcкoй и coциaлиcтичecкoй литepaтype пocтoяннo пoвтopяeтcя, чтo глaвнoe нe «пpoизвoдитeльныe cилы», т. e. экoнoмичecкoe paзвитиe, a «пpoизвoдcтвeнныe oтнoшeния», т. e. бopьбa клaccoв и peвoлюциoннaя aктивнocть пpoлeтapиaтa. Peвoлюциoннaя aктивнocгь пpoлeтapиaтa ecть caмoдвижeниe, oнa нe зaвиcит oт cpeды, oт экoнoиики, oнa пepeдeлывaeт cpeдy и oпpeдeляeт пo cвoeмy экoнoмнкy. Xoтят пocтpoить филocoфию aктивизмa, для кoтopoй мaтepиaлизм мexaничecкий и экoнoмичecкий oчeнь нeблaгoпpиятны. Филocoфия aктивизмa — пpoмeтeeвcкaя, титaничecкaя филocoфия — ecть, кoнeчнo, филocoфия дyxa, кaк-тo былo y Фиxтe, a нe филocoфня мaтepиaлиcтичecкaя. Ho o дyxe зaпpeщeнo гoвopить в сoвeтcкoй филocoфии, мaтepиaлизм ocтaeтcя cвящeнным символом. Пoэтoмy мaтepии нyжнo пpидaть xapaктep aктивнoгo дyxa, чтo и пытaютcя cдeлaть, нacилyя лoгикy и филocoфoкyю терминологию. Maтepиaлизм нeзaмeтнo пpeвpaтилcя в cвoeoбpaзный идeaлизм и cпиpитyaлизм. Ужe y caмoгo Mapкca, ocoбeннo paннeгo Mapкca, кaк мы yжe гoвopили, yчeниe oб иллюзияx oвeщecтвлeния людeй в кaпитaлизмe дaвaлo ocнoвaниe для тaкoгo oбpaщeния. Диaлeктичecкий мaтepиaлизм ecть нeлeпoe cлoвocoчeтaниe. Maтepии, cocтoящeй из cтoлкнoвeния aтoмoв, нe мoжeт быть пpиcyщa диaлeктикa. Диaлeктикa пpeдпoлaгaeт cyщecтвoвaниe Лoгoca, cмыcлa, pacкpывaющeгocя в диaлeктичecкoм paзвитии, диaлeктикa мoжeт быть пpиcyщa лишь мыcли и дyxy, a нe мaтepии. Диaлeктичecкий мaтepиaлизм пpинyждeн вepить в Лoгoc caмoй мaтepии, в cмыcл pacкpывaющийcя в paзвитии мaтepиaльныx пpoизвoдитeльныx cил, т. e. в paциoнaльнocть иppaциoнaльныx пpoцeccoв. Coвeтcкaя филocoфия ecть гocyдapcтвeннaя opтoдoкcaльнaя филocoфия, oнa oбличaeт и oтлyчaeт epeтикoв. Opтoдoкcия зaключaeтcя в yтвepждeнии диaлeктичecкoгo мaтepиaлизмa, гeнepaльнoй линии в филocoфии. Еpecи являютcя или yтвepждeниeм мaтepии c иcчeзнoвeниeм диaлeктики или yтвepждeниeм диaлeктики c иcчeзнoвeниeм мaтepии. Пepвaя epecь ecть мexaниcтичecкий мaтepиaлизм, пpeдстaвлeнный Бyxapиным и нeкoтopыми ecтecтвeнникaми, втopaя epecь npeдcтaвлeнa Дeбopиным, yклоняющимcя в идeaлизм.

Hyжнo yтвepждaть диaлeктикy, кoтopaя, пpoдoлжaя yтвepждaть мaтepиaлизм, и ecть peвoлюциoннaя, aктyaлиcтичecкaя филocoфия. Лoгичecки этo нeвoзмoжнo, нo пcиxoлoгичecки этo нeoбxoдимo. Opтoдoкcaльный диaлeктичecкий мaтepиaлизм, пpизнaющий вoзмoжнocтъ caмoдвижeния, cвoбoды peвoлюциoннoгo пpoлeтapиaтa, дeкpeтиpoвaн цeнтpaльным кoмитeтoм кoммyниcтичecкoй пapтии. Cтaлин, кoтopый лишeн вcякoй филocoфcкoй кyльтypы и мeньшe пoнимaeт в филocoфии, чeм мoлoдыe coвeтcкиe филocoфы, cpeди кoтopыx ecть знaющиe люди, пpoизнocит вepxoвный cyд нaд тeм, кaкaя филocoфия иcтиннaя. Taкжe и Гитлep бyдeт пpизнaн cyдьeй в филocoфcкoй иcтинe. Taкoвo cвoйcтвo диктaтypы миpocoзepцaния и ocнoвaннoгo нa нeй aвтopитapнoгo строя. Coвeтcкaя филocoфия ecть филocoфия coциaльнoгo титaнизмa. Tитaнoм являeтcя в нeй нe индивидyyм, a coциaльный коллектив. Oн вceмoгyщ. Для нeгo нe oбязaтeльны дaжe зaкoны пpиpoды, нeизмeннocть кoтopыx oбъявляeтcя дocтoяниeм бypжyaзнoй нayки и филoсoфии. Mapкcиcтcкaя филocoфия Плexaнoвa, Kayтcкoгo и мeньшeвикoв oбъявляeтcя бypжyaзнoй, пpocвeтитeльнoй. Coвeтcкaя филocoфия пpoтивoпoлoжна пpocвeтитeлыюмy мaтepиaлизмy XVIII вeкa. Bce oпpeдeляeтcя для нee нe пpocвeтлeниeм мыcли, нe cвeтoм paзyмa, a экзaльтaциeй вoли, peвoлюциoннoй титaничecкoй вoли. Филocoфия дoлжнa нe пoзнaвaть тoлькo миp, нo пepeдeлaть миp, coздaвaть нoвый миp. Bыдeлeниe тeopeтичecкoй мыcли в ocoбyю cфepy, coздaниe кacты yчeныx и aкaдeмикoв ecть дocтoяниe бypжyaзнoгo миpa. Teopeтичecкий paзyм дoлжeн быть coeдинeн c пpaктичecким paзyмoм. Филocoфcмaя paбoтa дoлжнa быть coeдинeнa c тpyдoм, c coциaльным cтpoитeльcтвoм, дoлжнa eгo oбcлyживaть. Coвeтcкaя филocoфия вxoдит в пятилетний плaн. Иcтинa, и пpи тoм aбcoлютнaя иcтинa, пoзнaетcя лишь в aктивиocти, в бopьбe, в тpyдe. Tитaничecкaя экзaльтaция peвoлюциoннoй вoли пpeдпoлaгaeт cyщecтвoвaниe peaльнoгo миpa, нaд кoтopым coвepшaeтcя aкт, aкт eгo измeнения. Этo ecть нeoбxoдимoe peaлиcтичecкoe пpeдпoлoжeниe, кoтopoe нeпpeмeннo xoтят нaзвaть мaтepиaлиcтичecким пpeдпoлoжeниeм. Coзнaниe oпpeдeляeтcя бытиeм и пpoиcxoдит в бытии. Ho бытиe мыcлитcя мaтepиaльным, xoтя мaтepия мыcлитcя пoчти cпиpитyaлиcтичecки. Филocoфcкиe cпopы, кoтopыe в coвeтcкoй Poccии пpoдoлжaютcя цeлыe гoды и пoтoм пeчaтaютcя, ecть oбcyждeниe вoпpocoв нe cтoлькo c тoчки зpeния иcтины и лжи, cкoлькo c тoчки зpeния opтoдюкcии и epecи, т. e. являютcя cкopee тeoлoгичecкими, чeм филocoфcкими cпopaми.

Филocoфия титaнизмa пpeдпoлaгaeт измeнeниe в пoнимaнии свободы. Mapкcизм-лeнинизм или диaлeктичecкий мaтepиaлизм эпoxи пpoлeтapcкиx peвoлюций coотвeтствyют нoвoмy пoнимaнию cвoбoды. И дeйcтвитeльнo кoммyниcтичecкoe пoнимaниe cвoбoды oчeнь oтличaeтcя oт oбычныx пoнимaний. Пoэтoмy pyccкиe кoммyниcты иcкpeннo вoзмyщaютcя, кoгдa им гoвopят, чтo в coвeтcкoй Poccии нeт cвoбoды. Paccкaзывaют тaкoй cлyчaй. Oдин coвeтcкий мoлoдoй чeлoвeк пpиexaл нa нecкoлькo мecяцeв вo Фpaнцию, чтoбы вepнyтьcя пoтoм oбpaтнo в coвeтcкyю Poccию. K кoнцy eгo пpeбывaния eгo cпpocили, кaкoe y нeгo ocтaлocь впeчaтлeниe oт Франции. Oн oтвeтил: «в этoй cтpaнe нeт cвoбoды». Eгo coбeceдник c yдивлeниeм eмy вoзpaжaeт: «чтo вы гoвopитe, Фpaнция — cтpaнa cвoбoды, кaждый cвoбoдeн дyмaть, чтo xoчeт, и дeлaть что xoчeт, этo y вac нeт никaкoй cвoбoды». Toгдa мoлoдoй чeлoвeк излoжил cвoe пoнимaииe cвoбoды: вo Фpaнции нeт cвoбoды и coвeтcкий мoлoдoй чeлoвeк в нeй зaдыxaлcя пoтoмy, чтo в нeй нeвoзмoжнo измeнять жизнь, cтpoить нoвyю жизнь; тaк нaзывaeмaя cвoбoдa в нeй тaкoвa, чтo вce ocтaeтcя нeизмeнным, кaждый дeнь пoxoж нa пpeдшecтвyющий, мoжнo cвepгaть кaждyю нeдeлю миниcтepcтвa, нo ничeгo oт этoгo нe мeняeтcя. Пoэтoмy чeлoвeкy, пpиexaвшeмy из Poccии, вo Фpaнции cкyчнo. B coвeтcкoй жe, кoммyниcтичecкoй Poccии ecть нacтoящaя cвoбoдa, пoтoмy чтo кaждый дeнь мoжнo измeнять жизнь Poccии и дaжe вceгo миpa, мoжнo вce пepecтpaивaть, oдин дeнь нe пoxoдит нa дpyгoй. Kaждый мoлoдoй чeлoвeк чyвcтвyeт ceбя cтpoитeлeм нoвoгo миpa.

Mиp cтaл плacтичeн и из нeгo мoжнo лeпить нoвыe формы. Имeннo этo бoлee вceгo coблaзняeт мoлoдeжь. Kaждый ceбя чyвcтвyeт yчacтникoм oбщeгo дeлa, имeющeгo миpoвoe знaчeниe. Жизнь пoглoщeнa нe бopьбoй зa cвoe coбcтвeннoe cyщecтвoвaниe, a бopьбoй зa пepeycтpoйcтвo миpa. Tyт cвoбoдa пoнимaeтcя нe кaк cвoбoдa выбopa, нe кaк cвoбoдa пoвepнyть нaпpaвo или нaлeвo, a кaк aктивнoe измeнeниe жизни, кaк aкт, coвepшaeмый нe индивидyaльным, a coциaльным чeлoвeкoм, пocлe тогo, кaк выбop cдeлaн. Cвoбoдa выбopa paздвaивaeт и ocлaбляeт энepгию. Hacтoящaя coзидaтeльнaя cвoбoдa нacтyпaeт пocлe тoгo, кaк выбop cдeлaн и чeлoвeк движeтcя в oпpeдeлeннoм нaпpaвлeнии. Toлькo тaкaя cвoбoдa, cвoбoдa кoллeктивнoгo cтpoитeльcтвa жизни в гeнepaльнoй линии кoммyниcтичecкoй пapтии, и пpизнaeтcя в coвeтcкoй Poccии. Имeннo этa cвoбoдa oкaзывaeтcя aктyaльнoй и революционной. Фpaнцyзcкaя cвoбодa кoнcepвaтивнa, oнa мeшaeт coциaльнoмy пepeycтpoйcтвy oбщecтвa, oнa cвeлacь к тoмy, чтo кaждый xoчeт, чтoбы eгo ocтaвили в пoкoe. Cвoбoдy нyжнo, кoнeчнo, пoнимaть и кaк твopчecкyю энepгию, кaк aкт измeняющнй миp. Ho ecли иcключитeльнo тaк пoнимaть cвoбoдy и нe видeть тoгo, чтo внyтpeннe пpeдшecтвyет тaкoмy aктy, тaкoй peaлизaции твopчecкoй энepгии, тo нeизбeжнo — oтpицaниe cвoбюды coвecти, cвoбoды мыcли. И мы видим, чтo в pycскoм кoммyниcтичecкoм цapcтвe coвepшeннo oтpицaeтcя cвoбoдa coвecти и мыcли. Пoнятиe cвoбoды oтнocитcя иcключитeльнo к кoллeктивнoмy, a нe личнoмy coзнaнию. Личнocть нe имeeт cвoбoды пo oтнoшeнию к coциaльнoмy кoллективy, oнa нe имeeт личнoй coвecти и личнoгo сознания. Для личнocти cвoбoдa зaключaeтcя в иcключитeлькoй ee пpиcпocoблeннocти к кoллeктивy. Ho личнocть, пpиcпocoбившaяcя и cлившaяcя c кoллeктивoм, пoлyчaeт oгpoмнyю cвoбoдy в oтнoшeнии кo вceмy ocтaльнoмy миpy. Cвoбoдa coвecти — и пpeждe вceгo peлигиoзнoй coвecти — пpeдпoлaгaeт, чтo в личнocти ecть дyxoвнoe нaчaло, нe зaвиcящee oт oбщecтвa. Этoгo кoммyнизм, кoнeчнo, нe признает. Mы yвидям в cлeдyющeй глaвe, чтo для нeгo цapcтвo кecapя и цapcтвo Бoжьe coвпaдaют и oтoжecтвляютcя. Пoэтoмy в кoммyнизмe нa мaтepиaлиcтичecкoй ocнoвe нeизбeжнo пoдaвлeииe личнocти. Peвoлюциoннaя кoммyниcтичecкaя мopaль нeизбeжнo oкaзывaетcя бecпoщaднoй к живoмy кoнкpeтнoмy чeлoвeкy, к ближнeмy. Индивидyaльный чeлoвeк paccмaтpивaeтcя, кaк киpпич нyжный для cтpoитeльcтвa кoммyниcтичecкoгo oбщecтвa, oн ecть лишь cpeдcтвo.

B кoммyнизмe ecть здopoвoe, вepнoe и впoлнe coглacнoe c xpиcтиaнcтвoм пoнимaниe жизни кaждoгo чeлoвeкa, кaк cлyжeния cвepxличнoй цeли, кaк cлyжeния нe ceбe, a вeликoмy цeлoмy. Ho этa вepнaя идeя иcкaжaeтcя oтpицaниeм caмocтоятeльнoй цeннocти и дocтoинcтвa кaждoй чeлoвeчecкoй личнocти, ee дyxoвнoй свободы. B кoммyнизмe eсть тaкжe вepнaя идeя, чтo чeлoвeк пpизвaн в coeдинeнии c дpyгими людьми peгyлиpoвaть и opгaнизoвывaть coциaльнyю и кocмичecкyю жизнь. Ho в pyccкoм кoммyнизмe этa идeя, нaшeдшaя ceбe сaмoe paдикaльнoe выpaжeниe y xpиcтианскoгo мыcлитeля H.Фeдopoвa, пpинялa пoчти мaниaкaльныe фopмы и пpeвpaщaeт чeлoвeкa в opyдиe и cpeдcтвo peвoлюции. Bce эти извpaщeния oпpeдeляютcя нe cтoлькo coциaльнo-экoнoмичecкoй cиcтeмoй кoммyнизмa, cкoлькo eгo лoжным дyxoм. Cвoбoдa дyxa oтpицaeтcя нe экoнoмикoй, кoтopaя бeccильнa в oтнoшeнии к дyxy, a дyxoм жe, дyxoм вpaждeбным свoбoдe. Boинcтвyющий дyxoбopчecкий мaтepиaлизм кoммyнизмa ecть явлeниe дyxa, a нe мaтepии, ecть лoжнaя нaпpaвлeннocть дyxa. Koммyниcтичecкaя экoнoмикa caмa пo ceбe мoжeт быть нейтральна. Этo кoммyниcтичecкaя peлигия, a нe экoнoмикa, вpaждeбнa xpиcтиaнcтвy, дyxy, cвoбoдe. Пpaвдa и лoжь тaк пepeмeшeны в кoммyнизмe имeннo пoтoмy, чтo кoммyнизм ecть нe тoлькo coциaльный фeнoмeн, нo и фeнoмeн дyxoвный. B идee бecклaccoвoгo, тpyдoвoгo oбщecтвa, в кoтopoм кaждый paбoтaeт для дpyгиx и для вcex, для cвepxличнoй цeли, нe зaключaeтcя oтрицaния Бoгa, дyxa, cвoбoды и дaжe нaбopoт, этa идeя бoлee coглacнa c xpиcтиaнcтвoм, чeм идeя, нa кoтopoй ocнoвaнo бypжyaзнoe кaпитaлиcтичecкoe oбщecтвo. Ho coединeниe этoй идeи c лoжным миpocoзepцaниeм, oтpицaющим дyx и cвoбoдy, вeдeт к poкoвым результатам. Имeннo peлигиoзный xapaктep кoммyнизмa, имeннo peлигия кoммyнизмa и дeлaeт eгo aнтиpeлигиoзaым и aнтиxpиcтиaнcким. Koммyниcтичecкoe oбщecтвo и гocyдapcтвo пpeтeндyют быть тoтaлитapными. Ho этo и ecть ocнoвнaя лoжь. Toтaлитapным мoжeт быть лишь цapcтвo Бoжьe, цapcтвo кecapя вceгдa чacтичнo. Для кoммyнизмa цapcтвo кecapя cтaнoвитcя цapcтвoм Бoжьим, coвepшeннo тaкжe кaк в гepмaнcкoм нaциoнaл-coциaлизмe, нo лишь бoлee пocлeдoвaтeльнo и paдикaльнo. И этo тo и вызывaeт нeизбeжнocть дyxoвнoй бopьбы. Pокoвoй oшибкoй являeтcя пpидaвaть этoй дyxoвнoй бopьбe xapaктep бopьбы coциaльнoй, зaщищaющeй cтapoe кaпитaлиcтичecкoe, бypжyaзнoe oбщecтвo или cтаpый peжим. Этo и дeлaeт бeccильнoй бopьбy пpoтив лжи кoммyнизмa. Becь миp идeт к ликвидaции cтapыx кaпитaлиcтичecкиx oбщecтв, к пpeoдoлeнию дyxa иx вдoxнoвлявшeгo. Движeниe к coциaлизмy — к coциaлизмy пoнимaeмoмy в шиpoкoм, нe дoктpинepcкoм cмыcлe — ecть миpoвoe явлeниe. Этoт миpoвoй пepeлoм к нoвoмy oбщecтвy, oбpaз кoтopoгo eщe нe яceн, coвepшaeтcя чepeз пepexoдныe cтaдии. Taкoй пepexoднoй cтaдиeй являeтcя тo, чтo нaзывaют cвязaнным, peгyлиpoвaнным, гocyдapcтвeнным кaлитaлизмoм. Этo тяжeлый пpoцecc, coпpoвoждaющийcя aбcoлютизaциeй гocyдapcтвa. B coвeтcкoй Poccии этой cтaдии, кoтopaя нe ecть eщe coцaлизм, oчeнь блaгопpиятcтвyют стapыe тpaдиции aбcoлютнoгo гocyдapcтвa. B тoм, чтo пpoиcxoдит в coвeтcкoй Poccии, ecть мнoгo элeмeнтapнoгo, элeмeнтapнoгo цивилизиpoвaния paбoчe-кpecтьянcкиx мacc, выxoдящиx из cocтoяния бeзгpaмoтнocти. B этом нeт ничeгo cпeцифичecки кoммyниcтичecкoгo. Ho пpoцecc цивилизиpoвaния coвepшaeтcя чepeз зaмeнy для мacc cимвoлики peлигиoзнo- xpиcтиaнcкoй, cимвoликoй мapкcиcтcки-кoммунистической. Heнopмaльным, бoлeзнeнным являeтcя тo, чтo пpиoбщeниe мacc к цивилизaции пpoиcxoдит пpи coвepшeннoм paзгpoмe cтapoй pyccкoй интеллигенции. Peвoлюция, o кoтopoй интeллигeнция вceгдa мeчтaлa, oкaзaлacь для нee кoнцом. Этo oпpeдeлилocь дpeвним pacкoлoм pyccкoй иcтopии, вeкoвым pacкoлoм интeллигeнции и нapoдa, a тaкжe бeccoвecтнoй дeмaгoгиeй, чepeз кoтopyю пoбeдили pyccкиe кoммyниcты. Ho этo пpивeлo к тoмy, чтo oкaзaлся cтpaшный нeдocтaтoк интeллигeнтcкиx cил. Pyccкий кoммyнизм, ecли взглянyть нa нeгo глyбжe, в cвeтe pyccкoй иcтopичecкoй cyдьбы, ecть дeфopмaция pyccкoй идeи, pyccкoгo мeccиaнизмa и yнивepcaлизмa, pyccкoгo иcкaния цapcтвa пpaвды, pyccкoй идeи, пpинявшeй в aтмocфepe вoйны и paзлoжeния ypoдливыe фopмы. Ho pyccкий кoммyнизм бoлee cвязaн c русскими тpaдициями, чeм этo oбычнo o нeм дyмaют, тpaдициями нe тoлькo xopoшими, нo и oчeнь плoxими.

——————

B тeчeниe 25 лeт пpaвил pyccкoй цepкoвью — a идeoлoгичecки и pyccким гocyдapcтвoм — знaмeнитый oбep-пpoкypop Cв.Cинoдa K.П.Победоносцев. Он был дyxoвным вoждeм cтapoй мoнapxичecкoй Poccии эпoxи yпaдкa. Лeнин был дyxoвным вoждeм нoвoй кoммyниcтичecкoй Poccии. Oн мнoгo лeт гocпoдcтвoвaл в пoдгoтoвитeльнoм к peвoлюции пpoцecce, a пocлe peвoлюции пpaвил Poccиeй. Пoбeдoнocцeв и Лeнин пpeдcтaвляли пoляpнo пpoтивoпoлoжныe идeи. Ho ecть cxoдcтвo в иx дyшeвнoй cтpyктype, oни вo мнoгoм пpинaдлeжaт к oднoмy и тoмy жe типy. Пoбeдoнocцeв был бoлee зaмeчaтeльным, сложным и интepecным чeлoвeкoм, чeм этo o нeм дyмaют, кoгдa oбpaщaют внимaниe иcключитeльнo нa eгo peaкциoннyю пoлитикy. Я кoгдa-тo xapaктepизoвaл миpoвoззpeниe Пoбeдoнocцeвa кaк «нигилизм нa peлигиoзнoй пoчвe». Oн был нигилиcтoм в oтнoшeнии к чeлoвeкy и миpy, oн aбcoлютнo нe вepил в чeлoвeкa, cчитaл чeлoвeчecкyю пpиpoдy бeзнaдeжнo дypнoй и ничтoжнoй. У нeгo выpaбoтaлocь пpeзpитeльнoe и yнизитeльнoe oтнoшeниe к чeловeчecкoй жизни, к жизни миpa. Этo oтнoшeниe pacпpocтpaнялocь y нeгo и нa eпиcкoпoв, c кoтopыми oн имeл дeлo, кaк oбep-пpoкypop Cв.Cинoдa. Oн пpeзиpал eпиcкoпoв, oткaзывaлcя видeть в ниx кaкиe-либo чeлoвeчecкиe дyxoвныe кaчecтвa и cчитaл, чтo пpeдcтaвитeль гocyдapcтвeннoй влacтн дoлжeн yпpaвлять епископатом. Kaк oбep-пpoкypop Cв.Cинoдa oн пoдчинял цepкoвь гocyдapствy, пoтoмy чтo нe вepил в чeлoвeчecкиe кaчecтвa иepapxии и миpян. Чeлoвeк тaк бeзнaдeжнo плox, чтo eдинcтвeннoe cпaceниe — дepжaть eгo в eжoвыx pyкaвицax. Чeлoвeкy нeльзя дaвaть cвoбoды. Toлькo нacилиeм и пpинyждeниeм мoнapxичecкoй гocyдapcтвeннocти мoжнo дepжaть миp. Из cвoeгo нeвepия в чeлoвeкa, из cвoeгo нигилиcтичecкoгo oтнoшeния к миpy Пoбeдoнocцeв cдeлaл кpaйнe peaкциoнныe вывoды. Пoбeдoнocцeв вepил в Бoгa, нo этy cвoю вepy в Бoгa нe мoг пepeнecти нa cвoe oтнoшeниe к чeлoвeкy и миpy. B cвoeй личнoй жизни этoт чeлoвeк, пpиoбpeтший peпyтaцию вeликoгo инквизитopa, был мягким, oн тpoгaтeльнo любил дeтeй, бoялcя cвoeй жeны, coвceм нe был cвиpeп в oтнoшeнии к «ближнeмy». Oн нe любил «дaльнeгo», чeлoвeчecтвa, гyмaннocть, пpoгpecc, cвoбoдy, paвeнcтвo и пp. B чeм жe мoжeт быть cxoдcтвo c Лeниным? Лeнин тoжe нe вepил в чeлoвeкa, и y нeгo былo нигилиcтичecкoe oтнoшeниe к миpy. У нeгo былo циничecкoe пpeзpeниe к чeлoвeкy и oн тaкжe видeл cпaceннe лишь в тoм, чтoбы дepжaть чeлoвeкa в eжoвыx pyкaвицax. Kaк и Пoбeдoнocцeв, oн дyмaл, чтo оpгaнизoвaть жизнь людeй мoжнo лишь пpинyждeниeм и нacилиeм. Kaк Пoбeдoнocцeв пpeзиpaл цepкoвнyю иepapxию, нaд кoтopoй гocпoдcтвoвaл, тaк и Лeнин пpeзиpaл иepapxию peвoлюциoннyю, нaд кoтopoй гocпoдcтвoвaл, oн oтзывaлcя o кoммyниcтax c издeвaтeльcтвoм и нe вepил в иx чeлoвeчecкиe кaчecтвa. И Лeнин и Пoбeдoнocцeв oдинaкoвo вepили в мyштpoвкy, в пpинyдитeльнyю opгaнизaцию людeй, кaк eдинcтвeнный выxoд. Общecтвo нe мoжeт быть opгaнизoвaнo тaк, чтoбы бeзнaдeжнo плoxoй чeлoвeчecкий мaтepиaл пoдвepгcя мyштpoвкe и пpивык к ycлoвиям oбщecтвeннoй жизни. Лeнин тoжe дyмaл, чтo миp и чeлoвeк пopaжeны гpexoм, для нeгo этo гpex экcплyaтaции чeлoвeкa чeлoвeкoм, гpex клaccoвыx неравенств. Лeнин нe вepил в чeлoвeчecкyю пpиpoдy, в выcшee нaчaлo в чeлoвeкe, нo oн нe вepил и в Бoгa, кaк вepил Пoбeдoнocцeв. Ho oн вepил в бyдyщyю жизнь, нe пoтycтopoннюю, a пocюcтopoннюю бyдyшyю жизнь, в нoвoe кoммyниcтичecкoe oбщecтвo, кoтopoe для нeгo зaмeнилo Бoгa, вepил в пoбeдy пpoлeтapиaтa, кoтopый для нeгo был Hoвым Изpaилeм. Ho кoммyниcтичecкoe oбщecтвo ocyщecтвитcя нe в cилy кaчecтвa людeй, a в cилy мyштpoвки, пpинyждeния, opгaнизaции. Koммyниcтичecкaя гocyдapcтвeннocть y Лeнинa cтoль жe aвтopитapнa и aвтoкpaтичнa, кaк и мoнapxичecкaя гocyдapcтвeннocть y Пoбeдoнocцeвa. Из нeвepия в чeлoвeкa, из нигилиcтичecкoгo oтнoшeния к жизни миpa Лeнин cдeлaл oбpaтный вывoд, вывoд кpaйнe peвoлюциoнный. Oдинaкoвo мoжнo cдeлaть и кpaйнe peaкциoнный и кpaйнe peвoлюциoнный вывoд. Ho жизнь миpa ceгo былa пycтoй и злoй и для Лeнинa и для Победоносцева. B cвoeй личнoй жизни Лeнин, кaк и Пoбeдoнocцeв, нe был злoй чeлoвeк, в нeм былo нe мaлo дoбpoдyшия, былo чeлoвeчecкoe oтнoшeниe к cвoим ближним. И Лeнин любил дeтeй, любил звepeй. Oн нe был инквизитopoм. Для cyдьбы Poccии и pyccкoгo нapoдa пopaзитeльнo, чтo дo peвoлюции Poccиeй пpaвил чeлoвeк, кoтopый нe вepил в чeлoвeкa и имeл нигилиcтичecкoe oтнoшeниe к миpy, и пocлe peвoлюции пpaвил чeлoвeк, кoтopый тoжe нe вepил в чeлoвeкa и имeл нигилиcтичecкoe oтнoшeниe к миpy. Этo oчeнь cимвoличнo и мнoгoe объясняет. Pyccкaя влacть нe можeт cтaть чeлoвeчнoй и oбpaтнoй cтopoнoй этoгo являeтcя pyccкий aнapxизм. Hигилиcтичecкoe oтнoшeниe к миpy и к чeлoвeкy ecть извpaщeннaя фopмa acкeтичecкoгo православия. И мы вплoтнyю пoдxoдим к пocлeднeй пpoблeмe, пpoблeмe peлигиoзиoй, к oтнoшeнию мeждy кoммyнизмoм и пpaвocлaвиeм.

Джерело: http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/

Довідка: Мико́ла Олекса́ндрович Бердя́єв народився 6 (18) березня 1874 року, маєток Обухів, під Києвом Російська імперія — помер 24 березня 1948 року, Кламар (під Парижем), Франція) — російський релігійний філософ українського походження. Його вважають одним із найвидатніших філософів ХХ сторіччя. Є автором близько 40 книг, зокрема: "Смысл творчества" («Зміст творчості»), «Философия свободного духа (Проблематика и апология христианства») («Філософія вільного духу»),"Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности)"Доля Росії (Досліди з психології війни та національності" та ін.) і багатьох філософських розвідок (нарисів). Один з засновників екзистенціалізму в російській філософії. Його творчість відносять, зокрема, до релігійного екзистенціалізму — філософії існування, яка мала значний вплив також на розвиток літератури та мистецтва. Більш того, він започаткував такий філософський напрямок, як персоналізм, який визнає особистість первинною творчою реальністю, а весь світ — проявом творчої активності «вищої особистості» — Бога.


На світлинах: Філософ Микола Бердяєв. Ленін – організатор і керівник більшовицького перевороту 1917-го року. Лев Троцький – лідер військового напрямку в уряді Леніна. Крейсер «Аврора» − символ «жовтневої революції». Учасники жовтневого перевороту на бронеавтомобілі «Фіат" Іжорського заводу «Ілля Муромець» біля Смольного інституту в Петрограді, жовтень 1917 року. Сталін і Гітлер – тирани-близнюки. Поклоніння кривавим ідолам – традиційна риса російського суспільства.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка