Валентин Пилипчук подарував Держархіву зару­біжної україніки документи з історії української діаспори в Росії

У Києві, в читальній залі Центрального державного архіву зару­біжної україніки в рамках дня відкритих дверей відбулася зу­стріч-дискусія з посланцем найбільшої української діаспори у світі «Українці Росії» Валентином Пилипчуком, представником правління Загальноросійської громадської національно-куль­турної організації (ЗГНКО) «Український конгрес Росії» (м. Пе­тропавловськ-Камчатський, РФ), членом Президії Української всесвітньої координаційної ради (УВКР).

Валентин Пилипчук стояв біля витоків одного з найпо­тужніших громадських об’єднань на Далекому Сході – Націо­нально-культурної автономії українців Камчатки (НКАУ Кам­чатки), куди прибув у радянські часи авіатором. Був організато­ром і меценатом українського недільного класу в Петропавлов­ську-Камчатському, ідейним натхненником тематичних вечорів у Клубі української культури імені Івана Франка, автором чис­ленних цікавих статей в часописі «Батьківщина» (друкованому органі НКАУК).

Наш співвітчизник після повернення на Батьківщину розповів про сучасне життя українців на Далекому Сході, по­силення (особливо в останні роки) асиміляційних процесів, повальне обмеження прав національних меншин, припинення діяльності українських громадських організацій, а також тоталь­ний контроль за всім цим російських владних силових структур.

Наразі Валентин Макарович, попри поширення україно­фобства, не полишає надії на відновлення українського cерця Далекого Сходу. Він убачає свою головну місію у збереженні та поверненні історико-культурної спадщини зарубіжних україн­ців на Батьківщину, у тісній співпраці з представниками україн­ських громадських організацій РФ, зокрема Казані, Новосибір­ську, а також Казахстану, Румунії та ін.

Документи подаровані архіву: установчі акти Камчат­ського регіонального відділення ЗГНКО «Український конгрес Росії»; плани тематичних уроків української мови, літератури та народознавства для учнів ліквідованої недільної школи в Петропавловську-Камчатському, листи-подяки, що підтвер­джують активну культурно-просвітницьку роботу українців діаспори, зокрема, голові НКАУ м. Новосибірська Володими­рові Павуку за зведений його та місцевої української громади коштом пам’ятник Тарасові Шевченку в Сибіру, голові НКАУ Казані «Вербиченька» Євгену Савенку.

До відкритої зустрічі-дискусії щодо долі зарубіжних укра­їнців на чужині долучилися доцентка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка, керівниця освітнього проєкту Diaspora.ua Ольга Сухобокова, директорка Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ні­жинського державного університеу імені Миколи Гоголя Надія Онищенко, доцент кафедри історії України цього ж вишу Олек­сандр Кривобок разом зі студентами-істориками. Лейтмотивом виступів диспутантів стала підтримка твердження Валентина Пилипчука, що любов до Батьківщини не буває абстрактною, а перевіряється конкретними справами.

Модераторка заходу, директорка ЦДАЗУ Ірина Мага подя­кувала присутнім за конструктивне спілкування з представни­ком східного крила української діаспори, щире вболівання за долю всіх зарубіжних українців.

Гості ознайомилися з багатогранною роботою архіву, ек­спозицією виставки «Де сила, там воля витає» (до 125-річчя українського сокільства) та отримали цінні подарунки у вигляді копій документів із фондів ЦДАЗУ.

Віра Фазлєєва

Джерело: Часопис «Український дім», № 2(100), 2020 р.

На світлинах:

1. Валентин Макарович Пилипчук. Камчатка, 2006 р.

2. Ірина Мага та Валентин Пилипчук під час зустрічі в Держархіві зарубіжної україніки. Лютий, 2020 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка