Професор Петро Кононенко25 - 27 жовтня 2007 року в Києві відбудеться Другий Міжнародний конгрес за такою темою, що організують Міністерство освіти і науки України та Науково-дослідний інститут українознавства

На Міжнародному конгресі «Українська освіта у світовому часопросторі» 19-21 жовтня 2006 р. було перше прочитання реального стану і можливих наслідків розвитку нашої освіти. Ваш виступ справив велике враження на українських освітян. Будемо вдячні, якщо Ви виявите бажання й надалі співпрацювати з нами.

Для поглибленого аналізу та вироблення науково виваженої концепції і програми розвитку національно-державного виховання та навчання планується проведення Другого конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», який відбудеться 25-27 жовтня 2007 р. Прохання ознайомитися з напрямами дослідження (секціями) майбутнього конгресу (інформаційний лист додається) і визначитися, чи Ви продовжуватимете працювати в заявленому на минулому конгресі напрямі, чи обираєте інший, на Ваш погляд, більш вагомий.

Міністерство освіти і науки України доручило НДІ українознавства розробити концепцію-програму національного виховання в Україні. Будемо вдячні, якщо Ви долучитеся до її розробки. В основу концепції покладено ідею єдності виховання і навчання. Концепція-програма передбачає  теоретичну частину, яка вже підготована науковцями НДІУ, та практичну частину, яка охоплюватиме комплекс виховних заходів для початкової (1-4 кл.), основної (5-9 кл.) та старшої (10-12 кл.) школи. Виховні заходи мають бути сплановані для кожного класу і узгоджені в цілісній системі. Ваші пропозиції до концепції можуть стосуватися як системи виховання загалом, так і конкретних виховних заходів для будь-якого класу чи блоку.

У разі Вашої згоди на співпрацю і щодо підготовки конгресу, і щодо концепції національного виховання прохання повідомити до 1 травня 2007 року про форму Вашої участі у цих заходах, а також номер телефону, факсу, електронну адресу, за якими можна було б із Вами зв’язатися.

Будемо вдячні, якщо Ви для дослідження проблем української освіти залучите й інших науковців, педагогів, державних діячів, батьків.

З глибокою повагою,

Петро КОНОНЕНКО.  

співголова Оргкомітету, професор.

Додатково:

25 - 27 жовтня 2007 року в м. Києві відбудеться Другий Міжнародний конгрес  "Українська освіта у світовому часопросторі". Планується робота секцій, завданням яких є вироблення стратегії розвитку української освіти та планів і шляхів її реалізації:

1.Міра науковості Концепції та методології української системи національного виховання й освіти.

2.Державний стандарт освіти: наскільки відбиває концепційні засади, педагогічні принципи і національно-гуманістичні орієнтації й пріоритети.

3.Українська мова як окремий предмет і як інтегруюча методологія системи навчальних дисциплін. Стратегії мовної освіти в Україні.

4.Українознавство як окремий предмет і як інтегруюча методологія системи виховних і навчальних дисциплін. Сучасні українознавчі дослідження і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії.

5.Навчальні програми, підручники і посібники: відповідність концепційним засадам та інноваційно-реформаторським викликам часу; проблеми змісту і якості освіти.

6.Кадри: принципи підготовки кадрів найвищої кваліфікації в Україні і в зарубіжних країнах. Проблеми взаємозв'язку центрів (інституцій) підготовки, їх методів і напрямків діяльності. Інститути післядипломної педагогічної освіти.

7.Україна на світовому ринку освітніх послуг. Інтеграція вітчизняного і зарубіжного освітнього досвіду. Вивчення і пропаганда інноваційного досвіду педагогів і освітніх закладів. Стаціонарна і дистанційна освіта. Інформаційні технології в освіті.

8.Інтеграція освіти і науки. Український науково-освітній простір: стан, динаміка, стратегія розвитку. Педагогічна наука. Наукові дослідження в ЗНЗ та ВНЗ. Роль НАН, АНП, УВАН та інших галузевих академій наук.

9.Стан, принципи, рівень управління освітою.

10.Проблеми атестації науково-педагогічних кадрів. ВАК і Болонський процес.

11.Державна політика і перспективи розвитку системи національного виховання й освіти. Українознавчі основи виховання громадянина України.

12.Культура в освіті.

Сподіваємось на Вашу участь у роботі Міжнародного конгресу.

Заявки потрібно надіслати до 20 вересня 2007 року.

1. У заявці просимо повідомити: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, навчання, назву ВНЗ, наукової чи державної установи, школи, факультету, кафедри, науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон (домашній і службовий), а також тему доповіді чи повідомлення, назву секції.

2. Оргкомітет планує опублікувати Тези доповідей учасників Конгресу до початку його роботи. Отже, необхідно разом із заявкою подати тези доповіді (на папері та електронних носіях) обсягом 2,5 сторінки (4.500 др.зн. з пробілами), через 1,5 інтервали, 14 кегель, поля 2 см з усіх сторін. Тези будуть публікуватися в авторській редакції.

3. За матеріалами Конгресу передбачається опублікування "Збірника наукових праць НДІУ" (фахове видання з історичних та філософських наук). Окремі статті будуть опубліковані в журналі "Українознавство". Наукові статті (на папері та електронних носіях), написані згідно з вимогами до публікацій у Збірнику, необхідно передати Оргкомітету під час роботи Конгресу секретареві або надсилати поштою та e-mail. (Назви в тезах доповідей та в наукових статтях можуть відрізнятися).

Заявки, тези, статті надсилати на адресу: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, вченому секретареві НДІУ Ярошинському О.Б.

Контактний телефон: (044) 236-01-28 - приймальна; 494-17-84 - Ярошинський О.Б., тел./факс (044) 236-95-89; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оргкомітет

На світлині: Професор Петро Кононенко.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка