Директор Уфімської філі�ету Василь БабенкоЙого учасники обговорили проблеми удосконалення викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах Російської Федерації

У п’ятницю 21 листопада в столиці Башкортостану завершив свою роботу IІ Міжнародний навчальний семінар «Удосконалення викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах Російської Федерації”. Його провели 17-23 листопада 2008 року Міністерство освіти та науки України, Посольство України в РФ, Міністерство освіти та науки Російської Федерації, Міністерство регіонального розвитку РФ, Міністерство освіти Республіки Башкортостан, Міністерство культури й національної політики Республіки Башкортостан, Уфімська філія Московського державного гуманітарного університету імені Михайла Шолохова.

На обговорення учасників семінару були винесені наступні проблеми:

1. Організація українських освітніх закладів в місцях компактного проживання українців в регіонах РФ (дитячі садочки, школи, середні-спеціальні та вищі навчальні заклади).

2. Підготовка кадрів для освітніх закладів з викладанням предметів українознавчого циклу.

3. Методика викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах, орієнтованих на російськомовне середовище.

Згідно з Програмою семінару були проведені лекційні заняття по методиці викладання української мови для російськомовних учнів, використання народознавчих тем на заняттях з мови, “забуті” сторінки з української літератури ХХ століття та особливості українського літературного процесу в ХХI столітті, “білі плями” української історії.

Відбулися майстер-класи у виконанні провідних спеціалістів-українознавців з України із Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, Херсонського державного університету, Міжнародного інституту освіти, культури та зв´язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка” та вчителів української мови середніх загальноосвітніх й недільних шкіл Республіки Башкортостан, Республіки Татарстан і Томської області. Їх провели кандидат філологічних наук, доцент Забарний Олександр Володимирович з Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя, науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Палінська Олеся Михайлівна та кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського університету Коршун Тетяна Василівна.

В останній день семінару пройшов Круглий стіл, результатом которого стала резолюція, прийнята його учасниками. Серед учасників були не лише слухачі семінару, але й представники влади республіки: Кузбєкова Райса Абдрахманівна, начальник відділу національної освіти Міністерства освіти РБ; Хабібулліна Айгуль Рафкатівна, головний спеціаліст-експерт відділу національної політики Міністерства культури і національної політики РБ; Карімова Гульзаміна Зуфарівна, інспектор управління освіти Адміністрації м.Уфи; Султангарєєва Розалія Асфандіярівна, головний науковий працівник, доктор філологічних наук, Інституту історії, мови, літератури Уфімського наукового центру Російської академії наук.

По закінченню семінару всім його слухачам було видано сертифікати про підвищення кваліфікації. Останнім культурним заходом програми семінару було відкриття дитячої виставки творчих робіт "Божий світ очима дітей", котра відкрилась в художній галереї університету ім. Шолохова - "Рифей". За результатами семінару буде видано збірник навчально-методичних матеріалів.

Резолюція II Міжнародного навчального семінару

“Удосконалення вик ладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах Російської Федерації”

17-23 листопада 2008 року в Уфі, на базі Уфимської філії ДОЗ ВПО “Московський державний гуманітарний університет імені М.О. Шолохова”, пройшов II Міжнародний навчальний семінар “Удосконалення викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах Російської Федерації”.

Актуальність проведення даного семінару продиктована тим, що сьогодні відбувається активізація етнічної свідомості багаточисельних етносів Російської Федерації, в тому числі й українців, зростає роль рідної мови в процесі етнічної й загальногромадянської консолідації, підсилюється роль загальноосвітніх закладів в процесі відродження національних культур.

Республіка Башкортостан є поліетнічним регіоном, де в мирі та злагоді співіснує більш як сто етносів, де розроблено й успішно реалізується Державна науково-дослідницька програма “Культура й мови Башкортостану: генеза та сучасний стан” і Державна програма “Народи Башкортостану: відродження й розвиток”.

В моделі Республіки Башкортостан відображаються протиріччя соціально-економічного, політичного характеру російського суспільства в цілому. У республіці сформовано одну з найбільш розвинутих в Росії систем освіти на державних й рідних мовах, зокрема, систему безперервної української освіти: дитячий садок-школа-вуз.

Уфимська філія ДОЗ ВПО “Московський державний гуманітарний університет імені М.О. Шолохова” – перший вуз в Російській Федерації, у якому протягом 10 років здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів для викладання української мови й літератури в освітніх закладах РБ. 

Підсумком II Міжнародного навчального семінару “Удосконалення викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах Російської Федерації” став Круглий стіл, за результатами якого були прийняті наступні рекомендації:

Вважати досвід проведення II Міжнародного навчального семінару “Удосконалення викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах Російської Федерації” позитивним.

Запропонувати Міністерству освіти та науки Російської Федерації, Міністерству освіти Республіки Башкортостан використовувати досвід вивчення мови, історії, культури українського народу з метою відродження інших етнічних культур.

Внести пропозицію Міністерству освіти та науки РФ розглянути питання про організацію безперервної української освіти в місцях компактного проживання українців на теренах Російської Федерації (дитячі садки, школи, вузи), використовуючи досвід Республіки Башкортостан.

Звернутися з проханням до Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти та науки РФ, Міністерства освіти РБ утворити робочу групу для створення Концепції оволодіння українською мовою для російськомовних шкіл, навчальних програм, навчально-методичних посібників з предметів українознавчого циклу: українська мова, література, народознавство, історія України тощо.

Звернутися з проханням до Академії педагогічних наук України про укладання Програми навчальної дисципліни «Українська мова» з обов¢язковим узгодженням із Програмою державної мови (російська) та Освітнім стандартом початкової загальної освіти з російської мови в школі з російською (рідною) мовою навчання.

Звернутися з проханням до Міністерства освіти РБ про фінансову підтримку щодо забезпечення шкіл республіки, в котрих здійснюється викладання предметів українознавчого циклу, підручниками.

Звернутися з проханням до Міністерства освіти та науки України щодо організації стажування вчителів українознавчих дисциплін в вузах України.

Звернутися з проханням до Міністерства освіти та науки РФ про фінансове забезпечення стажування вчителів українознавчих дисциплін в вузах України за рахунок бюджетів суб¢єктів РФ, в освітніх закладах яких організовано вивчення предметів українознавчого циклу.

Поновити Угоди про співпрацю між Уфимською філією ДОЗ ВПО «Московський державний гуманітарний університет ім. М.О. Шолохова» й Ніжинським державним університетом ім. М.В. Гоголя та укласти нові Угоди з Національним університетом «Львівська політехніка», Херсонським державним університетом.

Звернутися до Міністерства освіти й науки України з пропозицією щодо закріплення провідних вузів України за загальноосвітніми навчальними закладами Російської Федерації, де вивчаються українознавчі дисципліни:

- МОЗ СЗШ №9 Кіровського району м. Уфи – Національний університет «Львівська політехніка»;

- СЗОШ с. Золотоношка Стерлітамацького р-ну РБ – Черкаський державний університет;

- НЗОШ с. Санжарівка Чишминського р-ну РБ – Полтавський державний університет;

- СЗОШ с. Степанівка Аургазинського р-ну РБ – Сумський державний університет;

- СЗОШ с. Троїцьке Благоварського р-ну РБ - Ніжинський державний університет ім. М.В. Гоголя;

- Заозерна СЗОШ №16 з поглибленим вивченням окремих предметів м. Томськ – Херсонський державний університет;

- Об'¢єднання з вивчення історії й культури українського народу «Лелеки» - Чернігівський державний університет;

- Національна українська недільна школа м. Салават РБ – Одеський державний університет;

- Національна українська недільна школа «Злагода-Согласие» - Переяслав-Хмельницький державний університет;

- Національна українська недільна школа ім. Т.Г. Шевченка - Національний університет «Львівська політехніка».

Узагальнити досвід роботи шкіл різного типу в Російській Федерації, котрі мають українознавче спрямування, із видачею відповідного друкованого видання.

Розпочати роботу із науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу Національних українських недільних шкіл в РФ.

Уфимській філії ДОЗ ВПО «Московський державний гуманітарний університет ім. М.О. Шолохова» продовжити роботу з підготовки висококваліфікованих кадрів для освітніх закладів, у котрих вивчаються предмети українознавчого циклу.

Уфимській філії ДОЗ ВПО «Московський державний гуманітарний університет ім. М.О. Шолохова» продовжити роботу по створенню банку даних навчально-методичної літератури з українознавчої тематики.

З метою прилучення дітей та молоді до української мови, національної культури, вивчити питання щодо організації літніх мовних таборів, розширити мережу літніх мовних таборів з державним фінансуванням.

За результатами роботи навчального семінару видати посібник навчально-методичних матеріалів.

Вважати за доцільне висвітлити роботу II Міжнародного навчального семінару “Удосконалення викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах Російської Федерації” і оприлюднити прийняті рішення в засобах масової інформації країн – учасників семінару.

Продовжити практику проведення навчальних семінарів з проблем удосконалення викладання предметів українознавчого циклу в освітніх закладах РФ і провести наступний Міжнародний семінар в 2010 році.

Гості семінару

Вечір української писемності та мови: гості з України та студенти Уфимської філії МДГУ

Круглий стіл (зліва направо) Василь Бабенко, Олександр Забарний, Володимир Дорошенко, Айгуль Хабіббуліна, Райса Кузбєкова, Гульзаміна Карімова.

Учасники Круглого столу студенти-філологи 4-го, 5-го курсів Уфимської філії, вчителі українознавчих дисциплін шкіл РБ та гості з України

На світлині: Директор Уфимської філії Московського університету Василь Бабенко. Гості семінару. Вечір української писемності та мови: гості з України та студенти Уфимської філії МДГУ. Круглий стіл (зліва направо) Василь Бабенко, Олександр Забарний, Володимир Дорошенко, Айгуль Хабіббуліна, Райса Кузбєкова, Гульзаміна Карімова. Учасники Круглого столу студенти-філологи 4-го, 5-го курсів Уфимської філії, вчителі українознавчих дисциплін шкіл РБ та гості з України.

Юлія СІРЕНКО.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка