22 груднявідбулася Міжнародна науково-практична конференція «Українська діаспора: стан, проблеми, перспективи», організаторами якої стали Українська Всесвітня Координаційна Рада, Товариство «Знання» України та Національний педагогічний університет України ім. М.П. Драгоманова. Серед виступаючих народний депутат України, голова Комітету з питань прав людини, національнихменшин і міжнаціональних відносин Геннадій Удовенко, завідуючий відділом політичних і гуманітарних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук, заступник голови товариства «Україна-Світ» Богдан Горинь, заступник директора Центру українознавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Валентина Піскун, голова правління Товариства «Знання » України В. Кушерець та інші. Вів конференцію голова УВКР Михайло Горинь. Учасники розглянули питання: «Формування і розвиток української діаспори в Росії: правовий та соціально-політичний аспект», «Проблеми й перспективи зв'язків України з українцями Російської Федерації: історія і сучасниість», «Особливості культурно-освітнього розвитку українства Російської Федерації». Після обговорення доповідей, були підбиті підсумки та прийнята Ухвала конференції.

На адресу учасників конференції прийшли привітання від українців Камчатки, Татарстану, Москви. На жаль, всі вони хотіли б взяти участь у цьому заході, але через фінансову скруту, не змогли приїхати до Києва. А митрополит Московсько-Богородський та Дніпропетровсько-Криворізький Адріан, який мав бути одним з головних доповідачів, не зміг виїхати з м. Ногінська Московської обл., оскільки розпочався новий тиск на парафії УПЦ Київського патріархату. Тепер погрожують відібрати у віруючих і той будинок, де вони моляться (Свято-Троїцький храм по вул Советской Конституції, 17). Всі, хто не зміг приїхати на конференцію, в тому числі й представники СКУ, подали свої пропозиції до Ухвали.

Ухвала
міжнародної науково-практичної конференції
«Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи»

м. Київ 22 листопада 2003 року

Заслухавши і обговоривши основну тематику міжнародної науково-практичної конференції «Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи» її учасники констатують:

1. За переписом населення 1989 року в Російській Федерації кількість українців перевищувала 4,3 млн. осіб, що становило майже 3 відсотки всього населення. Попередньо оприлюднені показники перепису 2002 року невтішні: українців у Росії стало значно менше - 2,9 млн. Проте за неофіційними даними українців у Росії має бути від 10 до 20 млн. Серед них майже 5 відсотків - етнічні українці, які своєю невтомною працею з покоління в покоління створюють ВНП Російської Федерації. Породжена ними в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. всеосяжна культурно-освітня інфраструктура - фактично до 1933 р. українці мали сотні шкіл, професійні училища і навіть вузи, газети та журнали - знищена тоталітарною державою внаслідок примусової асиміляції українців.

2. Україна і Російська Федерація нині - вільні, незалежні, демократичні держави. Але становище української діаспори в Росії не поліпшилося. Мало того, розтанули її останні ілюзії на державну підтримку насущних національно-культурних потреб: адже, як вважає нове державне керівництво, в Росії національних проблем апріорі не було, немає і бути не може. Тому державні структури нічого не роблять для реального забезпечення реалізації насущних прав українських громадян, гарантованих чинним законодавством Російської Федерації.

3. На жаль, погано й безініціативно працювала переважна більшість тих «парасолькових» структур української діаспори, які були покликані своєю діяльністю впроваджувати в життя Великий договір між Україною і Російською Федерацією, захищати реальні потреби й інтереси українців. Серед них насамперед так звана федеральна автономія та понад 90 офіційно зареєстрованих у Росії українських громадсько-культурних об'єднань, котрі намагалося інтегрувати Об'єднання українців Росії. Водночас ті чисельні громадські організації, які не одержують належної підтримки від державних структур, не мають коштів, приміщень для роботи, незважаючи на труднощі намагаються зберегти національно-культурну ідентичність українців, їхні звичаї і традиції.

4. Протягом 2003 року представницькі делегації на чолі з головою Української Всесвітньої Координаційної Ради Михайлом Горинем побували у п'яти суміжних регіонах Російської Федерації - від Курська до станиці Лазаревської на Кубані, - на Далекому Сході - від Петропавловська-Камчатського до Владивостока, - відвідали Татарстан, Карелію, зустрілися з керівництвом і представниками громадських організацій Мурманська, Санкт-Петербурга, Москви та інших міст Росії. Члени делегацій змогли наочно переконатися в тому, що реальні проблеми багатьох мільйонів наших земляків потонули у пропагандистській риториці про дружбу, братерство, слов'янські почуття тощо. В Україні багатомільйонними тиражами друкуються і розповсюджуються російськомовні книги, газети, журнали, які є доступними для читачів переважної більшості українських бібліотек, функціонують російськомовні радіо- і телеканали, діють понад 5,5 тис. державних шкіл з російською мовою навчання, працює 16 російськомовних театри тощо. А ось у Російській Федерації немає жодного друкованого українського видання, що виходить більш-менш регулярно, друкуванням україномовної преси опікуються переважно громадські організації, немає жодної державної школи з українською мовою навчання, жодного україномовного театру, наявна єдина на 150-мільйонну Росію українська бібліотека (та й та є філією районної бібліотеки № 147 м. Москви).

З огляду на поставлені й обговорені питання учасники міжнародної науково-практичної конференції «Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи» ухвалили:

І.

З метою реального забезпечення реалізації прав і свобод українців у Російській Федерації в правничій та соціально-політичній сфері рекомендувати:

Верховній Раді України:

- завершити розгляд і прийняти Закон України «Про правовий статус закордонних українців», який сприятиме консолідації та розвитку українських громад і громадських організацій, піднесенню історичної свідомості їх членів, збереженню ними традицій і звичаїв, а також розвою етнічної, культурної та релігійної самобутності українців закордоння загалом та українців Росії зокрема;

- ініціювати розширення міжпарламентських взаємозв'язків України з Російською Федерацією в сфері захисту прав та інтересів української діаспори в Росії;

- у разі підписання законодавчих актів дотримуватися паритетних умов щодо перебування українців у Російській Федерації та росіян в Україні.

Президентові та Кабінету Міністрів України:

- здійснити порівняльний аналіз стану дотримання законодавства Російської Федерації та України у сфері захисту прав і задоволення потреб української національної меншини в Росії та російської - в Україні (результати висвітлити в ЗМІ);

- постійно порушувати питання щодо захисту інтересів українців Росії під час двосторонніх переговорів України з Російською Федерацією, закріплюючи їх у міждержавних та міжвідомчих угодах і програмах (планах) співробітництва;

- продовжити роботу з підготовки, укладення чи пролонгації Угод між Україною і суб'єктами Російської Федерації з питань задоволення потреб українців, які проживають на їх території;

- розглянути питання про відкриття консульських установ у місцях компактного проживання українців у Російській Федерації;

- звернутися до Уряду Російської Федерації з пропозицією проводити періодичний моніторинг (із створенням відповідного банку даних) становища українців у місцях їх компактних поселень у Росії;

- вивчити питання щодо створення сприятливих умов для добровільного повернення етнічних українців (за їх бажанням) в Україну;

- державним інститутам разом з громадськими організаціями України, зокрема УВКР, проводити регулярні дослідження проблем трудових мігрантів, які повернулися в Україну, і розробити відповідні рекомендації для покращення ситуації у цій сфері;

- розглянути можливість пільгового оподаткування україномовних видань, які мають поширюватися і реалізовуватися в Росії з метою забезпечення реалізації права кожного українця на одержання інформації та вільного придбання в Російській Федерації української преси, книг тощо;

- підписати рамкові угоди з урядом Російської Федерації про підтримку на грантовій основі регіональних україномовних газет, які повинні стати міжрегіональними інформаційними лідерами і забезпечити регулярне надходження інформації до українців у Росії;

- підписати з урядом Російської Федерації угоди про забезпечення адекватного контролю з боку міжнародних організацій щодо дотримання прав і свобод українців Росії.

Державній Думі та уряду Російської Федерації:

- забезпечити дотримання прав громадян України в Російській Федерації, зокрема виконання законів «Про мови народів РРФСР» (від 25 жовтня 1991р.) та змін до нього (від 5 червня 1998 р.); «Про освіту» (від 10 липня 1992 р.); «Про ратифікацію Рамочної конвенції про захист національних меншин» (від 5 червня 1998 р.); «Про національно-культурну автономію» (від 17 червня 1996 р.) та Указу президента Російської Федерації про «Концепцію державної національної політики Російської Федерації» (від 15 липня 1996 р.);

- законодавчо забезпечити адекватні умови перебування трудових мігрантів з України в Російській Федерації, права яких порушуються через відсутність належної правової бази (влаштування на роботу без контракту, незаконні побори, шахрайство з боку роботодавців, утиски чиновників тощо);

- звернути увагу на те, що закон «Про свободу совісті в Російської Федерації» має дискримінаційний характер щодо діяльності Української православної Церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної Церкви, оскільки він, фактично, утверджує Російську православну Церкву як державну;

- забезпечити приведення закону «Про свободу совісті в Російської Федерації» до міжнародних норм, що дозволило б різним конфесіям більш адекватно реалізовувати свої права не тільки на віросповідання, але й будівництво храмів (зокрема, в Москві, Ногінську, Владивостоці та інших містах), без будь-яких перешкод відвідувати святі місця, звершувати Богослужіння тощо.

ІІ.

З метою покращення стану і перспектив розвитку українських громадських організацій у Російській Федерації у сфері громадського життя рекомендувати:

Кабінету Міністрів України:

- підписати угоди щодо надання дієвої допомоги в організації та відкритті українських бібліотек в місцях компактного оселення українців, забезпечити належні умови для активної участі видавництв української літератури в Україні у формуванні україномовних бібліотечних фондів українських бібліотек у Російській Федерації;

- державним органам влади, громадським організаціям України надавати дієву інформаційну, консультаційну, організаційну та іншу підтримку українським громадським організаціям Російської Федерації, продовжуючи активно залучати їх до співпраці з українськими громадськими організаціями, зокрема з УВКР, товариствами «Знання» України, «Просвіта», «Україна - світ» та ін.;

- надавати обопільну з урядом Російської Федерації реальну допомогу та заохочувати громадські організації українців Росії видавати електронні інформаційні бюлетені, мати власні безкоштовні веб-сайти, веб-сторінки в Інтернеті. Для наповнення цих сайтів і веб-сторінок УВКР та інші громадські організації України повинні розробити і мати постійно діючу інтернет-розсилку тематичних матеріалів, що забезпечило б українцям в Росії адекватний вихід у світову інформаційну мережу (прикладом у цьому може бути веб-сайт «Кобза» - www.kobza.com.ua).

ІІІ.

З метою покращення життєдіяльності українців у Російській Федерації, в інформаційній сфері та в галузі освіти:

Міністерству освіти і науки України:

- укласти угоди про партнерство і співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Російської Федерації в сфері реалізації права українців на вивчення рідної української мови та літератури, історії України, українознавства тощо. Для реалізації цього завдання підготувати угоди на рівні місцевих органів управління освітою Російської Федерації та України про допомогу в галузі створення факультативів і класів у загальноосвітніх школах, де учні мали б можливість вивчати, за бажанням, українську мову і літературу, історію України інші українознавчі дисципліни;

- спільно з Міністерством освіти Російської Федерації розробити конкретні механізми реалізації міждержавних угод стосовно забезпечення навчання випускників загальноосвітніх шкіл Російської Федерації в українських університетах, передбачити реальний обмін науковцями, аспірантами, докторантами, викладачами і студентами, які б досліджували різні аспекти української дійсності.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України:

- розробити і забезпечити реалізацію україномовних програм на регіональних радіо і телебаченні Російської Федерації в місцях компактного оселення українців;

- укласти угоди з радіо- і телекомпаніями Росії про реалізацію права кожного українця одержувати інформацію рідною мовою в місцях компактного оселення українців.

Міністерству освіти Російської Федерації:

- запровадити до навчальних планів загальноосвітніх шкіл Російської Федерації такі предмети, як українська мова та література, історія України, українознавство тощо для тих школярів, які мають пізнавальний інтерес і бажання вивчати ці предмети;

- забезпечити укладання угод про співпрацю у галузі підготовки спеціалістів, вчителів української мови і літератури, історії України, українознавства тощо між державними і педагогічним університетами Російської Федерації та державними і педагогічним університетами України;

- підписати з Міністерством освіти і науки України угоди щодо надання допомоги навчальним закладам Російської Федерації стосовно забезпечення їх підручниками, посібниками, дидактичними матеріалами, методичними розробками з української мови, літератури, історії України, українознавства та ін.

(Кінець Ухвали)

http://www.uvkr.org.ua/

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка