Анатолій Авраменко

Її головна тема: «Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії»

Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського Національної академії наук України, Краснодарська крайова громадська організація «Співдружність Кубань – Україна» і Кубанський осередок Наукового товариства імені Шевченка (м. Краснодар, Росія) повідомляють, що 15–16 травня 2010 року відбудеться Шоста міжнародна наукова конференція «Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії»

Під час конференції передбачається розглянути проблеми:

1. Культурне життя етносу в поліетнічному середовищі;

2. Конфесійний фактор в процесах національної ідентифікації українців;

3. Українські витоки чорноморського і кубанського козацтва;

4. Еволюція українських культурних традицій на Кубані;

5. Україна в долях та творчості кубанців;

6. Кубань в українській літературі та мистецтві;

7. Наукові та культурні стосунки України і Кубані;

8. Сучасні проблеми українських мігрантів на Кубані;

9. Українська кубанська діаспора за кордоном;

10. Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії Кубані.

Матеріали конференції будуть видані у наступному випуску збірки «Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії».

Вимоги до оформлення матеріалів:

Авторські матеріали (статті, повідомлення) для формування випуску збірника і програми конференції подаються українською або російською мовами і мають бути надіслані до 1 травня 2010 року. Граничний обсяг матеріалів – 12 аркушів для статей і 6–9 для повідомлень, гарнітура Times New Roman, кегль – 12, інтервал – одинарний, поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2, 5 см, праве – 1, 5 см.

Статті і повідомлення мають містити посилання з указівкою на порядковий номер бібліографічної одиниці, окремо зазначеної в алфавітному порядку в Джерелах та літературі, що подається після тексту: [1, арк. 12 зв.] або [15, с. 456], де “1” і “15” – порядковий номер фонду, справи архіву, видання, “арк. 12 зв.“ чи “с.456“ – номер аркушу чи сторінки (позначаються курсивом). Окремо зазначаються відомості про автора: повне ім’я та прізвище, з указанням наукового ступеню, вченого звання, контактних телефонів, електронної адреси тощо.

Оргкомітет конференції та редакційна колегія збірника здійснюють відбір матеріалів, поданих на конференцію і залишають за собою право вносити правку за вимогами українського або російського правопису із збереженням авторського стилю.

Матеріали і заявки на участь у конференції оргкомітет отримує за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Запрошення для участі в конференції будуть надіслані після отримання і відбору матеріалів.

Докладніше можна дізнатися за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Конференція відбудеться у Прес-центрі Палацу спорту «Олімп», м.Краснодар, вул. Берегова, 144.

Международная ассоциация украинистов, Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского Национальной академии наук Украины, Краснодарская краевая общественная организация «Содружество Кубань-Украина» и Кубанское отделение Научного общества имени Шевченко (г.Краснодар, Россия) сообщают, что 15–16 мая 2010 года будет проведена

Шестая международная научная конференция «Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия»

Во время конференции предполагается рассмотреть проблемы:

1. Культурная жизнь этноса в полиэтничной среде;

2. Конфессиональный фактор в процессах национальной идентификации украинцев;

3. Украинские истоки черноморского и кубанского казачества;

4. Эволюция украинских культурных традиций на Кубани;

5. Украина в судьбах и творчестве кубанцев;

6. Кубань в украинской литературе и искусстве;

7. Научные и культурные связи Украины и Кубани;

8. Современные проблемы украинских мигрантов на Кубани;

9. Украинская кубанская диаспора за рубежом;

10. Историографические и источниковедческие аспекты исследования истории Кубани.

Материалы конференции будут изданы в очередном выпуске сборника «Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия».

Требования к оформлению материалов:

Авторские материалы (статьи, сообщения) для формирования выпуска альманаха и программы конференции должны быть предоставлены до 1 мая 2010 года. Максимальный объем материалов: 12 листов – для статей и 6–9 – для сообщений; гарнитура – Times New Roman; кегль – 12; интервал – одинарный; поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2, 5 см, правое – 1, 5 см.

Статьи и сообщения на украинском или русском языке должны содержать ссылку на первоисточник с указанием порядкового номера библиографической единицы, отдельно отмеченной в алфавитном порядке в разделе «Источники и литература» после основного текста. Например: [1, л. 12 об.] или [15, с. 456], где “1” и “15” – порядковый номер архивного материала или издания, “л. 12 об.“ или “с. 456“ – номер листа или страницы (обозначаются курсивом). Просим отдельно обозначить сведения об авторе: полное имя и фамилия, с указанием научной степени, ученого звания, места работы, контактных телефонов, электронного адреса и др.

Оргкомитет конференции и редакционная коллегия альманаха осуществляют отбор материалов, предоставленных на конференцию, и оставляют за собой право вносить правку согласно требованиям современного правописания с сохранением авторского стиля.

Материалы и заявки на участие в конференции присылать в оргкомитет по электронному адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. или: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Приглашения для участия в конференции будут посланы авторам отобранных материалов.

Подробнее о конференции и условиях участия в ней можно узнать по электронному адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Конференция состоится в пресс-центре Дворца спорта «Олимп», г. Краснодар, ул. Береговая, 144.

Анатолій АВРАМЕНКО.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На конференції у Краснодарі біля портрету Кобзаря, 2007 р

На конференції по україністиці у Москві поряд з Василем Бабенком, 2009 р

На світлинах: Анатолій Авраменко. На конференції у Краснодарі біля портрету Кобзаря, 2007 р. На конференції по україністиці у Москві поряд з Василем Бабенком, 2009 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка