Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку оформлення і видачі

посвідчення закордонного українця

Відповідно до статей 4 і 5 Закону України "Про правовий статус закордонних українців" (1582-15) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця;

зразок та опис посвідчення закордонного українця.

2. Державному комітету у справах національностей та міграції забезпечити виготовлення бланків посвідчення закордонного українця за рахунок коштів, передбачених йому в державному бюджеті на відповідні роки за бюджетною програмою 5321030 "Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків із українською діаспорою", а також ведення їх обліку.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2004 р. N 1531

ПОРЯДОК

оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

1. Посвідчення закордонного українця (далі - посвідчення) - документ, який видається іноземцю чи особі без громадянства у разі прийняття Національною комісією з питань закордонних українців (далі - Національна комісія) рішення про надання їм статусу закордонного українця.

2. Бланки посвідчення виготовляються на замовлення Держкомнацміграції з використанням спеціального захисту і належать до категорії документів суворого обліку.

Порядок заповнення посвідчення визначається Національною комісією.

Посвідчення видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією в установленому порядку за наявності умов, згідно з якими особі було надано статус закордонного українця.

3. Особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву МЗС, за кордоном - дипломатичній установі України за формою згідно з додатком.

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

паспортний документ або документ, що його замінює;

копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України та у разі потреби інші документи);

у разі відсутності зазначених документів письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менше ніж трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника;

дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

квитанція про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів може додаватися характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

4. Заява про надання статусу закордонного українця та інші документи, подані дипломатичній установі України за кордоном, не пізніше ніж через два місяці з дня їх отримання надсилаються дипломатичною поштою до Національної комісії.

Національна комісія розглядає заяву протягом 90 днів з дати її отримання та приймає відповідне рішення.

У разі прийняття рішення про надання заявнику статусу закордонного українця Національна комісія оформлює посвідчення за встановленим зразком, яке разом з копією рішення вручається закордонному українцю представником Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України в країні його проживання.

Забороняється вносити до посвідчення відомості, не передбачені Законом України "Про правовий статус закордонних українців" та цим Порядком.

У разі відмови у наданні статусу закордонного українця заявнику видається або надсилається дипломатичній установі України за кордоном копія відповідного рішення Національної комісії.

5. За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США. Зазначені кошти спрямовуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України і зараховуються до спеціального фонду державного бюджету. Посвідчення видається Національною комісією або дипломатичною установою України в країні проживання закордонного українця.

6. У разі припинення дії статусу закордонного українця посвідчення анулюється.

7. У разі зміни прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонному українцю видається нове посвідчення.

Для отримання нового посвідчення особа подає:

заяву довільної форми;

дві фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

копію рішення Національної комісії про надання статусу закордонного українця;

посвідчення, яке підлягає обміну;

копії документів, які є підставою для видачі нового посвідчення.

Про видачу нового посвідчення Національна комісія приймає відповідне рішення.

8. У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов'язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України у країні її проживання.

Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.

Для оформлення дубліката посвідчення особа подає документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку.

За оформлення дубліката посвідчення справляється плата відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Додаток

до Порядку

Національна комісія з питань

закордонних українців

ЗАЯВА

Вважаючи себе українцем, прошу надати мені статус закордонного українця і видати відповідне посвідчення.

Про себе повідомляю такі дані:

------------------------------------------------------------------

(прізвище)

------------------------------------------------------------------

(ім'я чи імена)

------------------------------------------------------------------

(громадянство чи наявність статусу особи без громадянства)

------------------------------------------------------------------

(дата та місце народження)

------------------------------------------------------------------

(країна постійного проживання)

Своє українське етнічне походження (походження з України) підтверджую:

------------------------------------------------------------------

(найменування документів, свідчення громадян України,

------------------------------------------------------------------

свідчення закордонних українців, свідчення

------------------------------------------------------------------

громадських організацій закордонних українців)

Місце і дата заповнення                                      Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2004 р. N 1531

ОПИС посвідчення закордонного українця

Посвідчення закордонного українця виготовляється у формі книжечки розміром 70 х 200 міліметрів у твердій обкладинці синього кольору.

На лицьовому боці посвідчення розміщено напис "Україна", нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним - напис "ПОСВІДЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ".

На лівому внутрішньому боці посвідчення вгорі міститься напис: "Національна комісія з питань закордонних українців", нижче "ПОСВІДЧЕННЯ серія ____ N _______".

Посередині лівого внутрішнього боку праворуч передбачено чотири рядки для зазначення прізвища, імені чи імен, дати і місця народження. Ліворуч - місце для фотокартки власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів, скріпленої печаткою.

У нижній частині лівого внутрішнього боку чотирма рядками розміщені слова "Громадянство" і "Країна постійного місця проживання", які заповнюються під час оформлення посвідчення.

На правому внутрішньому боці посвідчення вгорі виконано напис:

"Цей документ підтверджує факт надання особі статусу закордонного українця", нижче

"Дата видачі ________________" та

"Строк дії ________________".

Унизу ставиться підпис голови Національної комісії, який скріплюється гербовою печаткою.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка